15 maart 2007

Neen Tegen Tewerkstellingsquota !
(Vincent De Roeck)

Minister van "Werk" Peter Vanvelthoven verklaarde onlangs in de pers dat hij de invoering van tewerkstellingsquota overweegt om meer allochtonen aan een baan te helpen. Volgens de minister moeten quota mogelijk worden indien andere voorziene maatregelen niet helpen. Ik wens mij met klem te verzetten tegen de mogelijke invoering van tewerkstellings- en andere quota voor allochtonen. Net als de minister van Werk ben ik bekommerd over de lage tewerkstellingsgraad van allochtonen. Een volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt is volgens mij immers een van de belangrijkste hefbomen tot integratie van allochtonen en tot succesvol samenleven in diversiteit.

Quota hebben echter een aantal zeer nefaste neveneffecten. Ze verstoren de arbeidsmarkt, vervalsen de competitie tussen mogelijke kandidaten voor een functie, beperken de wervingsvrijheid van de werkgever en ten slotte stigmatiseren ze bepaalde bevolkingsgroepen. Quota kunnen zo het racisme in de samenleving bestendigen en verergeren. Ik ben gekant tegen dit selectief doelgroepenbeleid en pleit voor een arbeidsmarktbeleid waar het individu centraal staat.

Er zijn volgens mij andere en betere recepten die de allochtonen, en bij uitbreiding de arbeidsmarkt als geheel, ten goede zouden komen. Allochtonen zouden meer kansen op werk hebben in een meer geliberaliseerde economie. De scholingsgraad van allochtonen ligt op dit ogenblik gemiddeld immers aan de lage kant en heel wat wetten en regels remmen de creatie af van activiteiten die typisch veel laaggeschoolden tewerkstellen (distributie, logistiek, ...). Zo verhinderen de wetten op de openingsuren van handelszaken dat deze langer open zouden blijven en dus meer mensen zouden tewerkstellen. De wet op de vestiging van handelszaken maakt dat de opstart van een nieuwe handelszaak nodeloos lang aansleept. Erg restrictieve milieureglementeringen (bvb. geluidsnormen) remmen dan weer de groei van logistieke activiteiten af. Om allochtonen meer kansen op werk te geven, zouden al deze wetten en regels best worden afgeschaft of versoepeld.

Allochtonen zouden tevens meer kansen op werk hebben als het verschil tussen loonkost en netto-loon voor een laaggeschoolde in ons land kleiner zou zijn. Om allochtonen meer kansen te geven op werk moeten de lasten op arbeid dus drastisch worden verlaagd (= minder hoge loonkost), moet de belastingvrije schijf in de personenbelasting worden opgetrokken (= hoger netto-loon), moeten de uitkeringssystemen meer voorwaardelijk worden gemaakt en beperkt worden in de tijd. Ik besluit: "Werk maken van werk voor allochtonen: volmondig ja. Quota: volmondig neen". Daarbij zou ook een vlaktaks nog perspectieven openen.

Dit opiniestuk werd geschreven door Philippe Debacker.

8 Comments:

At 15/3/07 19:06, Anonymous Anoniem said...

Typisch iets van die rechts-liberalen. Omdat jullie allemaal blank zijn en ze met jobs naar jullie kop gooien.

Wij, de migranten, moeten elke dag vechten tegen racisme. Een beetje hulp, al dan niet via quota, van de overheid kan best wel helpen.

En vergis u niet, ik heb een job en een diploma. Maar veel allochtonen hebben dat niet.

Verwende k*tkindjes!

 
At 15/3/07 19:11, Anonymous Anoniem said...

zijn de Polen ook allochtonen?

 
At 15/3/07 23:06, Blogger David Vandenberghe said...

Mohammed, als U telkens zo reageert moet u er niet versteld van staan dat u geen werk kan vinden. Primaire basis voor iemand aan te werven - voor ons- is gelegen bij de competentie van de persoon.

 
At 16/3/07 00:52, Anonymous Anoniem said...

@Mohammed: het zal u verbazen, maar mij als blanke man gooien ze toch nog niet met jobs naar mijn kop. Wij moeten er zelfs hard ons best voor doen. Er zijn zelfs allochtone blanken die van OCMW steun moeten genieten. Stel u voor.

--
Wat ik mij altijd afvraag bij de discussies over de invoering van die quota. Hoe gaat men een allochtoon definiëren ? Op basis van huidskleur, Vlaamsklinkendheid van de naam, hoeveelste generatie niet-Belg, wat ? Het nieuwe onderscheid gaat in ieder geval alle pogingen tot integratie zwaar teniet doen c/q een segregatie in de hand werken. Wie dat wil kan toch moeilijk anders dan een perfide agenda hebben.

Dat er her en der een xenofobe reflex bij aanwerving bestaat, zal wel een feit zijn, is wellicht menselijk en moeilijk uit te bannen. Maar anderzijds gaan bedrijven gemiddeld gezien toch geen te groot potentieel aan arbeidsreserve (dat minder aan de bak zou komen en dus aan lagere condities bereid zou moeten zijn) laten liggen?

 
At 16/3/07 13:02, Anonymous Anoniem said...

Ik stel gewoon vast dat we in België al jaren achterlopen (achterop in het evolutieproces om Karel Degucht eens op een andere wijze te citeren).

In de USA is er in de jaren zestig en zeventig een heel debat geweest over quota's voor afro-amerikanen in universiteiten, soms in bedrijven. Het werd ingevoerd en NU wil men er van af omdat het geen enkel effect heeft. (zelfs onder Clinton?)

Anoniem maakt daarnaast een zeer goede opmerking. De meeste bedrijven discrimineren niet omdat het zo moeilijk is om werkkrachten te vinden. Dat er wel een probleem is op het vlak van de buitendiensten (direct contact met de cliënt) is wel waar maar is niet éénzijdig op de stoute blanke mensen te steken.

 
At 16/3/07 14:27, Blogger David Vandenberghe said...

Allochtonen, definiëring op basis van etniciteit zekers? Op basis van nationaliteit zal er geen 'probleem' zijn.

Xenofobe reflex? Irrationeel personeel aanwerven, daar krijg je later toch spijt van.

 
At 16/3/07 20:55, Anonymous Anoniem said...

Niet alleen de migranten, Mohammed. Ook de armen van geest moeten elke dag vechten tegen het intellectuele racisme. Als ik u moest vertellen wat ik allemaal al heb meegemaakt...

 
At 18/3/07 12:57, Anonymous Anoniem said...

Bedrijfsleiders en sommige politici van de liberale familie staan zo ver van het plebs dat hun zienswijze op onze samenleving, ondanks hun hogere opleidingen, totaal verschilt van de realiteit. Dit is geen naïviteit of onverschilligheid , zij zijn druk doende, ontmoeten de gelijkgestemden, wonen in de betere wijken, maar vooral lezen ze die dingen die hun carrière
bevorderen. Voor de rest is er ontspanning en fun.

Dat Milton Friedman niet in hun boekenkast ontbreekt is evident maar bepaalde uitspraken van deze econoom bezoedelt mee hun kijk op de manier hoe de bevolking moet omspringen met andere culturen, zoals deze;

“De grote deugd van een vrije markt systeem is dat het niet geïnteresseerd is in de kleur van andere mensen; het geeft niet om iemands religie; het maakt zich alleen zorgen of er iets kan geproduceerd worden wat mensen willen kopen. Het is het meest effectieve systeem dat we kennen om mensen die elkaar haten in staat te stellen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen." Van culturele verschillen, van taalbarrières en de islam had de man nooit gehoord.

Onder invloed van al deze economische proza beseffen ze niet dat met die zienswijze de mensen een stilzwijgend bestand cultiveren dat, zolang de productie hen nodig heeft, zal in stand blijven, maar bij economische neerval de nooit opgeloste samenlevingsproblemen dubbel in hun gezicht zullen ontploffen.

Zodoende komt men bij die maatregelen die genomen worden om in bedrijven en overheid verplichte aanwervingen te doen, denkende dat dit alles zal oplossen.

Bedrijfsleiders kan ik nog vergeven maar politici en vakbonden verdenk ik van volksverlakkerij uit eigenbelang, wat misdadig is en streng dient te worden bestraft.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>