3 oktober 2006

Het trucje van de verzuring (De andere kijk)

De 0110-concerten waren leuk, wel nat, maar tegelijk hartverwarmend. Zo heb ik toch vernomen. Het is de toeschouwers allemaal gegund. Een goed optreden, ambiance, ik kan het ook waarderen. Maar toch ben ik niet gaan kijken. Waarom niet?

Wel,een beetje uit sympathie voor de VB-kiezers. En die zijn na 15 jaar ondertussen met heel veel, zo'n 1 miljoen Vlamingen, 1 op de 4 kiesgerechtigde Vlamingen en nu zondag worden dat er misschien nog meer.

Want wat hebben die mensen de voorbije dagen en jaren allemaal niet over zich heen gekregen? Het komt erop neer dat 1 op de 4 Vlamingen sukkels zijn die bij het handje moeten worden genomen en op het juiste pad gezet: iemand van de CD&V-studiedienst kwam vertellen dat een VB-kiezer feitelijk een ongeletterde is: hij kan zijn video niet programmeren, hij weet niet hoe je moet SMS'en, hij kan al die informatie die op ons afkomt niet baas; de hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen vergeleek maandag een stem voor het VB met een stem voor Joegoslavische of Saudische toestanden, voor een land vol gecastreerde criminelen, noem maar op; in de media oreert de ene na de andere (en het zijn altijd dezelfden) dat we allemaal wat meer verdraagzaam moeten zijn, een enkeling voegt er nog aan toe: "of anders..."; meer dan de helft van onze Vlaamse kinderen zijn zogezegd racistisch en moeten van hun vooroordelen afgeholpen worden.

Ondertussen kijken 1 op de 4 van die Vlamingen ook in hun krant of naar de tv en moeten ze dat allemaal maar slikken. Je vraagt je af of ze bij de media wel beseffen hoe lelijk ze een kwart van hun publiek wel behandelen. Denken ze dat die 1 miljoen Vlamingen deemoedig het hoofd buigen en zeggen: “U hebt gelijk: wij zijn onverdraagzaam, verzuurd, enz.” Vergeet het, integendeel zelfs. En kan je het ze kwalijk nemen?

Je kunt me niet wijsmaken dat die 1 miljoen Vlamingen allemaal verzuurden, onverdraagzamen zijn. In wat voor een psychotisch landje zouden we dan wel niet wonen? Die mensen willen net als iedereen toch ook voor zichzelf en voor hun kinderen een goed leven en gunnen andere mensen toch ook een plaatsje onder de zon, of niet? Maar laat die mensen nu toevallig bezorgd zijn over problemen zoals immigratie, criminaliteit enz.

Is het gepermitteerd? Ja natuurlijk, is het antwoord dan, maar – zo komt er dan meteen achter – immigratie is toch fantastisch, je weet wel, diversiteit, verkleuring, verrijking enz. of nog: ja, er zijn problemen, maar het VB zal die niet oplossen. Dan hoor ik die VB-kiezer redeneren: beter een slechte oplossing, dan helemaal geen oplossing, anders had ik wel op een ander gestemd; en als die mayonaise ook niet pakt, dan is het van: “het is nu zo, je moet er maar mee leven”. “Diversiteit is realiteit”, weet je wel. Als je niet kan overtuigd worden, dan word je voor een voldongen feit gesteld. Dat argument zal ongetwijfeld indruk maken, de stemmen stromen binnen! En als kers op de taart, krijgt de VB-kiezer er dikwijls nog een verwijt bovenop: “Wees nou toch niet zo zuur, man!”

Dat verwijt van verzuring is een trucje geworden dat het maatschappelijke debat smoort en is een democratie onwaardig. Excuseer, maar dergelijke verwijten passen naar mijn bescheiden mening niet in een democratie. Eén miljoen mensen hebben een andere kijk op sommige kwesties. In het geval het maar een paar enkelingen betreft, kan je die nog afdoen als een stel bietekwieten, maar met een miljoen mensen ligt dat al wat moeilijker.

Het wordt hoog tijd dat die mensen volwaardig bij het maatschappelijke debat betrokken worden en niet a priori de mond wordt gesnoerd met verwijten van verzuring, onverdraagzaamheid. Een miljoen mensen hebben een andere mening, wordt het geen hoog tijd dat er naar die mensen geluisterd wordt en dat echt met hun rekening wordt gehouden?

Op dit moment kent dit land dan ook een enorm democratisch deficit en met elke verkiezing wordt dit groter en groter. In plaats van dat er wordt geluisterd, is het nu zelfs zover gekomen dat een overheidsinstelling zoals het CGKR mensen op basis van anonieme klachten op het matje kan roepen omdat ze een mening hebben die dat centrum niet aanstaat.

Maar dat trucje wordt stilaan doorzichtig. Je kunt blijven volharden in de boosheid, maar sorry, dat verhaaltje kan je niet langer volhouden als 1 miljoen mensen voor die partij stemmen. Dat maakt geen enkele indruk meer. Als je de hoofdredacteur van GVA maandag leest, dan wordt het zelfs ronduit belachelijk. Als je met dergelijke argumenten afkomt, dan sterk je hen alleen maar in hun voorkeurstem. Feitelijk toon je zo enkel maar je zwakheid.

En toch blijven ze maar voortdoen. Als we de mensen maar blijven uitleggen “waar het VB voor staat”, dan moet het VB ooit wel terug wegzakken en verdwijnen. We gaan een concert organiseren, tegen het VB, euh voor de verdraagzaamheid. Dezelfde methodes, steeds weer dezelfde gezichten, steeds weer dezelfde boodschap. En toch wil het maar niet lukken.

Mijn beste verdraagzame vrienden, wordt het dan niet eens tijd om uw morele pretenties af te leggen, niet langer voor de gemakkelijke oplossing van het verwijt van verzuring te gaan en u zelf eens de volgende vragen te stellen?

- hebben we van immigratie en criminaliteit geen heilig huisje of taboe gemaakt?
- Zijn die 1 miljoen Vlamingen wel allemaal verzuurd?
- Misschien hebben die Vlamingen wel een ernstige bijdrage voor de oplossing van de problemen? Moeten we niet buiten ons gekende kringetje kijken en ruimte bieden aan die andere ideeën, in plaats van er een groteske karikatuur van te maken of ze te criminaliseren, zelfs al vinden we die ideeën ronduit verwerpelijk?
- Hebben we die kiezers zo niet weggejaagd en in het verdomhoekje gezet? Kon het ons wel iets schelen?
- Is het VB niet wat meer dan een zoveelste protestpartij, maar een echte volkspartij die een legitieme Vlaamse maatschappelijke stroming, het Vlaams-nationalisme, belichaamt?
- Wordt het dan geen tijd om dat cordon sanitaire te doorbreken zodat het politieke zwaartepunt van (centrum-)links terug naar het centrum kan opschuiven zodat ons politiek landschap terug gezond en evenwichtig wordt?
- Bewijzen we het maatschappelijke debat en onze democratie daar geen dienst mee?

Als die vragen gesteld worden op de televisiedebatten na alweer een overwinning van het VB, dan is er nog hoop. Maar eerlijk gezegd zou ik er niet te hard op rekenen.

3 Comments:

At 4/10/06 01:45, Anonymous Anoniem said...

- misschien heeft dat miljoen mensen wel een afweging gemaakt die er toe leidt dat de problemen die volgens hen zo absoluut moeten opgelost worden, of de acties die zo absoluut moeten genomen worden, de nadelen die de partij zou kunnen inhouden (net zoals elke partij nadelen heeft) wel eens overstijgen ?

- misschien zijn er in de VB-haatcampagne zoveel leugens, overdrijvingen en valse argumenten geproduceerd, dat die gerechtvaardigde kritiek zo goed als waardeloos maken ?

 
At 4/10/06 10:18, Anonymous Anoniem said...

Geachte voorgaande anonieme persoon,
Leugens, bedrog, enz. Is dat niet een beetje "de pot verwijt de ketel"? Het is misschien wel de reden van de "verzuring"?
Waarom zou een mening waardeloos zijn? Omdat een gevestigd gedachtengoed beter zou weten? hmm, ruikt naar middeleeuwse praktijken.
De diabolisering van het Vlaamse Belang is zo ver gedreven, dat de partij enorm veel geloofwaardigheid heeft verloren. Toch heeft die partij nog meer dan 1 op de 4 stemmen. Wat denkt u wat er zal gebeuren als de partij haar geloofwaardigheid kan terugwinnen?
Is er dan echt niemand in het linkse spectrum die doorheeft dat je een mening niet kan veranderen door er niet naar te luisteren of een antwoord op te bieden. Links heeft het suïcidale pad gekozen, straks blijven enkel de journalisten en leerkrachten over.

 
At 4/10/06 18:05, Anonymous Anoniem said...

Ik wens het VB en zijn kiezers hartelijk te danken voor de prachtige, inspirerende en vooral gratis concerten die wij dank zij hen mochten bijwonen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>