30 juni 2006

Vertrouwen in de VRT (Hoegin)

Een paar weken geleden vroeg De Stemmenkampioen of zijn panelleden «over het algemeen vertrouwen in de onafhankelijkheid van de berichtgeving bij de openbare omroep, de VRT» hadden. Uit de resultaten blijkt dat wie dat niet heeft, in de helft van de gevallen voor het Vlaams Belang stemt.

Alleen bij het Vlaams Belang is er een meerderheid te vinden die geen vertrouwen heeft in de openbare omroep. Bij CD&V-N-VA en VLD vertrouwt drie kwart van de kiezers de VRT, terwijl dat bij sp.a-SPIRIT en Groen! oploopt tot ongeveer 90%. Het is duidelijk dat vooral bij het Vlaams Belang een aversie tegenover de VRT bestaat, terwijl men gerust kan stellen dat het omgekeerde ook het geval: de aversie van de VRT tegenover het Vlaams Belang is legendarisch.

De resultaten die de De Stemmenkampioen brengt geven het vertrouwen in de openbare omroep per partij aan, maar men kan natuurlijk ook de resultaten transponeren, bijvoorbeeld aan de hand van de verkiezingsuitslagen van 2004. Die oefening geeft dan het antwoord op de vraag hoe de partijvoorkeuren eruitzien gesteld dat men wel of niet vertrouwen heeft in de VRT. Voor de Neen-zijde blijkt dan dat ongeveer de helft van diegenen die geen vertrouwen hebben in de VRT op het Vlaams Belang stemmen. CD&V-N-VA en VLD zijn ietwat ondervertegenwoordigd, maar sp.a-SPIRIT en Groen! zijn bijna helemaal afwezig.

Kijkt men naar de mensen die wél vertrouwen hebben in de VRT, dan zijn uiteraard alle partijen oververtegenwoordigd behalve het Vlaams Belang. Vooral het aandeel van sp.a-SPIRIT valt hierbij op: het aandeel van dat kartel is bijna even groot als dat van CD&V-N-VA. Voor wie de VRT omschrijft als «VuurRode Televisie» e.d. komt dit waarschijnlijk niet als een verrassing. Er moet echter opgemerkt worden dat het aandeel van VLD en CD&V-N-VA aan de Ja-zijde toch ook niet bepaald verwaarloosbaar is.

De weekvraag van De Stemmenkampioen is slechts een momentopname en geeft ook geen verklaring waarom de panelleden stemmen zoals ze stemmen, en er kunnen dus enkele vragen gesteld worden bij de resultaten. Hoe is bijvoorbeeld de evolutie van het vertrouwen in de openbare omroep geëvolueerd in de loop der jaren, globaal en per partij? De aanhang van het Vlaams Belang is bijvoorbeeld sterk gestegen de laatste jaren: rekruteert de partij nieuwe kiezers bij hen die reeds van tevoren geen vertrouwen in de VRT hadden, of verliezen de kiezers hun vertrouwen in de VRT pas nadat ze naar het Vlaams Belang overschakelden? En ten slotte de vraag over de kip en het ei: is het de partijvoorkeur die bepaalt of men vertrouwen heeft in de openbare omroep, of is het de omroep die invloed heeft op de partijvoorkeur van de kijkers die in haar vertrouwen hebben? Is dat laatste het geval, dan is de VRT op dit ogenblik vooral voor sp.a-SPIRIT en Groen! een stemmenmachine.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>