10 maart 2007

Een Gemiste Kans (Vincent De Roeck)

Ter gelegenheid van mijn laatste eurosceptisch artikel, een korte terugblik op een ander EU-vraagstuk, de Bolkesteinrichtlijn.

Nederlands VVD-Eurocommissaris Frits Bolkestein, een naam die volgens het ietwat archaïsch ogende Franse gepeupel niet voor niets op "Frankenstein" rijmt, stelde een baanbrekend document op dat zijn naam draagt en dat als "dienstenrichtlijn" ter stemming aan het Europees Parlement voorgelegd werd. Deze richtlijn viel aanvankelijk enkel te bejubelen omdat ze voor eens en altijd komaf zou maken met het protectionisme onder de EU-lidstaten dat de consument in West-Europa al decennialang te veel heeft doen betalen voor zijn dienstverlening. Deze "Bolkestein-richtlijn" behelsde de volledige vrijmaking van de dienstenmarkt in de EU, een doel dat we zowel in de beginselverklaring van het Benelux-, het EVKS-, het EEG- als het EU-verdrag terugvinden.

Onder druk van de - ook in de EU reeds oppermachtige - socialistische lobby, hierin gesteund door de katholieke arbeidersbewegingen die zichzelf inzake weerom tot ordinaire slippendragers van de linkse Geuzen degradeerden, werden er door allerlei sinistere organisaties in de marge van het politieke bestel echter "amendementen" uitgewerkt en via hun corrupte wereldvreemde "politieke afgevaardigden" aan de richtlijn toegevoegd. Het gevolg van deze achterhoedegevechten en van dit achterbaks neo-communistisch gedrag was de uiteindelijke goedkeuring van een zodanig verkrachte, gewijzigde en geamendeerde "dienstenrichtlijn" dat zelfs Bolkestein zijn naam niet langer aan deze richtlijn, nochtans zijn levenswerk, wou geven. Het vooruitziende liberale project van Bolkestein werd alzo gefnuikt door linkse arbeiders en meningloze katholieken. Van een krachtdadige aanpak in de EU kan er al lang geen sprake meer zijn. De Bolkesteinrichtlijn is hier het levende bewijs van.

Nochtans lag de oplossing voor de hand. De eerste versie van Bolkestein was perfect. De consument zou minder betalen voor een minstens evengoede dienstverlening. De bedrijven zouden minder snel delokaliseren over de buitengrenzen van de EU heen. Buitenlandse investeerders zouden terug graten zien in het Europese economische project. Tenslotte zouden de overheden van de deelstaten door de herwonnen marktvrijheid en open concurrentie gehersensibiliseerd worden om hun regionale wetgevingen (vooral in het corporatistische Zuiden en - ironisch genoeg - Westen) aan te passen aan de uitdagingen van de nieuwe eeuw en de nieuwe socio-economische constellatie. Dat dit niet gebeurde en dat het levenswerk van Bolkestein op het Marxistische altaar geofferd werd zonder rationele verklaring, vind ik uitermate betreurenswaardig. Ondertussen steekt China het Verenigd Koninkrijk voorbij als wereldeconomie. Het decadente Westen is niet langer in staat om zijn posities te handhaven. Voor de EU is het afschieten van deze intrinsiek goede richtlijn dan ook weerom een gemiste kans.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

2 Comments:

At 10/3/07 18:48, Blogger Vincent De Roeck said...

Deze reactie werd door de LVSV'er Pieter Cleppe achtergelaten op Libertarian.be

Toen hij Nederlands eurocommissaris voor Handel was, zou Frits Bolkestein zijn partij afgeraden hebben voor de introductie van de Euro te stemmen, indien hij geweten had dat het Stabiliteitspact niet zou worden gerespecteerd, zoals nu gebeurt door Italië, Duitsland en Frankrijk.

"Had ik toen geweten wat ik nu weet, zou ik mijn partij niet geadviseerd hebben om voor deze monetaire unie te stemmen", verklaarde Bolkestein in een Nova-uitzending, een politiek programma op de overheidsomroep.

Een man naar mijn hart dus. Blijf maar potten breken, Fritsy.

 
At 12/3/07 13:23, Anonymous Anoniem said...

Het verzet tegen de Bolkesteinrichtlijn begon in Wallonië, aldus Bolkestein zelf, afgelopen donderdag in Brussel. De PS wou zich profileren tegen de liberalen, maar om de regering niet in gevaar te brengen deden ze dat door zich op een externe vijand te richten: de Bolkestein-richtlijn. Het Waals-socialistische verzet waaide snel over naar Parijs. Zelfs premier Verhofstadt verdedigde de afzwakking van de Bolkesteinrichtlijn met het argument dat "sociale dumping" moest tegengegaan worden. Dit terwijl de richtlijn enkel over zelfstandigen en vrije beroepen gaat, en niet over werknemers.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>