15 september 2006

Paarse rekenkunde (Politiek Incorrect)

Neen, we zullen het niet hebben over het administratieve slordigheidje dat bij de fiscus is binnengeslopen en waardoor de regering nu 883 miljoen euro is misgelopen. Zulke technische mankementjes kunnen nu eenmaal in iedere administratie voorkomen; die van de meest moderne modelstaat natuurlijk het eerst. Veel hallucinanter zijn wel de woorden van federaal inquisitiepater voor Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) omtrent de sociale lasten. Volgens de minister is dankzij het schitterende beleid van deze paarse regering het officiële tarief inzake werkgeversbijdrage op het brutoloon gezakt van 45,36% naar 24,9%.

De Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910) wist meer dan honderd jaar geleden de wereld te verblijden met volgende uitspraak: "There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.". Minister Demotte slaagt er blijkbaar in deze drie soorten leugens in één keer te gebruiken. Hij liegt, en hult zich in een cijfermatig rookgordijn (uiteraard geen tabaksrook...)

Want nee, de sociale lasten voor de werkgever zijn niet gedaald. Het tarief bedraagt immers nog steeds... 45,36%!!! Hierbij moet dan wel de werknemersbijdrage (13,1%) mee ingerekend worden. Maar uiteindelijk maakt dit absoluut geen verschil uit: het is toch de werkgever die bijde bijdragen naar de sociale zekerheid moet doorstorten. En in zekere mate is ook de personenbelasting op het loon van een werknemer op kosten van de werkgever, zij het via de bedrijfsvoorheffing. Bovendien staat zwart op wit in het recente verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) te lezen dat de Belgische lonen 2,1% sneller stijgen dan in onze buurlanden. Hallo, lastenverlaging?

Vervolgens probeert Demotte de werkgevers te paaien met een zogenaamde "Tegemoetkoming voor Bijkomende Werkgelegenheid", een specifieke lastenverlaging die bij elke nieuwe aanwerving een jaar geldig zou blijven. Voorts wil Demotte zich concentreren op drie werknemersgroepen (45-plussers, laaggeschoolden en personen die recent de arbeidsmarkt zijn toegetreden) om gerichte lastenverlagingen op uit te voeren. Dit zou kaderen in een algemeen beleidsplan om het "kluwen van lastenverlagingen" te vereenvoudigen. U noemt dit eenvoud? Lineaire lastenverlagingen en vlaktaksen; DAT is pas eenvoud! En veel efficiënter.

Trouwens, Demotte spreekt zichzelf dan weer enkele zinnen verder tegen. Hij pleit er immers voor de minimumlonen te verhogen. Uiteraard moeten meer werklozen terug de arbeidsmarkt op worden gestuwd, maar er kunnen ook veel meer kostbesparende maatregelen worden uitgevaardigd. Zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen, niet alleen in tijd, maar ook in hoogte. Op die manier kan het gevaar van de werkloosheidsval evenzeer bestreden worden. Helaas heeft de regering daar in het kader van het Generatiepact anders over gedacht, en juist de sociale uitkeringen welvaartsvast gemaakt.

Dankzij Demotte zijn we het nieuwe politieke jaar - reeds gestart bij Leterme in Libération en Onkelinx' robuuste gevangenisdeuren - alleszins spetterend ingegaan. Zouden er soms verkiezingen op til zijn in Vloesberg?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>