7 augustus 2006

In Memoriam Hugo Schiltz (Vincent De Roeck)

Gisteren kwam Hugo Schiltz onverwacht te overlijden in het UZA. Hoewel Schiltz tal van politieke ambten bekleed heeft op federaal, Vlaams, gemeentelijk en partijpolitiek niveau, viel hem zeker niet dezelfde eer te beurt als alle andere soortgelijke - voor zover die bestaan - prominenten. De grijze figuur Maurits Coppieters kreeg dagenlang eerbetonen op radio en televisie. Schiltz werd al snel vergeten.

Nochtans is hij de enige architect van het huidige Belgie. Hij was degene die de Volksunie in de regering en unitaristisch Belgie ten val bracht. Hij was de pleitbezorger van het huidige federalisme en behoort ongetwijfeld tot het selecte groepje rasechte toppolitici. Hij geldt als de Thomas Jefferson van Vlaanderen, de stichter van ons vaderland. Toch waren dit kennelijk geen redenen voor de linkse VRT om Schiltz een gepast "in memoriam" te geven.

In het 20u-journaal werd er met geen woord over Schiltz gerept. In het avondjournaal kwam hij enkele luttele minuten aan bod. In het 13u-journaal van vandaag werd hij opnieuw doodgezwegen. Mensen die gisteren het laatavondnieuws misten, weten dus niet eens dat Schiltz overleden is. De linkse VRT blijft Schiltz - zelfs postuum - pesten!

Hugo Schiltz was nochtans gedurende 24 jaren Federaal Volksvertegenwoordiger, gedurende 4 jaren Federaal Senator, gedurende 5 jaren Vlaams minister, gedurende 4 jaren Federaal minister, gedurende 34 jaren Antwerps gemeenteraadslid, gedurende 6 jaren Antwerps schepen en gedurende 5 jaren voorzitter van de Volksunie. In 1995 was Schiltz zelfs de eerste Vlaams-nationalist die van de koning de titel "minister van staat" kreeg! Naast zijn politieke carriere was hij ook nog actief in de advocatuur, meer bepaald bij Ernst&Young, LSV-ADVC en Peeters Lawyers, en gold hij als een gerespecteerd docent economie.

Hugo Schiltz heeft tal van watertjes doorzwommen. Na enkele jaren bij de CVP koos hij in 1963 voor de nieuwe CVU, die kort daarop omgevormd zou worden tot de Volksunie zoals wij ze gekend hebben. In 1978 maakte zijn links-liberale koers de afscheuring van de VNP (Karel Dillen) en de VVP (Lode Claes) mede mogelijk. Beide partijen werden later het Vlaams Blok. In 2001 ging de VU ten onder en zocht Schiltz onderdak bij het links-liberale SPIRIT.

Hugo Schiltz was de spindokter van het huidige federalisme en lag o.a. aan de basis van het Egmontpact en de Sint-Michielsakkoorden. Schiltz kan probleemloos doorgaan als de architect bij uitstek van het huidige federale Belgie. Nochtans werden zijn jeugdzonden hem vaak aangewreven. Tijdens WO-2 was hij immers actief in tal van nationaal-socialistische verenigingen en collaboreerde hij mee met de Nazi-bezetter. Enkele jaren celstraf waren dan ook zijn deel. Pas later zal hij zijn fouten inzien en resoluut voor de democratie kiezen. Weinigen hadden gedacht dat Schiltz het tot respectabel man zou schoppen. Zij kregen echter ongelijk.

Hugo Schiltz was Groot-Nederlander en flamingant in hart en nieren. Hij verdient ons lof en prijzen. Dat de VRT hem weigert te lauweren met de krans eigen aan de ambten van Schiltz, bewijst enkel maar de klein-Belgische koers van deze gecorrumpeerde staatsinstelling die zelfs over de doden niets goeds wil zeggen. De VRT wil Schiltz liever doodzwijgen. Vandaar deze "in memoriam".

Wij zullen Schiltz, zijn vrijheid, zijn project en zijn nalatenschap nooit vergeten. "We mogen nooit vergeten dat de Vlamingen hun meerderheid in Belgie opgegeven hebben om hun minderheid in Brussel te beschermen!", was een van zijn geliefkooste uitspraken. Ook die zullen we nooit vergeten. Hugo, het gaat je goed. Je erfenis is in goede handen. Semper fi.

15 Comments:

At 7/8/06 16:49, Anonymous Anoniem said...

Het is een flagrante belediging van Thomas Jefferson om die grote man te durven vergelijken met kazakdraaier en volksverrader Schiltz.

 
At 7/8/06 17:01, Anonymous Anoniem said...

in hagiografieën durven nogal eens fouten sluipen, zo ook hier: frans van der elst was de eerste vu-minister van staat (sinds 02/12/83).
bron

 
At 7/8/06 17:11, Blogger Vincent De Roeck said...

@Karel Janssens : Jefferson en Schiltz waren het niet altijd eens met de "correcte" politiek, maar dat belette hen niet om binnen het regeringskader dingen te verwezenlijken. Ze konden ook 30 jaar lang aan de zijlijn blijven roepen op de anderen, zoals het "volksvriendelijke" Vlaams Belang. Schiltz en Jefferson waren geen "volksverraders" maar juist personen die een minimumprogramma voor hun volk wisten te realiseren in een maatschappelijke situatie die hen niet gezind was!

@Kjetil : Ik heb als bron het korte journaalstukje van gisterennacht op de VRT waar men zei dat Schiltz de eerste Vlaams-nationalist was die minister van staat werd. Ik had moeten weten dat de VRT niet te betrouwen was!

 
At 7/8/06 17:24, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik ben het ermee eens dat Hugo Schiltz een enorme bijdrage geleverd heeft tot de federalisering van België.

Maar hem "de enige architect" noemen? Ik zou Wilfried Martens toch de co-architect noemen.

Laat ik het zo stellen dat Schiltz de Walen overtuigd heeft, en Martens de koning.

Of dat allemaal zo positief was, laat ik in het midden. Je zou kunnen stellen dat de minorisering van de Vlamingen met die staatshervormingen in de grondwet werd vastgelegd (twee gewesten tegen één, plus alarmbellen en grendels). In het unitaire België hadden de Vlamingen tenminste nog de wettelijke hefbomen om hun numerieke meerderheid te gebruiken, iets waar wijlen Lode Claes bijvoorbeeld vruchteloos voor pleitte.

 
At 7/8/06 18:09, Blogger Bernhard De Muynck said...

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/mediatheek/video-060806Schiltz/index.shtml

Ze besteden er wel degelijk aandacht aan. Een reportage van 42min. en 19 sec. om precies te zijn.

 
At 7/8/06 18:24, Anonymous Anoniem said...

@bernhard:
laat je niks wijsmaken door de vrt. die schamen zich nl niet voor een leugen(tje) meer of minder (zoals hierboven al aangetoond). deze reportage is een aantal jaren geleden al uitgezonden in histories in het kader van "grondleggers van de federale staat".
vincent de roeck doelt trouwens op de aandacht die het kreeg in het reguliere nieuws.
ps. ik ben het eens met de analyse van lvb. de federale staat is trouwens ook geen constructie om trots op te zijn als je als buitenstaander zou kijken naar de goede werking ervan. er loopt continu zand in de machine... dus misschien zal de geschiedenis héél anders over schiltz oordelen dan dat wij nu doen

 
At 7/8/06 18:48, Anonymous Anoniem said...

Ik zou Schiltz zeker niet alle eer toedichten als enige architect van het federaal België.

Een groot staatsman was hij zeker, zonder twijfel, met voldoende zin voor realisme.

Is het huidig federalisme een tekortkoming voor Vlaanderen? Ja zeker...
Is dat de fout van Schiltz? Zeker niet alleen van hem...
Zou België er uit gezien hebben zoals het er nu uit ziet zonder Schiltz? Ja zeker...

@lvb: in het unitaire belgië had vlaanderen een pak minder te betekenen dan nu...

 
At 7/8/06 19:51, Blogger Luc Van Braekel said...

@david: "...had Vlaanderen een pak minder te betekenen dan nu".

Wat betekent dat precies? Dat er minder vignetjes van Vlaamse leeuwen op allerlei overheidsgebouwen hangen? Of gaat het om het uitoefenen van de wérkelijke macht?

De vergelijking moet uiteraard niet gaan tussen de toestand in 1970 en de toestand nu, maar tussen anno 2006 zonder de staatshervormingen, en anno 2006 mét staatshervormingen. In het eerste geval zou het economisch sterkere Vlaanderen gewoon zijn numerieke en financiële macht volop gebruiken binnen heel België.

Zonder staatshervormingen hadden de Vlamingen beter hun wil kunnen opdringen aan Wallonië, hen dwingen tot economische hervormingen, hen desnoods met brute economische macht koloniseren. De Walen én de Vlamingen zouden dan beter af zijn dan nu.

De staatshervormingen kwamen er op het scharniermoment waarop Vlaanderen op het punt stond om zijn numerieke meerderheid en zijn opkomende economische macht binnen heel België te laten wegen. Het resultaat anno 2006 is dat de Vlaamse instellingen de Vlaamse belangen verdedigen, terwijl de Waalse plus de Belgische instellingen voornamelijk de Franstalige belangen verdedigen.

 
At 7/8/06 22:06, Anonymous Anoniem said...

Valt te betwijfelen Luc. Je zegt zelf :"Het resultaat anno 2006 is dat de Vlaamse instellingen de Vlaamse belangen verdedigen, terwijl de Waalse plus de Belgische instellingen voornamelijk de Franstalige belangen verdedigen."

Als Vlaanderen op het Federale niveau zich niet kan verdedigen had het dat zonder die staatshervorming nog minder kunnen doen. Daarvoor moet je een beetje het systeem kennen om dat te weten. Want nu nog wordt alles omgebogen.

 
At 7/8/06 22:55, Anonymous Anoniem said...

@lvb

"maar tussen anno 2006 zonder de staatshervormingen, en anno 2006 mét staatshervormingen"

Dat is koffiedik kijken. Een anno 2006 zonder staatshervorming bestaat niet en ik ben er nog niet zo zeker van dat Vlaanderen zwaarder zou doorwegen... De wafelijzer politiek zou ons nog hopen geld gekost hebben en zou onze economische bloei gefnuikt hebben.

We zijn niet waar we moeten zijn, maar we zijn beter dan mét staatshervorming dan zonder.

 
At 8/8/06 15:10, Blogger Luc Van Braekel said...

@Axman: Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap zijn de speeltuin die Vlaanderen gekregen heeft, opdat de Vlamingen België, Wallonië, Brussel met rust zouden laten, zodat de Franstalige dominantie van de federale instellingen kan voortduren.

Hadden de Vlamingen de energie die in de Vlaamse instellingen werd gestoken, benut om de echte macht in België te veroveren, dan stonden we er nu beter voor.

Dat Vlamingen blij waren dat ze, als numerieke en economische meerderheid in België, een speeltuintje kregen waarin ze hun zin mochten doen, en in ruil daarvoor een situatie van twee gewesten tegen één Vlaams Gewest moesten aanvaarden, is tekenend. Het was een zwaktebod.

 
At 8/8/06 23:38, Blogger Vincent De Roeck said...

De staatshervormingen hebben ons alvast één zaak geschonken, volwaardige eigen instellingen!

In tegenstelling tot de splitsing van Tsjechoslowakije en de nakende verdere ontmanteling van Joegoslavië beschikt Vlaanderen over een eigen parlement, bevoegdheden of niet.

Het volstaat in België om federaal de boedel te scheiden en ons koninkrijkje op te doeken. Vlaanderen heeft immers al werkbare instellingen die staan te popelen om de "echte" macht over te nemen.

De boedelscheiding in België - geloof het of niet - zal eenvoudiger te realiseren zijn dan die van Servië-Montenegro !

Ook de dreiging van een burgeroorlog lijkt mij in West-Europa onbestaande ...

 
At 9/8/06 20:13, Anonymous Anoniem said...

Het idee van de 'état belgo-flamand', waarin de Vlamingen hun numerieke meerderheid zouden gebruiken om België te domineren, is altijd terecht verworpen door Hugo Schiltz en grote delen van het democratisch Vlaams-nationalisme. De doel van de Vlaamse beweging kan immers niet zijn om een andere natie of volk te overheersen. Het is de vaststelling dat Vlamingen en Franstaligen verschillend denken op heel wat terreinen, dat het nodig maakt de instellingen te scheiden. In die zin is ons centrifugaal (con)federalisme ook een evolutief proces dat niet af is. We mogen, zoals Schiltz het heeft uitgedrukt, onze dank uitspreken dat dit proces zich "zonder bloedvergieten van zonen of dochters van ons volk" kon en kan plaatsvinden.

Zelf heb ik het voorrecht gehad om de voorbije vier jaar samen met Hugo te zetelen in het partijbestuur van Spirit. Ik kan daarom ook niet begrijpen waarom sommigen aan zijn Vlaamse overtuiging zouden twijfelen. Hugo onderschreef bijvoorbeeld volledig de analyse en conclusie van het manifest van de In de Warande, maar hij vond dat het project van een onafhankelijk Vlaanderen zich niet tot een economisch verhaal mocht beperken, maar ook steun moest krijgen van academische, culturele,... middens. Daar was hij ook actief mee bezig. Wie Schiltz op één lijn met plaatsen met 'unionistische federalisten' als Martens voor wie het Sint-Michielsakkoord het eindpunt was, kent de man niet of heeft nog nooit iets van hem gelezen.

 
At 11/8/06 12:09, Blogger stefkens said...

In 'tal' van hoeveel en welke nationaal-socialistische verenigingen was Hugo Schiltz als kind van 13 tot 17 jaar wel actief ? Waaruit zou zijn actief zijn, het 'collaboreren met de Nazi-bezetter' wel bestaan hebben? Wellicht uit het zich scharen aan de zijde van het toenmalig establisment?
Wel geen 'enkele jaren' celstraf waren zijn deel. De kortstondige opsluiting was voor de jonge Schiltz hard, onterecht, maar ook een leerschool. Bracht hem die niet in het verweer tegen het naooorlogs establisment? Dat 'pas later zal hij zijn fouten inzien en resoluut voor de democratie kiezen' slaat op niets, tenzij dat hij niet koos voor een harde lijn en dat hij zich opnieuw grotendeels achter het establisment schaarde. Evenzeer gratuite schrijft u ' Weinigen hadden gedacht dat Schiltz het tot respectabel man zou schoppen. Zij kregen echter ongelijk'. Graag eens één naam van die weinigen, en waarschijnlijk bedoelt u dan wel dat ze gelijk kregen, of niet ?

I.v.m de VRT: op de dag van Hugo Schiltz' overlijden bracht CANVAS om 22 uur bij dat gebeuren een speciale uitzending.
Voor of tegen Schiltz, voor of tegen de Vrt, de waarheid heeft ook haar rechten ! Mvg.

 
At 11/8/06 17:54, Blogger Vincent De Roeck said...

1) De VRT-reportage is een copie - mits natuurlijk de toevoeging van de vermelding van zijn dood - van een eerdere reportage die al enkele jaren getoond werd toen Schiltz op politiek "pensioen" ging!

2) Schiltz werd een respectabel man. De toon van de tekst lijkt dat toch duidelijk te maken, me dunkt.

3) Schiltz was lid van de "Dietsche Blauwvoetvendels" en van de "nationaal-socialistische jeugd vlaanderen". Duidelijk genoeg?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>