5 maart 2007

De Walgelijke Travestie Van De Verenigde Naties
(Vincent De Roeck)

Stel u voor dat het met iemand anders gebeurd zou zijn. Er zou een tsunami van protest over het Westen rollen. Het ganse bestel zou op zijn grondvesten daveren. Een man werd gearresteerd en opgesloten op basis van een niet-gespecifieerde aanklacht. Een man werd overgeleverd aan de willekeur van een dubieuze rechtbank die maar over een twijfelachtig gezag en dito bevoegdheid beschikt. Een man bracht vijf jaar van zijn leven door in eenzame opsluiting. Wanneer hij aan de rechtbank toestemming vraagt om een hartspecialist te mogen bezoeken, willigt de rechtbank deze vraag niet in. Twee weken later sterft de man in de gevangenis aan een hartkwaal. En de man is nog niet eens door de rechtbank schuldig bevonden van iets. Hij is dus nog steeds onschuldig. Dood, maar nog steeds onschuldig.

Stel u voor dat deze man bijvoorbeeld een terreurgevangene in Guantanamo Bay geweest zou zijn. Overal in de wereld zouden er betogingen en protestmarsen georganiseerd worden. Er zouden overal parlementaire vragen gesteld worden. Regeringen zouden aan het wankelen gebracht worden. Hysterische lezersbrieven en opiniestukken zouden de media overspoelen. De Morgen zou wekenlang over niets anders meer berichten dan over deze schanddaad. Maar omdat het hier niet ging om een Guantanamo-gevangene, maar om Slobodan Milosevic was er geen haan die ernaar kraaide. Milosevic werd begraven, zonder tranen, zonder hysterie, zonder eer en zonder lof. Misschien allemaal inderdaad wel terecht vanuit een puur menselijk oogpunt, maar tegelijkertijd zo bedweterig, zo zelfingenomen, zo bescheten en zo oneerlijk.

Had it happened to anyone else, there would have been an earthquake of protest. A man is seized on unspecified charges, and whisked off to a court of dubious authority. He spends nearly five years in detention. He asks permission to visit a heart specialist, but it is denied. Two weeks later, he dies of heart failure, without having been found guilty of anything. Had the man in question been, say, a Guantanamo internee, there would have been angry demonstrations, questions in parliament, hectoring editorials in the Guardian. But because it was Slobodan Milosevic, he went to his grave unwept, unhonoured and unsung. (Daniel Hannan, MEP)

Zoals de befaamde ogen-openende auteur John Laughland openbaart in zijn laatste boek, is het "Internationaal Strafhof voor Joegoslavië" in Den Haag een "walgelijke travestie". Ik zou het een kangoeroe-rechtbank of inquisitiehof willen noemen, ware het niet dat kangoeroe-rechtbanken en inquisitiehoven ten minste snel en goedkoop zijn. Het Joegoslaviëtribunaal werkt zéér traag, zéér ontspannend, zéér gerelaxed en zéér comfortabel. Dat mag ook wel met een jaarlijks werkingsbudget van bijna 200 miljoen euro.

Voorstanders van deze groeiende internationale justitie stellen dat de soevereiniteit van de onafhankelijke staten geen excuus kan zijn om tirannen en massamoordenaars immuun te maken voor strafrechterlijke vervolging. Het probleem met deze redenering is echter dat hun oplossing nog véél erger is dan het probleem zelf. Ja, inderdaad. Er zijn in de wereld nog steeds authoritaire regimes, tenminste als we die definiëren als landen waar de leiders geen verantwoording verschuldigd zijn aan hun burgers? Ja, inderdaad. Er zijn nog steeds wantoestanden in de wereld. Ja, inderdaad. Massamoordenaars glippen nog steeds maar al te vaak door de mazen van het net. Maar internationale rechtbanken kunnen - door hun eigenste natuur - nooit geïmplementeerd worden in het democratische proces, en dat maakt van dit soort tribunalen échte vaudevilles, en van eventuele veroordelingen door deze rechtbanken échte Pyrusoverwinningen.

As John Laughland shows, the International Criminal Tribunal on Yugoslavia was a disgusting travesty. I would call it a kangaroo court, except that kangaroo courts are at least quick and cheap, whereas the ICTY is working its leisurely way through a $200 million a year budget. (...) Supporters of this growing international corpus of law argue that state sovereignty should not bestow immunity on tyrants. The trouble is that their purgative is worse than the original malady. Yes, some governments are authoritarian, in the sense that their leaders are not answerable to their peoples. But international tribunals, by their nature, cannot be rooted in the democratic process. (Daniel Hannan, MEP)

Begrijp me niet verkeerd. Ik ontken zeker niet dat Slobodan Milosevic waarschijnlijk zeer veel bloed aan zijn handen heeft, maar dat is in mijn liberale ogen geen reden om zijn rechten in te perken, en om hem de menselijke behandeling te ontzeggen waarop alle mensen in de wereld aanspraak moeten kunnen maken volgens het handvest van net die organisatie die Milosevic alles ontzegd heeft. De VN blijft één grote irreële grap, en het Joegoslaviëtribunaal bewijst dat nogmaals. Hoe kan de VN overal in de wereld landen berispen wegens vermeende schendingen van de mensenrechten als het zelf beschuldigden laat creperen in zijn eigen cellen?

De aangehaalde Engelse citaten verschenen op Hannan.co.uk, in The Brussels Journal en op het forum van het LVSV Leuven.

Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

5 Comments:

At 5/3/07 09:26, Anonymous Anoniem said...

The whole Milosevic (travesty of) trial and sudden death stinks to high heaven. Milosevic turned himself in well aware that he could defend himself competently in this so-called court of law. I would love to read an unbowderlised transcript of proceedings.

 
At 5/3/07 09:26, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad een zeer walgelijk gebeuren, die VN. Hoe kunnen we een organisme achternahollen waar de macht berust in de vijf supermachten van de Koude Oorlog en waar de meerderheid van de leden geen democratie is? Zo'n rechtbanken zijn gewoon schaamlapjes voor het Grote Geweten van de Westerse leiders. Hoe lang gaat deze grap nog duren? Afschaffen die VN.

 
At 7/3/07 10:34, Anonymous Anoniem said...

sorry, gelijk uw tekst over Leuven eerder zwak, gezien de foute feiten en de ongenuanceerdheid.

- ik meen dat er een aanklacht was; per definitie is die voor een stuk vaag, maar dat lijkt me niet abnormaal;
- het proces is herhaaldelijk geschorst voor zijn ziekte, ook al leek het mij soms gespeeld;
- hij heeft herhaaldelijk toegang tot dokters gekregen;
- hij heeft herhaaldelijk bezoek gehad;
- er is geen probleem iemand te arresteren vooraleer er een gerechtelijke uitspraak is over de schuld;
- de juridische onschuld blijft een fictie, die je nooit met de werkelijkheid mag verwarren, dus echt een sterk argument van onschuld vind ik dit niet...
- ik noteer dat U dus het Hof van Justitie of het EHRM vaudeville-rechtbanken vindt; interessant.

Dit gewoon voor de feiten. Over het ethisch of wenselijk kader wordt de discussie diffuser, daar het deels filosofisch is. OK, UN heeft dikke gebreken, maar daarom et strafhof niet. Ook zie ik niet meteen waarom de gebreken van de UN zouden moeten afstralen op een Internationale Rechtbank, die trouwens - meen ik, maar ik kan fout zijn - via internationale overeenkomsten geboren is, en dus NIET is opgelegd. Nürenburg was natuurlijk anders, en ja, deels een fars, maar met respect voor de verdediging. Ook onze vriend Milosevic heeft uiteindelijk zz mogen verdedigen zoals hij vroeg, en heeft de onwettigheid ten berde gebracht. Ik vond niet dat er lacherig over gedaan werd.

verder: in Guantanamo zit (zat) met zonder enige vorm van proces vast, wat me toch een graad of 15 erger lijkt, al kan ik erin komen dat dit een noodsituatie is, die enige tijd voor organisatie in beslag neemt. Daarenboven zijn er reguliere processen over in de VS, zodat er toch enige rechtzetting is; en ja, de Amerikaanse justitie maalt traag, maar dat is daar mi gewoonte, dus niet speciaal bedoeld om de Guantanemonen de koeioneren. Zo vet zijn de protesten toch niet, zulle.

Samengevat: er is veel kritiek mogelijk, maar in deze overspeel je je hand.

A propos, ik val niet over typfouten, maar deze was leuk: bedweterig doet met denken aan bedzweterig. Ik denk dat het betweterig met "t" is, zo u pedant, arrogant, belerend bedoelt.

vincent, snoeien doet kwaliteit alleen maar groeien. Uw teksten scheren hoge toppen, proficiat daarvoor, maar deze en die over onze vriend Tobback waren kwakkels.

For what it's worth, en met vriendelijke en bewonderende groeten!

 
At 7/3/07 10:35, Anonymous Anoniem said...

Milosevic was een massamoordenaar van het eerste uur. Hij heeft geoogst wat hij gezaaid heeft, en dan noch heeft hij waarschijnlijk meer leed veroorzaakt dan hij zelf ooit heeft moeten doorstaan. Hij is als een generaal in zijn bed overleden. Wat meer kan een massamoordenaar verlangen? Het is jammer dat de VN hem niet opgehangen heeft voor hij stierf aan zijn kwaal. Dat is een gemiste kans. De VN afschilderen als iets slechts is weer zo'n typisch huichelachtig "libertarisch" iets zeker? Zever, zeg ik u. Zever.

 
At 7/3/07 11:04, Anonymous Anoniem said...

Enkel het allerlaatste alineaatje is volledig van mijn hand en reflecteert mijn volle persoonlijke mening. De andere delen van mijn post zijn in hoofdzaak vertalingen van de aangehaalde Engelse citaten van het Brits conservatief Europarlementslid Daniel Hannan. Ik onderschrijf zijn visie op dit proces. Ik heb mijn vertalingen weliswaar uitgebreid met persoonlijke inbreng en heb een aantal termen verbelgischt ("The Guardian" wordt "De Morgen", "Kangaroo-Court" wordt "Inquisitiehof"), maar qua feitelijke onderbouw heb ik zelf niets toegevoegd aan de teksten van Hannan. Ik ga ervan uit dat een MEP van zijn kaliber met een volledige denktank "The Bruges Group" achter zich de werkelijkheid correct weergeeft. Ik heb dan ook niets meer hierover te zeggen. En ja, ik vind het Joegoslaviëtribunaal een "vaudeville", net zoals ik de ganse VN één grote uit de hand gelopen grap vind. Inderdaad, de meerderheid van de VN-leden zijn geen democratieën. Laten wij ons voortaan door hen de les spellen? China, één van de grootste schenders van de mensenrechten, zit er zelfs in de Veiligheidsraad! Stel u voor dat in België Dutroux minister zou zijn!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>