1 maart 2007

A Convenient Lie ? (Vincent De Roeck)

Sinds de eerste vertoning van de propaganda-film "An Inconvenient Truth" is de wereld in de ban van het klimaatvraagstuk. Al Gore's vroege populistische verkiezingsstunt zette iets in beweging, en iedereen wil daar nu een graantje van meepikken. Staten verdringen elkaar op het wereldtoneel in hun queeste naar oplossingen. Burgers van alle komaf verenigen zich onder deze nieuwe seculiere moraal en zijn bereid tot grote offers om de zogenaamde opwarming van de Aarde te stoppen. Wetenschappers prostitueren zich om het "volk" gelijk te geven, terwijl ook zij weet hebben van de empirische leugen. Slechts 5% van alle broeikasgassen hebben immers een menselijke oorsprong. De aarde warmt zichzelf op, én wij, de mensen, zijn gedoemd eeuwig toeschouwer te blijven, hoe hard we er ons ook tegen verzetten.

De bekende Amerikaanse moraalfilosoof Grover Norquist heeft dan ook overschot van gelijk dat hij alle vrije kritische burgers waarschuwt voor een groot gevaar dat om het hoekje loert, namelijk dat de zelfverklaarde milieuprofeten de hype zullen misbruiken om de staat nog meer macht te geven en om iedereen te dwingen in hun verhaal mee te stappen. The people who have a quasi-religious belief in man-made global-warming are entitled to their religious beliefs, but they are not entitled to make the rest of us worship in their church. De geschiedenis heeft bewezen dat collectieve hypes steevast leiden tot collectieve staatsprojecten, en dus aanleiding geven voor dictatuur. Het is aan de burgers om deze dreiging te onderkennen en te bestrijden, willen we ons op een dag niet terugvinden in de ketenen van tirannieke slavernij.

Via de link (http://www.lewrockwell.com/orig5/lowi5.html) kan je het opiniestuk "Warming or cooling, you be the judge" lezen, dat geschreven werd door ingenieur Alvin Lowi, één van de onderzoekers achter het "Earth Link Project".

Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

9 Comments:

At 1/3/07 19:11, Blogger Barton said...

Iedere politieker heeft wel ergens een verhaal waar hij z'n kar aan hangt. Dat is niets anders met de Global Warming hype die momenteel heerst. Vergelijking met tiranni en dictatuur is wel bijzonder ver gezocht.

Of de aarde er al dan niet van opwarmt, het zou toch een leuker bestaan zijn zonder al die CO2. Je kan er niet om heen dat teveel CO2 ongezond is voor de mens. Of leef jij graag in smog?

 
At 1/3/07 20:17, Anonymous Anoniem said...

mooist van al was wel zoontje Tobback die met een Ayurvedische kwakzalver naar de "klimaatconferentie" trok om zijn graantje mee te pikken

 
At 2/3/07 00:48, Anonymous Anoniem said...

@Barton: "Je kan er niet omheen dat te veel CO2 ongezond is voor de mens. Of leef jij graag in smog?".

Sorry, je slaat de bal mis.

smog = smoke + fog. Smog heeft weinig of niets te maken met het kleurloze en onzichtbare CO2, wel met roet, fijn stof, waterdamp, zwaveldioxide en het eveneens onzichtbare maar veel giftiger CO, koolmonoxide.

De huidige concentratie van CO2 in de atmosfeer bedraagt 0,05% à 0,06%. Vanuit gezondheidsstandpunt moet men zich pas zorgen maken vanaf 0,5%. Binnenshuis bedraagt de concentratie vaak al 0,1% à 0,2%, gewoon ten gevolge van het uitademen door mensen en onvoldoende verluchting.

Als het over het verband tussen luchtvervuiling en gezondheid gaat, dan is CO2 zowat de minste van onze zorgen, in de zin dat er veel ergere zaken zijn zoals fijn stof van dieselmotoren, kankerverwekkend benzopyreen enz.

 
At 2/3/07 12:59, Anonymous Anoniem said...

Allemaal gezever die klimaathype! Opium voor het volk.

 
At 2/3/07 17:35, Anonymous Anoniem said...

Met welke autoriteit praten jullie over klimaatwetenschap? Zou je dat debat niet liever aan de wetenschappelijke wereld laten of staan hun conclusies je niet aan? Ik ben ook niet voor een te sterke staat maar dit stukje riekt naar paranoïde complottheorieën.
De aarde warmt op. Minimaliseer dit niet.

 
At 2/3/07 22:45, Anonymous Anoniem said...

Sorry Christophe, maar is Al Gore een wetenschapper? Een gebuisd politicus dat wel, maar een wetenschapper...

 
At 2/3/07 23:04, Anonymous Anoniem said...

@Christhophe,

De aarde warmt op. Dat doet ze al miljarden jaren. Al evenveel keren koelt ze ook af. Sinds 1700 warmt ze in cycli op. 1700 was het eind van het Maunderminimum, de kleine ijstijd. Met een zonnemagnetisme op absoluut nulpunt. En nu met een magnetische activiteit die terug neigt naat het Middeleeuws Klimaatoptimum. Toen was het warmer dan nu. Op minder dan honderd jaar zijn de Middeleeuwers in de kleine ijstijd gedonderd. Zonder te weinig CO²!
Tobback is een notaris, Verwilghen een advokaat en Peeters een gewezen middenstandbelangverdediger. Maar zeker geen wetenschapper. En dat huisvrouwke Guidone nog minder.
Het verbruik van Al Gore zijn huisje in de gaten gehad? Hij verdedigde zich met erop te wijzen dat dat allemaal groene en duurzame energie was. Mag je die dan aan die hoeveelheden verspillen? Gore is een gewone 'groene en duurzame' hypokriet!
Bas van Nieuwegein

 
At 3/3/07 02:35, Anonymous Anoniem said...

Klimaatopwarming of niet, volgens mij is er een veel fundamenteler probleem. Dit probleem is dat allerlei ideologieën mensen van zichzelf vervreemden. Ze doen altijd maar alsof mensen op zichzelf bestaan, met hun rechten, plichten, vrijheden...

Niets is minder waar: de mens bestaat niet op zichzelf. Een mens is altijd in relatie met de omgeving, nl. met de natuur/kosmos. Mens en natuur zijn ondeelbaar, zijn één geheel. Eigenlijk zouden we beter spreken van mens-natuur, en niet van mens, of van natuur. Individu komt trouwens van het Latijnse individuus wat ondeelbaar betekent.

Met andere woorden, heel die individualistische, anti-collectivistische mumbo jumbo is dringend aan herziening toe!

Vermits elke mens altijd één is met de natuur is de natuur een collectiviteit, een gegeven collectiviteit. Daar is niets, maar dan ook niets tegen in te brengen.

Dit werpt ook een ander licht op religie (van het Latijnse religare = verbinden). De verbinding die velen staalhard blijven negeren is degene die het meest voor de hand ligt, het is de verbinding die ze zijn, nl. hun ondeelbaarheid met de natuur.

Maar in plaats van hunzelf en hun natuurlijke religie te erkennen, vluchten velen (al dan niet onder dwang) in een zelfvervreemd en zelfdestructief individualisme of in allerlei autoritaire 'verbindingen' met een onzichtbare (!) schepper/god.

Kijk ook es hier Klimaatopwarming of niet, volgens mij is er een veel fundamenteler probleem (waarvan de klimaatopwarming een gevolg kan zijn). Dit probleem is dat veel mensen van zichzelf vervreemd zijn... Ze doen altijd maar alsof ze op zichzelf bestaan, met hun rechten en vrijheden... Alsof ze op zichzelf staande schepsels zijn die zich hebben vrijgevochten (van hun 'schepper', van de staat,..).

Niets is minder waar: de mens bestaat niet op zichzelf. Een mens is altijd in relatie met de omgeving, nl. met de natuur/kosmos. Mens en natuur zijn ondeelbaar, zijn één geheel. Eigenlijk zouden we beter spreken van mens-natuur, en niet van mens, of van natuur. Individu komt trouwens van het Latijnse individuus wat ondeelbaar betekent.

Met andere woorden, heel die individualistische, anti-collectivistische mumbo jumbo moet eens grondig herzien worden!

Vermits elke mens altijd één is met de natuur is de natuur een collectiviteit, een gegeven collectiviteit. Daar is niets, maar dan ook niets tegen in te brengen.

Misschien werpt dit ook een ander licht op religie (van het Latijnse religare = verbinden). De verbinding die velen staalhard blijven negeren is degene die het meest voor de hand ligt, die ze het meest nodig hebben; hun ondeelbaarheid met de natuur.

Maar in plaats van hunzelf en hun natuurlijke religie te erkennen, vluchten velen (al dan net onder dwang) in een zelfvervreemd en zelfdestructief individualisme of in allerlei autoritaire 'verbindingen' met een onzichtbare (!) schepper/god.

Kijk ook es naar commentaren hier:
http://inflandersfields.eu/2007/02/pleidooi-voor-een-belgi-ondersteboven.html

 
At 14/3/07 10:27, Anonymous Anoniem said...

Ik ben geen wetenschapper, maar als je maar een beetje een grafiek berijpt, dan zie je dat sinds de industriele revolutie het Co2 gehalte evenredig stijgt, en dat in combinatie met een stijgende temepratuur. Zeggen dat dat toeval is, is nogal dom. Mensen die zeggen dat ze het allemaal weten, lijken mij nog dommer. Dat het klimaat in een aantal jaar kan omslaan, dat is bewezen (ijstijd). En denken dat dit nooit zal gebeuren??, laten we het hopen

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>