26 oktober 2006

Europese boekhouding doorgelicht (Politiek Incorrect)

Een bekend spreekwoord zegt: Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien. Vervang de hond door België en de vlooien door de Europese Unie, en dit gezegde blijft even geldig. Immers, de EU is net zoals België een artificiële constructie zonder enige democratische legitimiteit, met als hoofddoel het uitvaardigen van de meest zinloze regeltjes. Gezien 'onze' prins Laurent elfde in lijn is voor de erfenis van de Belgische troon - en er dus bitter weinig kans is dat hij zijn derrière officieel hierop zal mogen zetten - kan hij misschien bij de Europese instanties gaan solliciteren. Een Europees monarch in plaats van een president. Waarom ook niet? De EU zal er op termijn nog 'Belgischer' uitzien dan een van haar zes notoire lidstaten (1951) die haar aanvankelijk mee leven in heeft geblazen.

Nog een gelijkenis tussen België en de Europese Unie: de boekhoudkundige regels zijn in beide 'landen' even onorthodox. Zoals de lezer van deze website ondertussen weet, hangt de Belgische begroting nogal lamentabel aaneen. Ondertussen heeft een beslissing van Eurostat er ook voor gezorgd dat de begroting van 2005 - geëindigd met een 'licht surplus' - nu is omgebogen naar een tekort van 2,3% van het BBP wegens de overname van de 7,4 miljard euro NMBS-schulden. Eurostat valt echter onder de bevoegdheid van de Europese Commissie, en laatstgenoemde speelt het boekhoudkundige spel blijkbaar ook niet al te koosjer (niet de joodse betekenis van het woord).

Er is namelijk recentelijk een audit gepubliceerd door de Europese Rekenkamer - een extern adviesorgaan - dat enkele stinkende potjes in de Europese begroting (boekjaar 2005) opent. Vooral in de departementen landbouwbeleid en regionaal beleid gebeuren enkele weinig frisse praktijken.

In 2005 werd 48,47 miljard euro uitgegeven aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid (ter info: de totale 'omzet' van de EU bedroeg 106 miljard euro). De Rekenkamer stelt dat de controleorganen die deze fondsen beheren onvoldoende werken. Zo deelt de Europese Commissie zogenaamde 'dierpremies' uit voor veetelers, waaronder bijvoorbeeld ook boerderijen waar koeien gehouden worden. Blijkt nu dat 1,8% van de gedeclareerde koeien gewoon niet bestond! En ook 6,3% van Europa's gesubsidiërde schapen en geiten grazen blijkbaar op een andere planeet (of in de stallen van de Vlaamse minister-president...). Deze frauduleuze praktijken hebben dan ook tot gevolg dat de Europese Commissie bijna één miljard euro teveel aan deze steunfondsen uitgeeft, ofte 2% van het totale landbouwbudget.

Uw naam is Guy Verhofstadt en u teelt tussen een platdemagogische leugen en een sneer naar die eeuwig verzuurde oppositie wat olijven in Toscane in het land van uw goede verdraagzaam-socialistische vriend Romano Prodi? Maak u geen zorgen over de onkosten, de Europese Commissie betaalt u. En zijn uw olijven - net zoals uw Belgacom-pensioenfonds of NMBS-schulden - ineens foetsjie, dan blijft de bende van Barosso en co u gewoon met overheidsmanna beladen. De Rekenkamer heeft immers een steekproef van negen steunbetalingen voor de olijfproductie uitgevoerd, en geconstateerd dat zij allen 'fouten' vertoonden. Het betrof een bedrag van zomaar eventjes 2 miljard euro!

Nu is het wel zo dat niet alleen een structurele inefficiëntie van de controleorganen van de Europese Commissie aan de basis liggen van de allocatieproblemen. Ook nationale overheden dekken sommige zaken met de frauduleuze mantel der liefde. In Polen heeft de overheid landbouwers 'gewaarschuwd' dat ze zich aan de EU-regels moeten houden. Nochtans had de Poolse overheid iedere overtreding moeten sanctioneren met een boete van één miljoen euro, en niet met een vrijblijvende waarschuwing.

Regionaal en sociaal beleid dan. Ook deze bevoegdheid is een slokkop van 32,76 miljard euro. De Europese Rekenkamer is van oordeel dat ook hier enkele zaken niet pluis zijn. Zo zet ze vraagtekens bij de wettigheid en regelmatigheid van de gedeclareerde projectuitgaven. Ook inzake toezicht- en controlesystemen van de lidstaten stapelden de gebreken zich op. Nog schrijnender is het feit dat anno 2005 de Europese Commissie nog fondsen verleende aan projecten die in 1999 reeds beëindigd waren. Het hele boeltje doet dan ook wat denken aan de soep die men gemaakt heeft in Henegouwen met deze Europese fondsen, maar gelieve hiervoor naar de rubriek 'communautaire kwesties' op deze website te gaan.

De Europese boekhouding loopt dus allesbehalve op wieltjes. Ondertussen vragen deze potentaten wel van de burger zich gedwee te onderwerpen aan institutionele miskramen zoals de Europese Grondwet. De Europese Unie is dus niet alleen duur, antivrijhandelsgezind, anti-individualistisch en antidemocratisch, maar ook nog eens hoogst inefficiënt. Tijd dus om eens en voor altijd komaf te maken met dit monster, alsook de Belgische Satan die haar geschapen heeft.

1 Comments:

At 27/10/06 21:24, Anonymous Anoniem said...

En wij maar betalen, stelletje links ongedierte, over 'n lijk dat ik ooit voor die grondwet stem.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>