24 juni 2006

«Homofoob» Letland (Hoegin)

In Letland is een conflict ontstaan tussen Presidente Vaira Vīķe-Freiberga, Eerste Minister Aigars Kalvītis (TP) en de EU enerzijds, en het parlement anderzijds. Het conflict draait rond de nieuwe anti-discriminatiewet: het parlement schrapte namelijk de bepaling die ook discriminatie op basis van seksuele geaardheid strafbaar zou maken. Opmerkelijk feit: ook de Letse Groenen (LZP) stemden die bepaling mee weg.

Terwijl het Europese Parlement net een anti-discriminatiewet stemde, ging de Saeima, het Letse Parlement, precies in de omgekeerde richting: de nieuwe anti-discriminatiewet die deze week goedgekeurd werd beschermt wel tegen discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, handicaps, godsdienst, politieke overtuiging of nationaliteit, maar de eerder opgenomen bepaling over seksuele geaardheid werd bij de uiteindelijke goedkeuring terug geschrapt. Als gevolg daarvan noemde de Eerste Minister Aigars Kalvītis van de conservatieve Volkspartij TP het parlement «homofoob», terwijl de partijloze presidente Vaira Vīķe-Freiberga zelfs haar veto tegen de wet stelde. Dat laatste betekent dat het parlement ofwel de wet moet verwerken, ofwel opnieuw goedkeuren, maar dan met een tweederde meerderheid. Bovendien komt het Letse parlement met deze stemming rechtstreeks in conflict met de EU omdat één van de voorwaarden voor toetreding tot de Unie precies was dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid verboden zou worden.

Het Letse parlement is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Eind verleden jaar stemde de Saeima reeds een wet die uitdrukkelijk stelt dat een huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw. Een homo-huwelijk is daarmee voorlopig volledig uitgesloten. Die wet werd overigens goedgekeurd met een overweldigende meerderheid van 73 tegen 3.

Ook de Letse Groenen, die deel uitmaken van de regeringscoalitie, stemden de bepaling dus weg. Dit is hoogst opmerkelijk wanneer men de politiek van de groene partijen in andere landen kent. Maar in tegenstelling tot in andere landen, waar de groenen vaak meer een roos-rood dan groen programma hebben, zijn de Letse Groenen bij hun kernwaarden gebleven, dat wil zeggen het behoud van de natuur en de traditionele landbouw. Daarom ook dat zij zich kunnen vinden in de alliantie ZZS (Verbond van Groenen en Boeren) samen met de LZS, de partij van de traditionele landbouwers. In andere landen verhouden groenen en landbouwers zich gewoonlijk als water en vuur tot mekaar.

Ook Polen en Estland zijn de laatste tijd onder vuur gekomen in de Europese Unie: Polen naar aanleiding van de perikelen rond de Gay Pride in Warschau, terwijl de Nederlandse ambassadeur Hans Glaubitz zich uit Estland moest terugtrekken omdat hij er zich weggepest voelde. De Estse media hadden zijn benoeming een «provocatie» genoemd omdat hij getrouwd is met een zwarte Cubaan, en op straat had de man het niet onder de markt. Arendo Joustra vroeg zich echter in een commentaar in Elsevier af of de hele zaak niet vermeden had kunnen worden, dan wel misschien zelfs een beetje gezocht was door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Feit is in ieder geval dat de holebi-lobby de EU openlijk gebruikt om de nieuwe lidstaten in het Oosten willens nillens de progressieve «Verlichting» op te leggen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>