4 september 2006

Brussel Centraal (Brigant)

Dezer dagen lijkt het BHG niet weg te slaan uit de 'brandende' politieke actualiteit...vandaag met Karel Gepikeerd, Tobback heeft kritiek en krijgt kritiek & Anciaux gaat stemmen ronselen.

Karel Gepikeerd
Vandaag twee interessante citaten op LVB uit een LLB-interview met Charles Picqué. Eerste citaat: Enorm misprijzen voor onze taal. Tweede citaat: Brussel in de vuurlijn.

Samenvattende reactie op deze citaten & het artikel:
Ik vrees dat Karel niet veel keuze heeft. Vlaanderen heeft een demografische meerderheid, hetgeen zich in een normaal land zou vertalen in een democratische meerderheid. Als Karel zich niet wil schikken naar de meerderheid dan is ie ondemocratisch bezig... dus stel ik voor dat we de 'meerderheidsgrendels' in het parlement ontmantelen om dan het BHG te ontmantelen.
Als Karel zijn dreiging ten aanzien van de taalgrens hard maakt, dan is het helemaal gedaan met Belgique en Brussel nemen we mee. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft namelijk geen Grondwettelijk bepaalt territorium, noch behoort het tot het Waalse Gewest. Impliciet meen ik dat het grondgebied van het BHG -grondwettelijk gezien- zou behoren tot het Vlaams Gewest.
Tot heden staat de GW hiërarchisch boven een wet.

Artikel 4 GW omschrijft de taalgebieden. 5GW de gewesten en hun territorialiteit:
"Het Vlaamse Gewest omvat de provincies...blablabla...Vlaams-Brabant....blablabla.
Een wet kan bepaalde gebieden, waarvan zij de grenzen vaststelt, aan de indeling in provincies onttrekken, ze onder het rechtstreeks gezag plaatsen v/d federale uitvoerdende macht en ze een eigen statuut toekennen. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid."

Dus als ik mij niet vergis (kzen gene jurist) is het grondgebied van het BHG onttrokken op basis v/e WET dankzij 5GW. Bij mijn weten staat de GW artikel nog steeds boven een Wet.
Dus het grondgebied van BHG is onttrokken van de provincie Vlaams-Brabant. Die Provincie Vlaams-Brabant behoort tot het Vlaamse Gewest volgens 5GW. Dus is het territorium van het BHG wel degelijk Vlaams Gewestelijk grondgebied met een omschrijving als dubbel taalgebied. Alleen heeft het Vlaams Gewest er geen bevoegdheden omdat het gebied daaraan 'onttrokken' werd met uitzondering van gemeenschapszaken.

Maar wat met 3GW: "België omvat 3 gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest."

Artikel 3GW lijkt mij een compromisartikel dat niets meer voorstelt dan een halflege doos.
5GW omschrijft het grondgebied van het Vlaams en het Waals Gewest. Het omvat geen omschrijving van het territorium dat valt onder het BHG. Wat is een Gewest zonder een omschreven grondgebied? Een institutioneel spook. Daarmee mijn vermoeden dat 5GW voorziet in het onttrekken van grondgebied dmv/e wet voor het Brussels Gewest.

De Bijzondere Wet van 12 Januari 1989; Artikel 2:
Art. 2. § 1. Het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest wordt gevormd door het grondgebied van het administratief arrondissement ;Brussel-Hoofdstad; zoals het bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet.
§ 2. In artikel 2, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna genoemd;de bijzondere wet;, worden de woorden;bij overgangsmaatregel; geschrapt. Bron:
http://www.lachambre.be/kvv...

"Dit politieke akkoord vond zijn neerslag in de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Door deze wet wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht op het grondgebied van de 19 gemeenten. Verder worden wetgevende en uitvoerende organen ingesteld." http://www.rbc.irisnet.be/c...
Brusselse agglomeratie werd opgericht dmv wet van 26 juli 1971.

Dat is de theorie. De praktijk zou anders kunnen uitlopen, afhankelijk van de partijpolitieke landverraders. Laten we ook de Europese Unie niet vergeten die met Brussel als een Washington D.C. een stapje dichter naar een volwaardige 'Federale Europese staat' -feitelijk Supranationale dictatuur- zet.
Update: klein artikel Brusselnieuws.


Tobback à la Leterme over Brussel.
Tiens gaat Tobback op de Letermistische toer tegen Brussel? De Morgen. Brusselnieuws.
T'zijn verkiezingen zeker, ;p? Het artikel van De Morgen is uitgebreider, bevat meer informatie en dus 'gemakkelijker om uit te citeren'.

Citaat:
Alleen dat Brussel de inzet van een volgende staatshervorming moet worden, daar zijn de beide sp.a'ers het over eens. "Alleen moet het niet gaan over Brussel als wisselgeld voor Vlaanderen", zegt Smet, "maar over een efficiënt bestuur op mensenmaat voor Brussel."


Reactie op het artikel:
Smet vertrouw ik voor geen haar. Efficiënt bestuur op mensenmaat uit de mond van Smet komt wellicht neer op gebiedsuitbreiding. Volgens Smet zou de EU ook wel een Brusselse gebiedsuitbreiding zien zitten...sinds wanneer heeft de EU iets te beslissen op dat vlak?
Hij heeft wel gelijk over de toenemende aanwezigheid van migrantenjongeren in het Nederlands onderwijs en dat de rijken de stad uitvluchten of zich opsluiten in dure ghetto's. Alleen heb ik zo mijn twijfels over de 'rijkdom' van het BHG...het BHG is volledig afhankelijk van het Vlaamse gewest voor financiële steun en van Vlaams Brabant voor werkkrachten die in Brussel komen werken (belastingen, geld op doen) en voor industriële uitbreiding. Moest Brussel haar grondgebied afsluiten voor Vlaams Brabant dan zal Brussel snel krimpen tot het niveau van een gehucht.

Anciaux gaat op tourné.
Nieuw initiatief van Bertje...lijkt mij sterk op 'stemmen ronselen' 2 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Citaat uit GvA online: De campagne - die 94.000 euro kost en eind september afloopt - verwijst ook naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Zeer beperkt", vindt Anciaux. "Ik geloof niet in campagnes zoals die van 'Stem op Vlaamse kandidaten', met een van bovenaf opgelegd stemadvies."

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>