28 februari 2007

Royal Airlines (Vincent De Roeck)

Het is een publiek geheim dat de Belgische vorst, koning Albert II van Saksen-Coburg Gotha, op zijn oude dag van oordeel is dat het beter toeven is aan de Franse Riviera dan in zijn eigen regenachtig landje dat verscheurd wordt door een politieke burgeroorlog waaruit voor hem en zijn gevolg geen heelhuids ontkomen meer aan is. De kans dat zijn nageslacht de troon nog lange tijd in handen zal houden, neemt met de dag af. Met dank aan de escapades van zijn zonen, kroonprins Filip en prins-marinier Laurent. De kans dat België zijn 200ste verjaardag niet halen zal, wordt door elke weldenkende burger als meer dan reëel beschouwd. Redenen teboven dus om eieren voor zijn geld te kiezen en steeds vaker uit te wijken naar de Azurenkust, waar de koninklijke familie de beschikking heeft over een gigantische vakantievilla. In Nice is het voor de Saksen-Coburgs immers zeer aangenaam om wonen. Iedereen spreekt er Frans. Italië is dichtbij. De van het onderdrukte Vlaamse volk gestolen dotatie-overschotten kunnen er probleemloos aangewend worden in menig Monegasks casino. Voor koning Albert II is het er het paradijs op aarde. En laat ons eerlijk zijn. Wie kan het hem kwalijk nemen? Als het schip vergaat, kan de kapitein best al lang weg zijn.

Het schokerende aan dit relaas is echter niet zozeer de grootorde van zijn publieke dotatie als staatshoofd, van elke dotatie, noch het intrinsiek ondemocratisch karakter van zijn koningschap, van elk koningschap, noch de lafheid eigen aan deze vaandelvlucht maar wel de ongekende verspilzucht van zijn francofone entourage. In 2005 waren koning en koningin in totaal voor minstens 120 dagen in Frankrijk. Zelfs president Bush - die bekend staat voor zijn overvloedige vakanties op zijn ranch in Texas - kan hieraan nog niet eens tippen. Meer dan 45 maal werd de navette Brussel-Nice door de vorst en vorstin gedaan. De eerlijkheid gebiedt mij wel om hieraan toe te voegen dat het vorstenpaar deze trip 13 keren uit eigen - lees: via hun op de kap van de burgerij bekomen royale dotatie - zak betaald heeft via conventionele luchtvaartmaatschappijen.

Geen vuiltje aan de lucht dus zou U zeggen? Inderdaad. Ware het niet dat de overige 32 aller-retours wel volledig door de belastingbetaler bekostigd werden en dit bovenop die bewuste jaarlijkse toelage. Deze 64 vluchten werden immers uitgevoerd door de passagiersvliegtuigen van het Belgisch leger via de beperkte nationale defensiebudgetten. Het gemiddeld aantal gasten dat het vorstenpaar met deze vliegtuigen meenam, loopt daarenboven in de tientallen met een piek op één vlucht in oktober 2005 van maar liefst 67 niet-koninklijke gasten! Van verspilzucht en machtsmisbruik gesproken! Terwijl ons rollend materieel verkommert en onze krijgsmacht ten onder gaat aan intern wanbeleid en te krappe budgetten, gooit minister André Flahaut (PS) het geld door ramen naar buiten om de koning en zijn gasten te plezieren, iets wat normaliter onmogelijk de bedoeling kan zijn. De jaarlijkse dotaties werden juist voorzien om voor eens en altijd komaf te maken met de koninklijke kleptocratie van de schatkist zoals we gezien hebben onder Mobutu.

Een ander ergerlijk element inzake is de onhebbelijke houding van de bevoegde politieke instanties achteraf. In december 2005 werd defensieminister Flahaut (PS), die telkens groen licht gaf voor die “militaire” vakantievluchten en politiek verantwoordelijk is voor het doen en laten van de koning als opperbevelhebber van het leger, hierover in de senaat geïnterpelleerd door een aantal senatoren, waaronder ook Karim Van Overmeire (VB). Vooreerst hield André Flahaut (die in de senaat trouwens steevast weigert ook maar één woord Nederlands te spreken waardoor tolken louter pro forma voor hem de vragen moeten vertalen) vol dat er van het aantal vluchten en passagiers van legervliegtuigen geen officiële rapporten bestaan. Nadat senator Van Overmeire echter dergelijke rapporten in de senaat bovenhaalde, moest Flahaut plots een bocht van 180 graden nemen en weigerde hij abrupt elke vorm van commentaar omwille van de "privacy van de koning". Nadien ging Flahaut zelf in de aanval en snauwde hij in de taal van Molière naar de senatoren dat ze "hun neus niet moeten steken in details". Hiermee zat de question time van minister Flahaut erop en verliet hij het halfrond, schuimbekkend van woede.

Summa summarum. Wat leert men uit deze historie? Ten eerste misbruikt de koning dus zijn macht door legermaterieel aan te wenden voor persoonlijke doeleinden die los staan van zijn functie als monarch. Ten tweede wordt de feitelijke oprichting van een Royal Airlines als legersmaldeel door de bevoegde minister niet eens in vraag getrokken. Ten derde weigert diezelfde minister het grondwettelijk beginsel te erkennen dat de senatoren de minister ondervragen en niet vice versa. Tenslotte vindt de bevoegde PS-minister het "een detail" dat de vertegenwoordigers van de natie weten wat er met hun belastinggeld gebeurd. Eén ding weten we alvast zeker. Een ticketje met Royal Airlines zal zeker niet goedkoper geweest zijn dan een aller-retour met Virgin Express of Ryanair.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

3 Comments:

At 28/2/07 14:06, Anonymous Anoniem said...

De monarchie? Gewoon afschaffen dit voorbijgestreefd en vooral geldverslindend instituut! In een kunstmatig bij elkaar geraapt land plaatst men dan een 'koninklijke' familie die niet eens deftig de taal van de meerderheid van de bevolking spreekt. 'Ik wil koning worden' predikt deze middelmatige figuur, ja maar dan liever van Wallonië. Wij zullen wel kiezen voor een president van Vlaanderen! En dit feitenrelaas bewijst mijn gelijk.

 
At 28/2/07 15:49, Anonymous Anoniem said...

De monarchie is een instelling waarbij privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen en is daardoor ondemocratisch. Het bestaan van een monarchie moet kunnen indien ze zelfbedruipend zou zijn, maar vaste uitkeringen zijn ondemocratisch. Er worden pensioenen en uitkeringen gegeven die alle verbeelding tarten, en het zou een begin zijn als we die konden saneren. En dan hebben we het inderdaad o.a. over de extraatjes die de koning zichzelf toe-eigent via het leger en andere marionetten.

 
At 1/3/07 12:23, Anonymous Anoniem said...

U moet de wetten van het land en vooral de grondwet van de monarchie eens goed lezen. Prins Laurent én prinses Astrid kunnen hun dotaties al verliezen binnen dit en 6 jaar maar dan moet de wil er zijn bij de ganse bevolking, zowel van de Waalse als van de Vlaamse kant. Het instituut 'monarchie' is van de tijd der middeleeuwen en zou nu alleen nog mogen voortleven in de sprookjes van Grimm en Andersen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>