15 maart 2007

Virtueel en lucratief landbouwen (Politiek Incorrect)

De Britse eurosceptische denktank Open Europe bracht enkele dagen geleden opmerkelijk nieuws aan het licht in verband met de beruchte Europese landbouwsubsidies.

Na empirisch onderzoek werd immers ontdekt dat er een serieuze lancune in de Europese wetgeving zit, waardoor zelfs een bewoner van een appartement in een grootstad landbouwsubsidies kan claimen. Het probleem zit hem in het feit dat de term 'landbouwer' onvoldoende strikt is gedefinieerd. Volgens de Europese regelgeving kun je landbouwsubsidies claimen wanneer je 68 are of meer grond in pacht hebt, en dit voor minimum 10 maand per jaar. Het is zelfs niet vereist deze grond ooit in je leven te betreden.

Open Europe ontdekte dat er nu in Schotland een hele handel aan de gang is waarbij landeigenaars stukken bergachtig land verpachten tegen de belachelijke prijs van - omgerekend - 7,30 euro per 40 are (de Engelstalige berichtgeving maakt melding van 'one acre'). Per 40 are in pacht kun je dan tot maar liefst 1.400 euro aan landbouwsubsidies per jaar claimen! Het gevolg is dan ook dat er in Schotland enorm lucratieve handeltjes ontstaan waarbij heuse financiële experts en beursspecialisten te pas komen. Een 'veldwerker' - figuurlijk dan... - van Open Europe heeft een transactie afgesloten ter waarde van 821 euro. Het gevolg is dat dit 447 euro per jaar oplevert aan Europees manna, en dit de volgende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat ten vroegste 2013 kan zijn. Dat zijn dus ten minste zes jaar gewaarborgde sommen op de bankrekening: 2.682 euro. U ruikt winst?

Volgens schattingen zou er in Schotland alleen al 809 km² - om een idee te krijgen: ongeveer vier keer de oppervlakte van de stad Antwerpen inclusief agglomeraties - aan land op die manier verhandeld worden. Subsidies die bedoeld zijn wegens 'ecologische motieven om het landschap te vrijwaren'. De vraag is natuurlijk: is dit een louter Brits of Schots fenomeen, of zouden andere landen en regio's in de Europese Unie dit snel-rijk-spel spelen op kosten van de belastingbetaler? Immers, het Verenigd Koninkrijk krijgt maar ca 9% van het totale Europese landbouwbudget toebedeeld. Misschien dat de geit van Yves Leterme dan toch nog niet zo onschuldig is als ze er op het eerste zicht uitziet.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>