7 mei 2006

Karel Goddeeris, een Vlaamse reus

Op 13 april 2006 is te Marke Ridder Dr. Karel Goddeeris overleden (°Kortrijk, 27.10.1913).
Als kind was ik al vertrouwd met de reusachtige gestalte van de man, meestal van ver, op zondag van iets dichterbij tijdens de zondagsmis in de kapel O-L-V-ten Spieghele te Marke.
Zelfs op latere leeftijd toen hij al lang niet meer kaarsrecht liep en duidelijk met een onzekere stap ging, straalde hij nog steeds iets uit waardoor ik dacht: dat is waarlijk een groot man.

Het heeft vermoedelijk te maken met het feit dat hij al lang op pensioen was en een ietwat verborgen leven was gaan leiden, maar echt veel heb ik niet over hem kunnen vinden, zeker niet op internet. Het is ook tekenend voor de richting waarin de vroegere "AVV-VVK krant" is gegaan dat ze nauwelijks iets te melden hebben over Goddeeris behalve dan dat hij een stuwende kracht was achter de totstandkoming van de KULAK - Universitaire campus in Kortrijk.
Karel Goddeeris was nochtans de oudste nog in leven zijnde praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond en leidde het Verbond in 1937-1938 in volle Grammensactie - verder daarover méér.
Het is in zijn woning in Marke dat in 1955 de Orde van den Prince gesticht werd en hij was ook de oudste nog in leven zijnde voorzitter van wat nu het Verbond van Vlaamse Academici is. Hij leidde het toenmalig Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond van 1957 tot 1963.
Karel Goddeeris was ook een dierenliefhebber en kweekte oa. Cauchoisduiven, een ras dat voornamelijk werd gebruikt om tentoon te stellen ("de duif met de mooiste kleuren")
Het Pallieterke wijdt omstreeks deze tijd een In Memoriam aan Karel Goddeeris.
------------------
Goddeeris was in 1936-1937 vice-praeses en in 1937-1938 praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. Het was in die tijd dat Flor Grammens in zijn eentje gestart was om de bestuurlijke taalwetten uit 1932 af te dwingen. Karel Goddeeris was het laatste nog in leven zijnde lid van de geheime "Raad der Daad" die in die jaren de studentenacties coördineerde ter ondersteuning van het werk van Grammens.
In 1971 reikte de Vlaamse serviceclub Marnixring Kortrijk Broel zijn tweede André Demedts prijs uit aan Flor Grammens. De Marnixring-André Demedtsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of een vereniging die naar de geest en de idealen van André Demedts bijzonder veel verdiensten heeft verworven op het gebied van:
- het bevorderen van de algemene kunst- en cultuurverspreiding in Vlaanderen, in Frans-Vlaanderen en in alle gemengde taalgebieden;
- de integratie van het Nederlands taalgebied:
- de culturele kontakten met Zuid-Afrika.

Wijlen mijn vader Karel Devriendt was medestichter van Marnixring Broel Kortrijk en heeft in het begin van de jaren zeventig van vorige eeuw verschillende geluidsopnames gemaakt van de academische zittingen waarop de André Demedtsprijs werd uitgereikt. De opnames werden gemaakt met een topzware SABA-tweesporenbandrecorder en zijn bijna twintig jaar bewaard geweest in een schuif in de living van mijn ouderlijk huis te Marke.Toen einde van de jaren tachtig bleek dat de bandrecorder in het algemeen en in het bijzonder de onze zou verdwijnen voor nieuwere technieken heb ik de banden gekopieerd op cassettes. Sinds kort ben ik bezig deze archiefstukken te digitaliseren naar MP3. Ik heb digitaal ongeveer 5 dB ruis weggehaald.

Terug naar Karel Goddeeris en de uitreiking van de André Demedtsprijs 1971: Na de academische zitting op 4 december van dat jaar in de Kortrijkse Stadsschouwburg is een feesttafel georganiseerd in de Kortrijkse Hallen waar opnieuw verschillende sprekers het woord namen. De laatste spreker was, inderdaad, Karel Goddeeris, één van de oudste medestanders van Flor Grammens.
Ik laat u meegenieten van dit archiefstuk, waar Goddeeris oa verteld hoe Grammens kost wat kost de aandacht wilde trekken van enkele Brusselse "pandoeren", hoe je een gevangenisdeur openbreekt zonder gereedschap en hoe de stoel van Mgr. Ladeuze plots verdwenen was. Tot slot overhandigt hij aan Grammens nog een tamelijk groot en zwaar geschenk waarvan hij beweert dat hij niet meer weet hoe het in zijn bezit gekomen is. (MP3, mono, 96 kbps, 13 MB)

Karel Goddeeris, niet alleen door zijn gestalte een Vlaamse reus.

2 Comments:

At 15/5/06 09:41, Anonymous Anoniem said...

Een reus ? Nog nooit van die man gehoord .Misschien een reus in de ogen van een mier . Perspektief is een uitgangspunt om in dit geval van een nitwit een reus te maken . Helaas voor de schrijver van dit artikel blijkt omega3 niet in staat om de fysieke groei te stimuleren dus bied het weinig hoop op nieuwe horizonten .Daarentegen schijnt het goed te zijn voor het intellect .Wie weet schudt de sterreporter van dienst dan geen oudbollige schrijfsels uit zijn mouw .
Zijn stijl doet alleszins vermoeden dat VNV en Verdinaso-brochures uit een
ver verleden tot zijn afgemeten ontwikkeling hebben bijgedragen.Laat me even raden ,opa heeft nog aan het oostrfront meegestreden ?

 
At 15/5/06 18:03, Anonymous Anoniem said...

Gegevens Advertentie »
Prijs » bieden
Geplaatst » gisteren
Gezien » 11 keer
Biedingen » 1

Gegevens Adverteerder »
Naam » Kinnie Deze gebruiker heeft 2 positieve waarderingen
Plaats » Begijnendijk, in de provincie Brabant
Telefoon » 0032486762228
Extra » Bekijk gebruikers waardering
» Bekijk alle 37 advertenties

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>