22 juli 2006

Vlaams Belang herpakt zich over 0110 (Hoegin)

Na de eerste nogal spontane communicatiepogingen van het Vlaams Belang in verband met de 0110-concerten – we zullen het geen geblunder noemen – lijkt de partij zichzelf terug onder controle gekregen te hebben.

Een eerste element waaruit blijkt dat de partij zichzelf terug onder controle heeft, is dat de nogal persoonlijk aanvallen op de artiesten die door Tom Barman geworven werden grotendeels gestopt zijn. Die aanvallen kwamen nogal krampachtig en zielig over, ofschoon hier en daar de nagel wel degelijk op de kop geslagen werd, en uiteindelijk konden ze ook niets opbrengen. Ongetwijfeld zorgden die brieven ervoor dat sommige artiesten zich nog meer verplicht zagen op de «voskresnik» van de partij te moeten zijn om te vermijden dat zij het imago zouden opgeplakt krijgen dat ze zwichtten voor het Vlaams Belang, of erger nog, in een De Morgen-stijl «ontmaskerd» en vervolgens afgemaakt zouden worden.

In de plaats daarvan pakt het Vlaams Belang uit met zijn verhaal over een eigen feest, De 24 uren van het Vlaams Belang, ongeveer een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor dat feest heeft de partij een aantal artiesten heeft gehuurd, en over het niveau van die artiesten wordt nogal meesmuilend gedaan in de «kwaliteitsmedia», maar zoals de Romeinen al zeiden, de gustibus non est disputandum. Over het niveau van sommigen van de artiesten die op 0110 optreden kan immers ook gerust een woordje gezegd worden, al lijkt het ordewoord te zijn dat die allemaal zonder uitzondering en per definitie tot de crème de la crème behoren. Bovendien is er een belangrijker aspect: er lopen in Vlaanderen wel degelijk artiesten rond die er niet (meer) te beroerd voor zijn om op een evenement van het Vlaams Belang op te treden.

Een minstens even belangrijk is het feit dat de broer van Helmut Lotti voor het Vlaams Belang optreedt. Het illustreert op treffende wijze dat het wij-zij-verhaaltje rond het cordon sanitaire al lang niet meer klopt: men wil het nog altijd doen voorkomen alsof de kiezers en militanten van het Vlaams Belang een soort Untermenschen zijn die 's avonds met opgeheven rechterarm naar de slechte feuilletons van VTM kijken. Met een kwart van de kiezers in Vlaanderen is het duidelijk dat dit al lang niet meer klopt. En zoals ik eerder al schreef: best mogelijk dat de artiesten van de 0110-concerten zelf tegen het Vlaams Belang zijn, al zou ik daar nog zo zeker niet van zijn, onder hun crew loopt er zeker meer dan één rond die wél op het Vlaams Belang stemt.

In dat verband werden we gelukkig wel gespaard van het stukje slecht theater dat Patrick Janssens meende te moeten opvoeren toen bleek dat één van zijn tantes op een lijst van het Vlaams Belang zal staan. Helmut Lotti die geen broer Kurt heeft, of toch wel, maar onder een andere naam, maar er dan ook al dertig jaar niet meer mee spreekt? Patrick Janssens zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan hoe hij «burgemeester van iedereen» kan zijn als hij niet eens zijn eigen familie wil kennen, of dan toch kent maar er al jaren niet meer mee spreekt. Er zijn er weinig die denken er eer mee te kunnen halen door er openlijk voor uit te komen dat ze al jarenlang in ruzie liggen met de andere kant van de familie. De meesten schamen zich voor zulke toestanden, en proberen dat potje liefst zoveel mogelijk gedekt te houden.

Maar terug naar 0110, naar het initiatief van Hugo Coveliers om in Charleroi een colloquium te houden over corruptie. Je zou warempel denken dat hij deze blog leest, al geef ik toe dat het een redelijk open deur was die klaar stond om ingetrapt te worden. En een eventuele sponsoring door de Nationale Loterij valt natuurlijk in diezelfde categorie. Dat neemt niet weg dat Hugo Coveliers hiermee natuurlijk punten scoort bij zijn achterban en die van het Vlaams Belang, maar daar alleen niet. Zo kan ik me voorstellen dat een niet nader genoemd politicus uit Oostende – neen, niet Johan vande Lanotte – deze stunt van Hugo Coveliers best wel zal kunnen smaken.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>