12 juli 2006

Strafklacht tegen blogger wegens racisme (LVB.net)

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft bij het gerecht een strafklacht ingediend tegen Luc van Balberghe. Dat meldde De Morgen vanochtend op zijn website. Op zijn weblog 'Vrij van Zegel' had Van Balberghe op 27 juni een artikel (dat inmiddels werd 'gekuist') gepubliceerd met als titel "Waar wachten we nog op?" als reactie op het overlijden van Guido Demoor op een bus in Antwerpen. "Waar blijft je commentaar op het busincidentje waarbij een onverdraagzame, verzuurde en bemoeizieke man alleen maar het gevoel had dat hij bezweek aan een hartaanval nadat hij wat uitgelaten jongeren (einde schooljaar, weet je wel) had berispt om hun spontaan gedrag?", zo begint Van Balberghe sarcastisch zijn artikel.

De passage die wellicht het grootste probleem vormde voor het CGKR, was een jeugdherinnering. Een letterlijk citaat kan ik hier niet geven, op gevaar af van zelf een klacht aan mijn broek te krijgen. De essentie komt hierop neer: Van Balberghe's moeder leerde hem dat hij in het bos geen mieren mocht plattrappen: het waren levende wezens die alleen beten als ze zich aangevallen voelden. In de keuken echter moesten de mieren wel bestreden worden. Vandaag is die passage vervangen door "hier stond een parabel". Blijkbaar oordeelt het CGKR dat de "mieren" symbool stonden voor allochtonen, en bijvoorbeeld niet voor misdadigers of voor jongeren met onaangepast gedrag.

De stijl van Van Balberghe is niet de mijne. Bijtend, sarcastisch, op het scherp van de snee, populistisch en soms op de man spelend. Zo bevat het gewraakte stukje ook een persoonlijke aanval tegen Jozef De Witte, directeur van het CGKR, en zijn familiebanden met een provinciegouverneur. Het is echter niet aan de overheid om censuur uit te oefenen. De wetenschap dat er een overheidsdienst bestaat die systematisch publicaties afschuimt (en/of verklikking actief stimuleert) met de bedoeling om ze geheel of gedeeltelijk te laten schrappen of om er gerechtelijke klachten tegen in te dienen, is beklemmend. Dergelijke inquisitie-praktijken leiden mijns inziens niet tot een samenleving die toleranter, opener en vrijer is. Integendeel, zoiets leidt tot een maatschappij met meer wantrouwen, meer wrijving, meer verzuring, en vooral: minder respect voor de overheid en voor de politici die van bovenuit opleggen waarover en hoe er nog geschreven mag worden. Bovendien wordt het onmogelijk gemaakt dat iedereen voor zichzelf uitmaakt of de gewraakte publicaties moreel verwerpelijk zijn of niet, want de teksten worden geschrapt, we mogen ze niet lezen.

Van Balberghe geeft naast zijn weblog ook nog een nieuwsbrief uit, "Achter Het Nieuws". Daarin worden allerlei situaties voor en achter de schermen van de media uit de doeken gedaan.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>