11 december 2006

De reuzensprong van de N-VA (Hoegin)

Verleden week publiceerde De Stemmenkampioen de resultaten van twee peilingen: eerst die van de maand november, en vervolgens die van de eerste week van december. Vooral de tweede veroorzaakte veel ophef, omdat ze de N-VA maar liefst 15% van de stemmen gaf. Andere opvallende feiten: Vlaams Belang ging drie procent achteruit, en voor het eerst duiken de paarse partijen samen onder de drempel van de 30%.

De peiling van december werd uitgevoerd gedurende de korte periode waarin CD&V en N-VA formeel even geen kartel meer vormden. Amper een etmaal na de publicatie van de resultaten concludeerde de partijraad van de N-VA dat voor hen het kartel belangrijker was dan Jean-Marie Dedecker, en daarmee legt deze peiling een uniek ogenblik vast wat betreft de Vlaams-nationale rechterzijde van het politieke spectrum. Maar zoals reeds vermeld viel er ook wat betreft de andere partijen nieuws te rapen.

Wanneer de resultaten van CD&V en N-VA samengeteld worden, maakt het Vlaamse Kartel een reuzensprong, en strandt het op een haar na van de veertig procent. Het is lang geleden dat een formatie in Vlaanderen nog zo'n score haalde, maar ik vrees dat zo'n optelsom alleen maar bedrieglijk is. De dynamiek bij de andere partijen doet immers vermoeden dat een deel van de aanhang van de N-VA pas bereid is voor de N-VA te stemmen wanneer die partij niƩt in een kartel met CD&V opkomt. Nu het Vlaams Kartel weer hersteld is, mag aangenomen worden dat die sprong ook weer uitgewist mag worden. Met misschien zelfs een netto negatief resultaat, want het kartel heeft schade opgelopen.

De grootste verliezer van de peiling is ongetwijfeld het Vlaams Belang dat meer dan drie procent achteruitgaat. Merkwaardig dat zo goed als niemand daaraan aandacht besteedde. Jarenlang vraagt men zich af hoe men het Vlaams Belang zou kunnen bestrijden, en wanneer dan iemand als een Jean-Marie Dedecker in de loop van een paar dagen zo'n hap uit de aanhang van die partij weet weg te slepen, wordt hij amper vierentwintig uren later al uit de partij gezet. Men kan vermoeden dat het Vlaams Belang zich in de volgende peiling zal herstellen, en dankzij een aantal teleurgestelden bij de N-VA misschien zelfs zal kunnen verstevigen. Veel zal nu afhangen van wat Jean-Marie Dedecker de komende dagen, weken en maanden zal doen: aansluiting zoeken bij het Vlaams Belang, al dan niet via een VLOTT-constructie, of toch maar alleen gaan.

Aan paarse zijde heeft men ondertussen helemaal geen reden om feest te vieren. Zowel sp.a-SPIRIT als VLD-Vivant gaan achteruit, zowel in november als in december, en samen duiken ze voor de eerste keer onder de grens van de dertig procent. VLD-Vivant zet in ieder geval zijn slechtste resultaat ooit neer, en werd zelfs met ruime marge voorbijgestoken door de N-VA. De verstoting van Jean-Marie Dedecker en de nieuwe, progressieve koers van Bart Somers hebben daarmee de liberale partij van de vierde naar de vijfde plaats gebracht. Ironisch dat het voor hem waarschijnlijk een voordeel is dat het kartel opnieuw hersteld werd, want daarmee wordt VLD-Vivant opnieuw de vierde formatie van Vlaanderen.

Tot slot nog de N-VA en Groen!. Daar waar De Standaard/VRT de alliantie in november amper boven de kiesdrempel plaatste, lag die partij bij De Stemmenkampioen de laatste maanden tegen de acht procent, en was daarmee zelfs een volle procent groter dan Groen!. En met de reuzensprong van december verdween de partij zelfs uit het zicht van Groen!! Die laatste gaat het trouwens niet voor de wind bij De Stemmenkampioen, want opnieuw haalt de partij er een laagterecord en
begint de kiesdrempel zelfs in zicht te komen.

Het wordt nu uitkijken naar een nieuwe peiling van De Stemmenkampioen, en de laatste peiling van La Libre Belgique voor dit jaar. Indien die krant haar frequentie trouw blijft, zou een peiling volgende maandag reeds verwacht mogen worden. Tenzij de perikelen van Jean-Marie Dedecker hun peiling in de war hebben gestuurd.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>