18 maart 2007

Excuses voor vroeger pleidooi voor legalisering softdrugs (Nicolas Raemdonck)

In 1997 organiseerde de Britse centrum-linkse krant The Independent een pro-cannabis mars naar Hyde Park in Londen. Het editoriaal van de krant riep op tot de legalisering van softdrugs. Er kwamen zo een zestienduizend manifestanten opdagen wat de mars tot een gigantisch succes maakte. Het succes van de mars was één van de redenen waarom de toen recent aangetreden Labour-regering onder Tony Blair de straffen op het bezit en gebruik van cannabis (zonder voorschrift) sterk verlaagde.

Twee jaar later kwam de paars-groene regering van Guy Verhofstadt aan de macht. Vooral de groenen eiste de legalisering van softdrugs. Onder impuls van de Groenen werd het gebruik van kleine hoeveelheden cannabis niet meer strafbaar gesteld. Het kweken van cannabis voor eigen gebruik is toegestaan, maar plantages voor verkoop of coffeeshops zijn nog steeds uit de boze en strafbaar. De Belgische regering heeft wel steeds benadrukt dat het ze een beleid voert van hulpverlening en preventie, eerder dan het legaliseren van softdrugs. Toch blijft bij sommige partijen links van het spectrum de roep naar verdere legalisering bestaan.

Ook de liberalen van de VLD, zelfs nog voor hun gedaanteverwisseling in een progressief alternatief, waren en zijn pleitbezorgers van verregaande legalisering in België, alhoewel sommigen, zoals Patrick Dewael, wel eens een ander geluid laten horen. Andere Europese landen, zoals Frankrijk en Zweden blijven rabiaat tegen de legaliseren of de versoepeling van gebruik van softdrugs.

Sommige voorstanders van de legalisering zullen dit een proces van maatschappelijke ontwikkeling noemen. Om minister van Karel De Gucht te parafraseren -die onlangs de Westerse landen die het homo-huwelijk niet erkennen brandmerkte als achterop in het maatschappelijke evolutieproces - zou de voorstanders argumenteren dat landen die tegen de legalisering zijn achterop blijven en verstarren in een behoudensgezind kader.

Los van het feit dat deze sociaal-Darwinisten elk realiteitsbesef hebben verloren, blijkt nu alvast dat de legalisering van cannabis geen onverdeeld succes was. Dezelfde Britse krant The Independent verklaart deze week in een nieuw editoriaal dat het zich verontschuldigt voor ooit de grootste pleitbezorger te zijn voor de legalisering van Cannabis. De beperkte decriminalisering van cannabis in Groot-Brittannië heeft immers voor een stijging gezorgd in het aantal mensen die verzorgd moeten worden voor drugsverslaving, vooral bij jongeren onder de achttien jaar. Dokters en drugs experten waarschuwen ook dat cannabis even schadelijke gevolgen kan hebben als de harddrugs cocaïne en heroïne. Het gebruik van cannabis kan zware mentale problemen teweegbrengen, waaronder psychoses.

Het links-liberale argument dat het de vrije wil is van de drugsgebruiker om zich zelf te onderwerpen aan cannabis gaat niet op en is zelfs een aanfluiting van de waarheid. Drugsgebruik is enorm schadelijk voor de maatschappij. Het laadt een enorme druk op ziekenhuizen, gezinnen, vrienden en kennissen. De verborgen kost van de legalisering is immens.

Laten we dus zeer voorzichtig omspelen met drugs en niet onbezonnen pleiten voor verdere legalisering. Het kan misschien zelfs beter zijn om de hele drugsregulering opnieuw te herbekijken en te realiseren dat legalisering helemaal geen stap vooruit is.

Labels: , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>