4 november 2006

Le nouveau iD21 est arrivé (Hoegin)

Een week geleden gaf ik Jean-Marie Dedecker geen kans met een nieuwe rechts-liberale partij zonder een kartel met het Vlaams Belang. Nu Bart Somers de revolutie binnen de VLD uitgeroepen heeft en de partij een progressieve centrum-koers met een sociaal imago wil laten varen, moet die overweging herzien worden. Blijft de partijvoorzitter verkondigen dat Jean-Marie Dedecker alles is wat de nieuwe VLD niet wil zijn, zou het wel eens kunnen dat hij zal eindigen als de grootste stemmenronselaar voor de Oostendenaar.

In een interview met De Standaard wordt Bart Somers een vergelijking met Nederland voor de voeten geworpen: hij beweert immers dat er in Vlaanderen geen plaats is voor een rechts-liberale partij, en dat een liberale partij per definitie sociaal en progressief moet zijn, maar in Nederland bestaat er toch zoiets als de VVD, die duidelijk een rechts-liberale partij is. En die het veel beter doet dan de links-liberale D'66, op dit ogenblik op sterven na dood. Bart Somers antwoordt daarop koket dat de situatie in Vlaanderen niet vergeleken kan worden met die in het buitenland, want wij hebben een andere geschiedenis gehad. Einde van de analyse, en de journalist schakelt over naar het volgende thema. Makkelijk zat dus.

Alleen, een links-liberale partij, hebben wij dat in Vlaanderen niet nog al eens gehad? Wat was immers iD21 anders dan een poging om een links-liberale partij op poten te zetten? Nota bene vanuit een partij die zichzelf als Vlaams definieerde en eerder tot de rechtse flank van het politieke spectrum werd gerekend. Het is jammer dat de journalisten Wouter Verschelden en Steven Samyn Bart Somers de gelegenheid niet gunden om eens zijn licht over dat initiatief te laten schijnen. Of waarom ook die vergelijking niet opgaat. In ieder geval is het zo dat Bert Anciaux via het ommetje van iD21 uiteindelijk de Volksunie in twee wist te splitsen: zelf kwam hij uiteindelijk via het vehikel van SPIRIT bij de sp.a terecht, terwijl de andere helft onder leiding van Geert Bourgeois de N-VA vormde, vandaag in kartel met de eertijds door de Volksunie zo verguisde CD&V.

Als er een parallel met iD21 getrokken mag worden, dan zal vroeg of laat geformaliseerd worden wat Jean-Marie Dedecker en Hugo Coveliers vandaag al aan iedereen die het horen wil verkondigen: dat de VLD een bijhuis is van de sp.a, en dat de toekomstige kartelpartner bij de komende verkiezingen zal verschrompelen. Afhankelijk van hoeveel en hoe snel Jean-Marie Dedecker kiezers en mandatarissen uit de VLD van vandaag weet over te halen naar zijn nieuwe partij, wordt dat iets voor 2009 of 2011, maar een eerste proef staat al geprogrammeerd voor de lente van volgend jaar met de federale verkiezingen. Lijdt de partij dan een zwaar verlies, dan kunnen er twee dingen gebeuren: er rollen koppen, of de partijleiding volhardt in de boosheid. Het laatste is dan misschien nog het meest waarschijnlijke als de partij federaal aan de macht blijft in een tripartite.

Maar wat dan met Jean-Marie Dedecker? De vraag is of hij uiteindelijk zal willen aansluiten bij het Vlaams Belang, al dan niet via kartelpartner VLOTT van collega-verstoteling Hugo Coveliers, dan wel op eigen kracht naar de kiezer wil gaan. Sluit hij zich aan bij het Vlaams Belang, loopt hij het risico in een zelfde situatie als Hugo Coveliers en Bert Anciaux terecht te komen, namelijk die van randfiguur in de marge van grote broer, die wel enkele kruimels toegewezen kan krijgen en van zichzelf mag vinden dat hij het verschil maakt, maar door de buitenwacht niet al te serieus genomen wordt wat de aanhang betreft. Ik kan begrijpen dat iemand met zijn karakter daarvoor bedankt. Bovendien duikt het probleem op dat het in dat scenario wel eens heel moeilijk zou kunnen worden om voldoende volk van de VLD over te kunnen halen over te stappen naar VLOTT. Ik weet niet of iemand als een Boudewijn Bouckaert bereid zal zijn zulke stap van Jean-Marie Dedecker te volgen.

Een eigen partij dan maar, bijvoorbeeld onder de naam Rechts-Liberaal? Voor figuren als Boudewijn Bouckaert zou het dan in ieder geval gemakkelijker worden om Jean-Marie Dedecker te volgen. De vraag is dan hoe goed zulke partij het kan doen bij de verkiezingen. Zeker, Jean-Marie Dedecker haalde zo'n 40% van de stemmen bij de laatste verkiezing van de partijvoorzitter bij de VLD. Maar als je grosso modo een gelijkheidsteken mag zetten tussen partijleden en kiezers, en je stelt dat 10 van die 40% vandaag reeds vertrokken zijn, en een andere 10 nooit zullen vertrekken, dan spreken we op nationale basis van slechts 4 à 5% van de stemmen. (Vraag: zijn dat de 4 à 5% die bij een peiling als De Stemmenkampioen wel zéggen dat ze voor het Vlaams Belang zullen stemmen, maar als puntje bij paaltje komt «met de dood in het hart» toch maar weerkeren naar de blauwe stal?) Daarmee haal je hoe dan ook met wat geluk in de kieskring Antwerpen één zetel binnen, als je daar al de kiesdrempel weet te halen, maar veel meer zit er uiteindelijk niet in.

Dat wordt echter helemaal anders als Bart Somers de komende maanden blijft herhalen dat de VLD progressief en sociaal moet en zal zijn, en dat Jean-Marie Dedecker en zijn partijtje de tegenpool van die nieuwe VLD zijn. Het beeld wordt dan veranderd van persoon Jean-Marie Dedecker die als ruziestoker uit de liberale partij werd gezet naar Rechts-Liberaal die als ideologie afgestoten wordt door de links-liberale VLD. Meteen wijst Bart Somers daarmee ook een deel van zijn eigen aanhang van die voorzittersverkiezingen de deur richting Jean-Marie Dedecker omwille van ideologische redenen, en is een aandeel van 5 à 10% van de stemmen in Vlaanderen plots wel een realistisch scenario, zeker als ook Hugo Coveliers overgehaald kan worden zijn VLOTT aan Rechts-Liberaal te koppelen. Noël Slangen zou dat toch maar beter eerst eens allemaal goed doordenken voor hij zijn partijvoorzitter werkelijk op dat pad zet, ook al zijn het de federale verkiezingen van 2007 niet waarop hij afgerekend zal worden.

11 Comments:

At 4/11/06 20:44, Blogger David Vandenberghe said...

Bullseye. (http://lvb.net/item/3736#31423).

Alleen vraag ik mij af of er wel voldoende tijd is om alles op te starten of gaat men de VLOTT structuren overnemen onder een andere naam. De overstap van Coveliers zal dat dan niet beschadigend overkomen want die 'komt uit een kartel met het Vlaams Belang'?
De media zal daar wel de nadruk op leggen. Uiteindelijk is het ook een keuze van overleven of verzuipen: In hoeverre kan het kiezerspotentieel aanvaarden dat er een grote 'broer' [kartel] nodig is om aanvankelijk politiek te kunnen overleven (mensen kiezen voor zekerheid). Er is potentieel maar men moet omzichtig te werk gaan.

 
At 6/11/06 10:55, Anonymous Anoniem said...

Ooit gehoord van Pim Fortuyn? Die haalde bijna 30% in één trek. Weliswaar heeft Dedecker niet dat politiek talent, en de Vlaming loopt evenmin zo snel over.
Maar op termijn kan een rechts-liberale partij niet meer mislukken, want het terrein ligt helemaal braak - zelfs het belang toont er geen interesse in.
Nooit lag het pad zo mooi geëffend, inderdaad te mooi om waar te zijn, door niemand minder dan de VLD logekliek en haar babykwalletje, en systematisch gesteund door de donkerrode Vlaamse media, die een nieuwe, dit keer donkerblauwe lap hebben gevonden om er onafgebroken als een 'kieken zonder kop' rond te lopen.
Met een eerste score boven de 5% is het startschot gegeven voor een definitieve doorbraak. Eindelijk.

 
At 6/11/06 11:08, Anonymous Anoniem said...

Bart Somers sprak van een progressieve partij, niet van een linkse, leer lezen!

 
At 6/11/06 13:01, Blogger David Vandenberghe said...

Dat is nogal beledigend, JMDD is geen Pim Fortuyn.

Waar komt de term progressief vandaan peisde?
Centrumkoers, dat is op zich al een 'ruk naar links' voor de oorspronkelijke VLD. We zullen wel zien wat de toekomst zal bieden.

 
At 6/11/06 15:55, Anonymous Anoniem said...

Op het hoofdkwartier van JMDD moet het dag-en-nacht vergadering zijn.
De juiste koppen bijeen, de grijze massa laten werken, met tf en pc binnen handbereik. Want de belgische persvrijheid blijft dezelfde, ook voor JMDD : Vanaf nu doodgezwegen, alleen het negatief gedeelte onderlijnen. Enkel met mediahulp uit het buitenland kan een mogelijks Nieuw Liberaal (NL) gelanceerd worden. Onafhankelijk, met al diegenen die nu belet zijn, werden of worden belet om hun naam incl. competentie en beroep op een verkiezingslijst te zetten. Dat gaat het huidige VB mogelijks 20 % van haar stemmen kosten, maar dat risico zal in de toekomst dubbel en dik lonen. Want pas dan kan er aan een kartel (het zoveelste) worden gesleuteld. Met machtsdeelname.

 
At 7/11/06 19:01, Anonymous Anoniem said...

Noch Dedecker noch Coveliers zijn schertsfiguren als Anciaux en tutti quanti. Integendeel zoals aangehaald zijn het sterke persoonlijkheden, die in welke politieke combinatie dan ook niet met zich zullen laten sollen.

In de huidige Belgische politieke omstandigheden is de enige succesbrengende strategie deze van een kartel van de 'rechts'liberalen met het VB.

Dit is een win-win situatie zowel voor het VB als voor de rechtsliberalen.

Voor het VB betekent dit een doorbreken van de politieke schutkring en door de onvermijdelijke bredere kiezersbasis de weg naar het 'incontournable' in Vlaanderen en zelfs België, hetgeen althans volgens hun programma moet uitmonden in een onafhankelijk Vlaanderen.

De rechtsliberalen kunnen enkel in zo'n combinatie vermijden een minipartijtje zonder betekenis te worden. Zij zullen ook de liberaaldemocratische vleugel van het VB versterken en terzelfder tijd velen, die nog aarzelen zowel 'links' als 'rechts' een volwaardig alternatief bieden voor de verziekte Belgische particratie.

De andere Belgische partijen zullen er alles voor over hebben om zo'n combinatie onmogelijk te maken.

 
At 7/11/06 23:11, Anonymous Anoniem said...

Fcal heeft gelijk. Rechts moet in Vlaanderen op korte en middellange termijn met één lijst naar de kiezer. Zoals Somers nu bezig is, kan JMDD inderdaad 10 % halen, waarvan 5 % VLD en 5 % VB. Het VB zakt daardoor van 20-25 % naar 15-20 %. Netto-resultaat : twee rechtse partijen, de ene met iets minder dan 10 zetels, de andere met iets meer dan 10 zetels, samen een 20-22 zetels. Ter vergelijking, het VB haalde bij de laatste federale verkiezingen 18 zetels.

Samen halen deze partijen 25-30 % en zitten een 27-29 zetels er dik in (van de 86 Vlaamse zetels, vermits Vlaanderen weer twee kamerzetels zal kwijtspelen aan de naturalisatiefabriek van de PS - we hebben er nu 88 en we hadden er 90 in 1999). Schaalvoordelen, weet u wel.

Het verschil van een zes of zeven zetels tussen beide scenario's is het verschil tussen de terugkeer van paarsgroen (desnoods met een minderheid in Vlaanderen en een overweldigende Waalse meerderheid) en het einde van dit heilloze bolsjevistische experiment.

Ook ideologisch mogen rechtse liberalen niet terugdeinsen voor dit scenario. Zeker nu niet, want de psychologische tik die het VB gekregen heeft, opent perspectieven voor de top van die partij om de demarginalisering - die met het binnenhalen van Verstrepen, Morel e.d. al lang bezig is - te voltooien.

Zo kan een gelegenheidskartel op termijn misschien zelfs uitgroeien tot één grote, nationaal-liberale partij in Vlaanderen. Een Vlaamse Vrijheidsalliantie, als het ware.

 
At 8/11/06 00:45, Blogger David Vandenberghe said...

Daarmee ga je ervan uit dat het Vlaams Belang zal dulden dat JMDD in hun vijver komt vissen, secundo is de VB-kiezer zeer trouw. Ik zie helemaal gaan 5% overlopen naar JMDD.

 
At 8/11/06 10:51, Anonymous Anoniem said...

Brigant, die kiezer is trouw, omdat hij geen geloofwaardig alternatief heeft aangeboden gekregen in de laatste 15 jaar.

Zoals het er nu naar uitziet, zal JMDD, al dan niet samen met Hugo C. voor het eerst zo'n alternatief vormen. Ik heb trouwens ook helemaal niet gezegd dat het VB de doodsteek zou krijgen, gewoon dat het terugvalt op het stemmenaantal van rond 1999 (ongeveer 18 %, een percentje meer of minder niet te na gesproken).

 
At 8/11/06 17:45, Blogger David Vandenberghe said...

Denk niet dat het zo'n terugval zal veroorzaken. JMDD heeft uiteindelijk nog niets bewezen, zijn geloofwaardigheid heeft last van een aantal deuken.
De beschuldiging ivm toprenners (blijft plakken) en de afhandeling van de affaire Coveliers komt (bij mij allesinds) niet echt goed over (perceptie mogelijk). Voor de rest zal die VB kiezer dan moeten geloven op de woorden en niet meteen op concreet opnoembare daden...kat uit de boom als gevolg, meen ik. Soit we zullen wel zien, 6 mnden is een eeuwigheid.

 
At 18/11/06 07:06, Anonymous Anoniem said...

Het probleem is dat JMDD een eenzaat is die er altijd alleen voor wil gaan, die de schijnwerpers zoekt, die zijn zin wil doordrukken. Ook als leider van een nieuwe partij is dat een nadeel voor de samenhorigheid.

En uiteindelijk moet je toch ooit met een andere partij samenwerken ...

De resultaten ? Enkele procenten van het VB enkel van de VLD ... maar finaal te weinig voor de kiesdrempel.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>