4 november 2006

Van violet richting licht rood?

De VLD heeft een revolutie nodig titelt DS. Neen, de VLD heeft een pandoering van jewelste nodig. Slangen heeft blijkbaar het roer stevig in handen, marionet Somers mag het nieuws breken. De volgende kernzinnen zijn mij bij gebleven: ,Een liberale partij kan alleen maar progressief en sociaal zijn'', aldus Somers.// ,We hebben te lang gedacht: we vallen terug op marktstudies en die zullen ons wel zeggen wat we moeten denken. Daardoor viel de partij terug op een doelgroepenbeleid.'' De nieuwe VLD wil er voor iedereen zijn. Daarom haalde men marketing'goeroe' Slangen binnen in de VLD...

Hebben ze Karl Marx herlezen of Anthony Wolff? Marx stelt [volgens mij] niet expliciet dat de Staat de economie moet beheersen maar dat het kapitalistische systeem zal falen omdat de maatschappij niet langer met de productiviteit zal kunnen omgaan. Een revolutie van het proletariaat zal aanleiding geven tot een dictatuur (Romeinse stijl; beperkt in tijd) waarna de Staat afsterft. Welke persoon zal er nu zijn machtspositie vrijwillig afstaan? zoals Bakunin het stelde: Power corrupts the best. Diezelfde Bakunin die voorstander was van een Verenigde Staten van Europa...zoals een welbepaalde VLDer met de initialen GV. [Bakunin Archive].

Waar zullen die revoluties plaatsvinden? Niet in het economisch achterlijke Tsaristisch Rusland maar in de meest geïndustrialiseerde landen. Alleen vergat Marx (en Engels) een alternatief te bieden/uit te werken. Het waren anderen die zijn teksten herinterpreteerden om het socialisme invulling te geven met desastreuze gevolgen van nationaal-socialisme tot het communisme.

Wel meen ik een evolutie op te merken bij de West-Europese socialisten. Ik heb het gevoel dat socialisten zoals de SP.a gebruik maken van het kapitalistisch systeem om hun 'socialisme' reeds in zekere mate uit te voeren...daarmee dat sommigen de SP.a omschrijven als een 'links liberale' partij [socialistisch in oorspronkelijke zin is het programma niet] of als een partij die niet langer 'links' is waardoor mensen zoals Jef Sleeckx zich onwel voelen. Dit ligt duidelijk in het verlengde van Francis Fukuyama's The End of History and the Last Man [blog]. Alleen meen ik dat het einde niet gekomen is zoals Fukuyama poneerde.

In hoeverre zal de 'progressieve centrumkoers' van de VLD niet leiden tot een smeltkroes met de 'progressieve centrumkoers' van de SP.a? Werd de VLD geënterd door Progressieve ex-VUers en 'links liberalen'? De V in VLD mag men reeds schrappen. De D in VLD mag men ook schrappen want zo democratisch is men nu blijkbaar ook niet met de afgelopen repressies, de werkelijke leiding van de partij ligt niet bij Somers maar bij GV&co en het strak handhaven van het Cordon Sanitaire (is alles behalve democratisch). Hoelang zal de L nog gelden?

Ik wens nog te verwijzen naar twee interessante citaten op LVB.net:
- Het gat aan de rechterkant. [Steven Samyn in DS].
- Uitzweten. [Boudewijn Bouckaert in DS].

Post Scriptum.
[geboren uit de commentaren op IFF]
Het gebruik van de woorden 'progressief' en centrumkoers bevestigen al mijn mening dat de VLD eerder aanleunt bij de SP.a terwijl de SP.a [in vergelijking met het oorspronkelijk omschreven socialisme door Marx & Engels] eerder aanleunt richting VLD, beiden komen samen onder de huidige term 'Links liberalisme'. Wat ik eigenlijk, mogelijk cryptisch, omschreven heb is dat het socialisme om zichzelf te kunnen uitvoeren (in een sterk geïndustrialiseerd & rijk land) zich eerder in de richting van het 'liberalisme' moest schikken om de nodige 'scheppende' condities te vormen. [Daarmee het ontstane geloof van overwinning v/h liberalisme/kapitalisme, Fukuyama].

Het 'Gratis' verhaal lokt mensen aan alleen omdat het kapitalisme zoiets financieel [tijdelijk] kan ondersteunen [zolang het systeem niet uitgeput geraakt]. Collectivisme met andere woorden bekomt een brede basis door welvarendheid, welvarendheid geschapen niet door het socialistisch systeem maar door het kapitalistisch systeem. Kijk naar het partijlandschap in Vlaanderen...ik zie dit (alleen nuance: het heeft de bovenhand, maar ik geloof nog in interne onderstroom). [hence ook de verwijzing naar de citaten bij LVB]

Marx omschreef een eerder revolutionair gerichte evolutie van kapitalisme naar socialisme. Waarom was die revolutie nodig? Omdat de 'heersende' klasse over de controlemiddelen beschikte & deze hanteerde om haar machtspositie te vrijwaren. Hoe bewaar je controle? Repressie maar ook door 'toegevingen'. Ik geloof niet in revolutie maar wel in machtsgeilheid, daarom dat ik naar Bakunin verwees.

Toegevingen en machtsgeilheid...dat zijn volgens mij de drijfveren van diegene die de VLDkoers bepalen. De macht behouden, consolideren. Hoe? Door in te spelen op de populaire collectivistische basis en de uitbouw van een brede politieke basisstructuur. De CD&V en de SP.a hebben beiden een lange geschiedenis van politieke machtspositie...mede dankzij de uitwerking van een brede structuurbasis. Verzuiling, MEER STAAT...
Dat is exact wat de VLD (volgens mij) nu aan het doen is. ["Somers wil ook op een andere manier met het middenveld en het verenigingsleven omgaan. ,,In het middenveld zit er heel veel knowhow en engagement. We willen daarvan leren, we willen dat omarmen. Zij kunnen onze visie versterken en diepgang geven.''" DS.] Alleen lukt dat niet zonder een collectivistische basis, zonder toegevingen. In dit geval een koerswijziging richting collectivisme (SP.a) om zo de machtsbasis te vormen voor een massapartij. Terwijl de SP.a het kapitalistisch systeem nodig heeft om haar visie & beleid overeind te kunnen houden. M.a.w. een soort van symbiose tussen VLD en SP.a waardoor ze mekaar moeten ondersteunen en vinden.
Waarom de SP.a en niet de CD&V? Omdat er belangrijke coalities bestaan en betere contacten zijn met de SP.a, men heeft afgelopen weken duidelijk gemaakt dat 'Paars' hét is vanuit de VLD.

17 Comments:

At 4/11/06 13:29, Anonymous Anoniem said...

Hola, hola. Niet zo snel. Het duurt nog minstens twee jaar voor ik mijn diploma pol en soc op zak heb. En misschien nog langer als ik wat veel tijd steek in het ontcijferen van deze briljante doch ietwat cryptische analyse.

 
At 4/11/06 13:55, Anonymous Anoniem said...

Ah,een analyse door een Vlaams Belanger over de VLD. Laat me dus even langzaam grinniken en daarna verdoen met belangrijkere dingen.

 
At 4/11/06 14:17, Anonymous Anoniem said...

Schreef Annemans niet: we gaan onze pijlen weer richten op de VLD. Ik zie hier een mooi voorbeeld van.

 
At 4/11/06 16:06, Blogger David Vandenberghe said...

Anoniem:
Mja, cryptisch...zal ik het dan eens vlug & bruut uitleggen.

Het gebruik van de woorden 'progressief' en centrumkoers bevestigen al mijn mening dat de VLD eerder aanleunt bij de SP.a terwijl de SP.a [in vergelijking met het oorspronkelijk omschreven socialisme door Marx & Engels] eerder aanleunt richting VLD, beiden komen samen onder de huidige term 'Links liberalisme'. Wat ik eigenlijk, mogelijk cryptisch, omschreven heb is dat het socialisme om zichzelf te kunnen uitvoeren (in een sterk geïndustrialiseerd & rijk land) zich eerder in de richting van het 'liberalisme' moest schikken om de nodige 'scheppende' condities te vormen.
[Daarmee het ontstane geloof van overwinning v/h liberalisme/kapitalisme, Fukuyama].

Het 'Gratis' verhaal lokt mensen aan alleen omdat het kapitalisme zoiets financieel [tijdelijk] kan ondersteunen [zolang het systeem niet uitgeput geraakt]. Collectivisme met andere woorden bekomt een brede basis door welvarendheid, welvarendheid geschapen niet door het socialistisch systeem maar door het kapitalistisch systeem. Kijk naar het partijlandschap in Vlaanderen...ik zie dit http://lvb.net/item/1413 (alleen nuance: het heeft de bovenhand, maar ik geloof nog in interne onderstroom). [hence ook de verwijzing naar de citaten bij LVB]

Marx omschreef een eerder revolutionair gerichte evolutie van kapitalisme naar socialisme. Waarom was die revolutie nodig? Omdat de 'heersende' klasse over de controlemiddelen beschikte & deze hanteerde om haar machtspositie te vrijwaren. Hoe bewaar je controle? Repressie maar ook door 'toegevingen'. Ik geloof niet in revolutie maar wel in machtsgeilheid, daarom dat ik naar Bakunin verwees.

Toegevingen en machtsgeilheid...dat zijn volgens mij de drijfveren van diegene die de VLDkoers bepalen. De macht behouden, consolideren. Hoe? Door in te spelen op de populaire collectivistische basis en de uitbouw van een brede politieke basisstructuur. De CD&V en de SP.a hebben beiden een lange geschiedenis van politieke machtspositie...mede dankzij de uitwerking van een brede structuurbasis. Verzuiling, MEER STAAT...
Dat is exact wat de VLD (volgens mij) nu aan het doen is. ["Somers wil ook op een andere manier met het middenveld en het verenigingsleven omgaan. ,,In het middenveld zit er heel veel knowhow en engagement. We willen daarvan leren, we willen dat omarmen. Zij kunnen onze visie versterken en diepgang geven.''" DS.] Alleen lukt dat niet zonder een collectivistische basis, zonder toegevingen. In dit geval een koerswijziging richting collectivisme (SP.a) om zo de machtsbasis te vormen voor een massapartij.

Waarom de SP.a en niet de CD&V? Omdat er een coalitie en betere contacten zijn met de SP.a, men heeft afgelopen weken duidelijk gemaakt dat 'Paars' hét is vanuit de VLD.

Nick: Ik heb liever dat je geen commentaar levert als je niets zinnigs te zeggen hebt behalve dan te schieten op de boodschapper met een gemakkelijke dooddoener.

Nicolas: Ik dacht dat Annemans dat inderdaad ooit zei. Alleen is dat hier juist geen voorbeeld van. Ik probeer gewoon de huidige evolutie in een ander perspectief te brengen, een ander daglicht. Een voorbeeld van de Pijl & boog strategie zou zich eerder richten op het beleid van de VLD, het verschil tussen ideologie/programma & realiteit. Dat is hier niet het geval...alleen een poging om te begrijpen waarom de VLD het wapen van schouder a/h veranderen is/lijkt. Misschien heeft Marx wel ergens gelijk over bepaalde dingen...daar ooit eens over nagedacht? Is de VLD voor jou nog 'Vlaams', 'Liberaal' en 'Democratisch'? Fijn voor jou...dat is uw mening dan maar niet te mijne. Communisten dachten dat ze ook 'collectivistisch, socialistisch en democratisch' waren en dat wij (kapitalisten) het gewoon niet snapten wegens 'andere visie'.

 
At 4/11/06 16:15, Blogger David Vandenberghe said...

Een pandoering van jewelste is nodig om op de liberale leest te blijven...want dan zou dat een duidelijk signaal vormen dat men niet opgezet is met 'links liberalisme'. But then again, het zou niet de eerste keer zijn dat men verlies anders gaat interpreteren.

 
At 4/11/06 17:09, Anonymous Anoniem said...

Ik kan je de vraag in één twee drie terug kaatsen: Is het Vlaams Belang liberaal? Is ze democratisch? NEEN!

Want ik vraag me ook af wat voor jouw liberaal betekent. Je bent zeker niet economisch liberaal als ik je reacties op Inbev en Hoegaarden lees.

 
At 4/11/06 18:36, Blogger Peter Fleming said...

Somers en co maken de ruimte voor Dedecker en co weer een beetje groter...

 
At 4/11/06 18:45, Blogger Filip van Laenen said...

Inderdaad Peter, zie mijn artikel...

 
At 4/11/06 20:07, Blogger David Vandenberghe said...

Nicolas: Herlees eens mijn voorgaande commentaar dan kan je vraag 1 zelf oplossen. Ten tweede: Ik hecht meer geloof aan de standpunten ivm vrije meningsuiting, referenda en het opblazen v/h cordon sanitaire dan die dat de VLD verkondigt, intern is het wellicht dezelfde rommel. Ten derde: misschien moet je meer lezen dan enkel de reacties op Inbev en Hoegaarden...voor u moet misschien alles wijken maar voor mij niet. Der is meer dan platvloers commercialisme zoals INBEV en het geval HOEGAARDEN!

 
At 4/11/06 20:14, Anonymous Anoniem said...

Om op de 'L' te repliqueren: laat de feiten voor zich spreken. Traditioneel omvat de liberale core-business zaken als belastingverlaging, minder staat en vrijheid van meningsuiting.

De feiten zoals ze de laatste jaren gegroeid zijn: anti-negationismewet, beknotting van meningsuiting door het Centrum Leman/De Witte (nota bene een dienst die onder premier Verhofstadt ressorteert), wildgroei van reglementitis (er mag niets gebeuren of 's anderendaags kondigt de bevoegde minister een nieuwe wetgeving aan)en last but not least: de derde hoogste belastingdruk ter wereld.

Er is inderdaad steeds meer ruimte voor een liberale partij.

 
At 4/11/06 20:56, Blogger David Vandenberghe said...

Tom: Yup, maar Nico weet dat ook maar al te best.

 
At 4/11/06 21:08, Blogger Luc Van Braekel said...

Gewoon om even de puntjes op de i te zetten:
- anti-negationismewet: 1995, regering Dehaene, VLD in de oppositie.
- centrum Leman: opgericht in 1993, regering Dehaene, VLD in de oppositie.

Had de VLD, eens aan de macht (1999), meer kunnen en moeten doen om de vrije meningsuiting vrij spel te geven? Ja.

Maar doe nu niet alsof de VLD die zaken heeft uitgevonden of opgericht hé...

 
At 4/11/06 22:24, Blogger David Vandenberghe said...

Toen bestonden ze ook al, dat klopt. Vraagje: Waren ze toen evenzeer een pain in the ass als onder Paars '99 tot '06?

 
At 5/11/06 13:50, Anonymous Anoniem said...

Ik kijk ten minste naar lange termijn visies en weet dat dergelijke visie een bepaalde bedoeling heeft.

Persoonlijk wijs ik zowel JMDD als Somers zijn idee af en kies ik voor de liberale middenweg die na de verkiezing van 2007 zal arriveren.

 
At 5/11/06 15:14, Blogger David Vandenberghe said...

Welke liberale middenweg zal dat mogen wezen?

 
At 5/11/06 17:57, Anonymous Anoniem said...

@Luc van Braekel:
Wat die puntjes op de i betreft. Is het niet zo dat de VLD vanuit de oppositie de anti-racismewet (1981), de oprichting van het centrum-Leman (1993) en de anti-negationismewet (1995) mee heeft goedgekeurd?

Daarnaast is er ook nog die derde breidelwet, de anti-discriminatiewet, die is gestemd door de paars-groene regering Verhofstadt I (2003), maar ook hier was er al medewerking van voor het aan de macht komen van paars-groen. Zo was Verhofstadt in 1998 mede-ondertekenaar van het voorstel Lallemand.

Ook een aantal uitbreidingen van de anti-racismewet zijn onder paars(-groen) tot stand gekomen, zoals de bevoegdheid van de correctionele rechtbank voor 'racistische' persmisdrijven (1999), de invoering van de verwerpelijke beweegreden als verzwarende omstandigheid en invoering van een burgerlijke procedure om een einde te stellen aan de discriminaties (wet Mahoux - 2003).

Kunnen we dan niet stellen dat de VLD geholpen heeft met het uitvinden of het oprichten van die zaken?

 
At 8/11/06 00:41, Blogger David Vandenberghe said...

Morgen beter gezien? Ik volg het standpunt van Jef Rademakers.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>