3 september 2006

De paranoia van Belang

De Franstalige partijen plus Sp-a Spirit hebben een tijdje geleden bij de Raad van State een procedure gestat om Vlaams Belang de overheidsdotatie te ontnemen. Triestig natuurlijk dat ze een strijd die ze politiek niet kunnen winnen, proberen in de rechtbank te voeren. In die zin is de vorige veroordeling nog altijd een smet op de rechtsstaat.

Maar Vlaams Belang heeft nu 2 verzoekschriften ingediend. Het eerste wil dat alle Franstalige staatsraden gewraakt worden in deze zaak. Concreet zou het college van rechters dat de zaak behandeld dus enkel uit Nederlandstaligen bestaan. Vlaams Belang vindt het een verworven recht dat Vlamingen door Nederlandstalige rechters worden beoordeeld. En in casu hebben ze natuurlijk een punt. Alleen gaan ze te ver door verder te stellen dat de Franstalige staatsraden “onmogelijk kunnen geacht worden om neutraal en objectief te zijn”. Dat vind ik enorm grof. De zaak gaat over een wet. (een slechte wet, maar soit) De staatsraden moeten beslissen of Vlaams Belang die wet overtreden heeft of niet. (overigens, dat hebben ze niet) Stellen dat elke Franstalige rechter Vlaams Belang zou viseren om redenen die niets met de zaak te maken hebben, is een ongefundeerd verwijt en behoorlijk beledigend voor de desbetreffende staatsraden.

Het is onwaarschijnlijk dat Belang haar slag thuishaalt en zij verliest er krediet mee. Maar misschien is het een eerder tactisch spelletje. Waarschijnlijk worden de Franstalige staatsraden niet gewraakt. Als Vlaams Belang dan de rechtszaak verliest kan Vlaams Belang daarop de schuld steken. De achterban zal het slikken als zoete koek en twijfelende stemmers zullen opnieuw het idee krijgen dat Vlaams Belang onrechtvaardig behandeld wordt. Met andere woorden, Vlaams Belang dekt zich in.

Het andere verzoekschrift viseerde magitraten die lid zijn van de irreguliere Loges. Nu vind ik dat het Grootoosten een fout heeft gemaakt door te stellen dat het alles zou doen om Vlaams Belang te bestrijden. Het Grootoosten had nooit een politiek standpunt mogen innemen. Dat is slecht voor de vrijmetselarij, slecht voor het Grootoosten en zelfs slecht voor de zaak die ze verdedigen. Loges baden in een sfeer van geheimzinnigheid en de man in de straat wantrouwt mysterieuze verenigingen waar prominenten lid van zijn.

Het verzoekschrift van Vlaams Belang is opnieuw onterecht. Rechters, en zeker staatsraden, worden geacht altijd objectief te handelen. Dat is hun tweede natuur, ze hebben geleerd hoe hun persoonlijke voorkeuren uit te schakelen en enkel in dienst te staan van het recht. Zelfs indien bepaalde rechters lid zouden zijn van de irreguliere loges, wil dit niet zeggen dat ze daarom subjectief zijn. Bovendien is het lidmaatschap van de Loge een persoonlijk iets, net zoals een gewetensovertuiging of een religie. Daar heeft niemand zaken mee.

De twee verzoekschriften van Vlaams Belang vind ik allebei verwerpelijk. Maar deze rechtszaak an sich vind ik ook verwerpelijk. De Franstalige partijen en Vlaams links zullen, zelfs als ze winnen, Vlaams Belang enkel sterker maken. Bovendien moet politiek niet in de rechtszaal worden uitgevochten. Dat is een miskenning van de democratie.

12 Comments:

At 3/9/06 11:40, Anonymous Anoniem said...

U moge een en ander grof en verwerpelijk vinden, feit blijft dat het Vlaams Blok al eens werd veroordeeld door een politiek beïnvloed, partijdig hof dat erin slaagde om in één arrest zowat alle regels van rechtspraak en jurisprudentie naast zich neer te leggen. Feit blijft ook dat de invloed van de "loge" (tussen aanhalingstekens omdat GO niet eens meer het recht verdient om zich nog Vrijmetselaars te noemen) op bovengenoemd arrest van een nogal onfris niveau was.

Of heeft u wellicht een goede reden voor het Vlaams Belang om deze keer het Belgische on-gerecht wél te vertrouwen?

 
At 3/9/06 13:45, Anonymous Anoniem said...

Als rechters zo objectief zijn, waarom vechten onze beleidmakers zo hard om hun mannekes op de stoel te krijgen? Het idee dat het hun beroep zou zijn en ze daarom neutraal en objectief zouden zijn, is nogal utopisch. Als ik een Congolees aangereden zou hebben, wil ik ook niet door een zwarte rechter berecht worden.

 
At 3/9/06 15:28, Anonymous Anoniem said...

De opmerkingen over de 'staatsraden' en de voorlaatste alinea ("enkel in dienst van het recht", "geleerd hoe hun persoonlijke voorkeuren uit te schakelen") mogen zonder twijfel in hun geheel beschouwd worden als sarcastische humor. Anders is dit artikel een uiting van grenzeloze naïviteit t.o.v. de drijfveren van de 'dienaren' der wet'. Het is mogelijk dat dit laatste nog bestaat.
Oordelen in deze materie kan in de huidige tijdsgeest en context niet zonder vooroordeel. Zeker niet als men weet hoe mensen finaal voor dergelijke functies voorgedragen en benoemd worden. En hoe en in welk tijdsklimaat de wetten die zij moeten "hanteren" tot stand zijn gekomen.

 
At 3/9/06 16:26, Anonymous Anoniem said...

"Bovendien is het lidmaatschap van de Loge een persoonlijk iets", net zoals connecties met de mafia ook tot de persoonlijke levenssfeer behoren. "Daar heeft niemand zaken mee."
Moet er nog zand zijn?

 
At 3/9/06 18:22, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Kopie van op Chrisdemeyere.be

Als je goed nadenkt zijn die stellingen nog niet zo dwaas:

-De Raad van State is vaak politiek benoemd. Aan Franstalige zijde zitten er waarschijnlijk heel wat socialistische rechters. Maar kom, dit is het minst sterke verzoekschrift.

-Dat van de loge vind ik echter nog niet zo dwaas. Rechters moeten immers ONPARTIJDIG zijn en niet vooringenomen. Het is een publiek geheim dat het grootoosten het Vlaams Belang als aartsvijand heeft gebrandmerkt. Dus, kan die rechter dan nog redelijk oordelen. Je weet evengoed dat rechters geen politiek mandataris mogen zijn.

 
At 3/9/06 19:52, Blogger Vincent De Roeck said...

Het is veel te gemakkelijk om te schieten op zaken die men niet kent. De loge wordt afgedaan als "elitair", "gesloten" en "voor de rijken/machtigen".

Men preekt weer voor eigen parochie. Men trapt weer open deuren open. Het volk heeft iets tegen de loge, waarschijnlijk die typische klein-katholieke reflex, en dus moet die organisatie er aan geloven.

Er is niets mis met de loge of met hun manier van doen/denken.

Het is ronduit stomzinnig om een ganse club te gaan aanvallen op basis van een dergelijk akkefietje.

Moeten alle leden van de Lions of Rotary Club eraan geloven als hun gouverneur het VB aanvalt?

Heeft dan niet elke niet-op-het-VB-stemmende Vlaming het recht de rechter te wraken omdat hij lid is van de Marnixring, de Orde van den Prince of een andere extreem-rechtse serviceclub?

 
At 3/9/06 21:01, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Het gaat daar niet om Vincent. Wel om het feit dat het Grootoosten, een loge die nogal afzonderlijk van de andere loges staat, als doel onder meer de verdwijning van het Belang heeft.

Mocht dus een BUB"er voor een rechter verschijnen die actief lid is van het Voorpost dan zal die rechter toch gewraakt moeten worden.

De andere loges daarentegen, of de Marnixkring zijn daarentegen niet zo politiek gekleurd. De gewone loge mag zelf niet politiek gaan.

 
At 3/9/06 21:21, Blogger Vincent De Roeck said...

Naar mijn eigen bescheiden doch uitgesproken mening zijn er vijf loges in Belgie, waarvan enkel de irreguliere internationaal nog erkend is. Daar het VB het in zijn verzoek enkel heeft over de reguliere loges, lijkt het mij duidelijk dat deze irreguliere loge niet geviseerd wordt.

Daarnaast zijn er nog vier andere "reguliere" loges, waarvan het Grootoosten één is. Deze zijn enkel nog erkend door de Grootloge van Parijs, een anti-klerikaal amalgaam van revolutionairen, socialisten en machtshongerigen. Het VB viseert echter wel deze VIER loges met zijn verzoekschrift, terwijl DRIE van deze vier GEEN KWAAD WOORD over het VB gezegd hebben. Dat stoort mij aan hun verzoekschrift.

Ik ben het ook niet oneens met je Nick of met Chris, maar met de eerdere reacties.

Ik vind het gewoon goedkoop en laag-bij-de-grond van iedereen om de Loge aan te vallen in deze discussie. Wanneer BIAC voor de rechter verschijnt, moet de rechter dan gewraakt worden omdat hij meedoet aan de jaarlijkse vinkenzetting, duivenwedstrijd of wekelijks vogels gaat ringen?

Maar dat leek mij ook de teneur te zijn van het standpunt van Chris en de reactie van Nicolas. Ik wou geen afbreuk doen aan hun bijdragen.

Ik vind immers de volgende zaken :
1. De loge moet net zoals alle andere service-, sociale en amicale clubs buiten dit alles gehouden worden, en hun leden hebben het recht hun identiteit te verzwijgen.
2. Het VB moet niet komen aandraven met goedkope verdachtmakingen of beschuldigingen. Dat ze hun onschuld eens bewijzen in de rechtbank en niet in de media.

Nicolas, daarbij de MarnixRING is wel politiek gekleurd. Het volstaat om hun webstek eens te lezen en hun activiteiten onder de loep te nemen.

 
At 3/9/06 23:16, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Onjuist Vincent. "Verschil in politieke of filosofische overtuiging speelt hierbij geen rol."

De marnixring streeft naar Vlaamse ontvoogding maar zet zich niet af tegen een bepaalde partij.

Maar kom, als het VB haar proces wil winnen dan zal ze geen beroep op dergelijke zetten. Dit is enkel bedoeld om zich zelf in de kijker te spelen.

Over GO: ik bedoelde er mee dat deze loge nogal afzonderlijk staat van de anderen omdat ze zich expliciet afzet tegen het Belang. De andere loges zijn minder politiek getint.

 
At 4/9/06 01:16, Blogger David Vandenberghe said...

Enkle de Franstalige Staatsraden, ik had ze allemaal op de lijst gezet :). Politieke benoemingen.

Welk krediet zou het VB hiermee verliezen? Behalve wat geld.

Ze worden geacht objectief te zijn, maar zijn ze dat ook als het gaat over zulke zaken? I don't think so. Ach, dit is gewoon wat weerwerk...

 
At 4/9/06 14:18, Blogger Luc Van Braekel said...

Rechters worden geacht objectief te oordelen, ja.

En als een beklaagde sterke vermoedens heeft dat er factoren zijn die de rechter verhinderen om objectief te oordelen, dan heeft die beklaagde het volste recht om te vragen om die rechters te wraken.

Ik vind de vraag van VB om die staatsraden te wraken dus niet verwerpelijk. Of die vraag al dan niet moet ingewilligd worden, dat is een andere zaak, daarover moeten rechters oordelen (vraag is dan nog: welke rechters? Die rechters die het mikpunt vormen van de wraking?)

Maar met deze vraag maakt het VB gewoon gebruik van de rechten die de verdediging heeft. Niks verwerpelijk.

 
At 4/9/06 15:48, Anonymous Anoniem said...

Alleen al het durven schrijven over al dan niet objectieve rechters is al een risico op zichzelf. Ik heb, als publicist, nog meegemaakt dat een zeer invloedrijke figuur mij naar de notarissen X, Y en Z stuurde om er op hun medewerking aan te dringen, want "ze hebben hun benoeming aan ons te danken". Wat moet de magistratuur dan meemaken ?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>