9 mei 2006

Cyprus En Het Turkse Imperialisme

De Turken kunnen terugblikken op een lange bloedige geschiedenis van moorden, plunderingen, oorlogen en bezettingen. In 1354 veroverden de Turken onder Mourad I de ganse Balkan. Onmiddellijk begonnen de Ottomanen met het systematisch uitmoorden en achteruitstellen van de niet-Islamieten. In 1396 werden de kruisvaarders en de Hongaren bij Nicopolis door de Turken afgeslacht na zich overgegeven te hebben. Het werd een bloedbad dat het einde van de kruistochten met zich mee zou brengen. In 1517 na een lange en bloederige oorlog met de Mamelukken, kwam gans Noord-Afrika in Turkse handen. Ook hier werden alle Koptische en Orthodoxe Christenen vervolgd en uitgemoord. In 1526 belegeren de Ottomanen de stad Wenen maar worden - gelukkig! - tijdelijk door een verenigd Europees expeditieleger teruggeslagen.

In 1683 staan de Turken voor een tweede maal voor de poorten van Wenen. Ook nu kunnen ze de stad niet innemen en slagen de Oostenrijk-Hongaren erin om de Turken uit de noordelijke en centrale Balkan te verdrijven. Met de vrede van Passarowitz in 1718 wordt de Oostenrijks-Hongaarse opmars richting Balkan erkent en doet Turkije afstand van centraal-Europa als deel van hun te vormen rijk! Uiteindelijk zal het nog tot in 1914 duren alvorens Turkije effectief en definitief uit de Balkan verdreven wordt. Pas na 1918 zal Turkije niet langer aanspraak maken op - een deel van - de Balkan! Kortom, doorheen de Turkse geschiedenis is er maar een constante en dat is er een van zinloos bloedvergieten, onmenselijke onverdraagzaamheid in de bezette gebieden en een blind niets ontziend imperialisme.

Het is alleszins niet mijn bedoeling om oude koeien uit de gracht te halen of om volkeren collectief aan de schandpaal te nagelen louter omwille van fouten uit hun recent verleden. Ik geloof niet in de idee van collectieve schuld maar uit het verleden van een land kan men wel een welbepaalde volksaard afleiden, een welbepaald diepgeworteld doel dat alle andere zaken overschaduwt. Voor Turkije is dat overduidelijk hun imperialisme. Ook het aanhangen van de enige godsdienst ter wereld die uitsluitend met militaire macht verspreid werd, past perfect in dit plaatje. En dan heb ik het nog niet gehad over de binnenlandse volkenmoorden en genocides op Joden, Armeniërs en Christenen. Een dergelijk land zou van zijn fouten uit het verleden geleerd moeten hebben, maar Turkije heeft dit niet.

Nog steeds worden minderheden zoals de Koerden openlijk achteruitgesteld, onderdrukt en uitgemoord. Nog steeds wordt een niet-Turks land bezet om de Turkse inpalmingsdrang ietwat te kunnen stillen. Cyprus is nog steeds een door Turkije bezette kolonie en niets wijst op een spoedige terugtrekking van de Turken of op een spoedige erkenning van de onafhankelijkheid van Cyprus. Turkije treedt alle EU-voorwaarden met de voeten en wil kennelijk dus niet eens zelf echt bij de EU horen. Turkije hoopt via een toetreding enkel maar meer macht te verwerven. Het imperialistische model blijft in Turkije immers nog steeds de sluimerende ondertoon van hun agressieve buitenlandse defensiepolitiek.

In Cyprus woont een Turkse minderheid van nog geen 17% waardoor het eiland al sinds mensenheugenis de oorzaak is van de permanente oorlogscrisis tussen Turkije dat zijn etniegenoten wil beschermen en Griekenland dat de kaart trekt van de 83% van de bevolking uitmakende Grieks-Cyprioten. Beide landen beseffen het strategische belang van dit eiland, dicht bij Europa maar centraal genoeg om het ganse Midden-Oosten te kunnen bestrijken ingevallend een oorlog. Ook de controle op de vaart langs het Suezkanaal maakt van Cyprus een belangrijk geografisch wapen voor zowel de EU als Turkije. Cyprus kent nu al een kleine eeuw een intern conflict tussen de Griekse enosispolitiek (aansluiting met Griekenland) en de Turkse taksimpolitiek (opdelen van het eiland).

Op 20 juli 1974 begint Attila, een Turkse militaire operatie op Cyprus die leidt tot meer dan 2200 vermoorde Grieks-Cyprioten en een onbelangrijk - veel kleiner - aantal Turken. Tegen de komst van VN-blauwhelmen had Turkije reeds de controle over een kleine 40% van het totale grondgebied, meer dan 70% van de productiemiddelen, een dikke 65% van de toeristische infrastructuur, een kleine 60% van de mijnen, een dikke 41% van de veeteelt en een kleine 50% van de totale landbouwuitvoer. Cyprus werd door Turkije als wingewest ingelijfd onder het mom van het beschermen van de Turkse minderheid. Nadien zullen tienduizenden Turken uit het moederland naar Cyprus verhuisd worden om er aan etnische zuivering te kunnen doen.

Pas in 2002 werd een concrete oplossing door de VN uitgewerkt, het plan Annan. Dit werd echter weggestemd in een referendum door de Griekse meerderheid en totaal terecht. Het plan voorzag o.a. in het wettigen van de Turkse invasie en de daarmee samenhangende oorlogsmisdaden, in het legitimeren van een permanente Turkse militaire aanwezigheid op Cyprus, in een feitelijke opsplitsing met militaire checkpoints en paspoortcontrole, in het seponeren van alle klachten bij het EHRM in Straatsburg tegen Turkije i.v.m. de kwestie Cyprus en in het instemmen met de aanwezigheid van de Turkse inwijkelingen na de annexatie van Noord-Cyprus. Kortom, de VN koos hier resoluut de kant van Turkije en werd hiervoor weggestemd. De VN heeft in Cyprus zijn vingers zodanig verbrand dat we van die kant geen heil meer kunnen of mogen verwachten. En daar is niemand rouwig om!

Het onrecht dat Cyprus en de wereld door Turkije aangedaan wordt, moet onmiddellijk stopgezet worden. Turkije moet eindelijk eens de waarheid over de vermisten naar buiten brengen. Turkije moet de inwijkelingen naar aanleiding van de etnische zuiveringen terugsturen naar het Turkse vasteland. Turkije moet de Griekse verdrevenen schadeloos stellen. En Turkije moet in de eerste plaats zijn leger terugtrekken uit Noord-Cyprus. Anders kan ik Turkije en hun goednieuwsshow omtrent hun medewerking aan de toetredingscriteria niet langer au sérieux nemen.

Het is frappant te moeten constateren dat onze Europese leiders zonder scrupules hun eigen agenda erop nahouden. Turkije zal toetreden, wat de stem van het volk of de stem van het gezond verstand ook moge zeggen! Enkele jaren zou het nog ondenkbaar zijn dat er toetredingsonderhandelingen begonnen werden met een land dat een deel van een ander EU-land bezet houdt en allesbehalve aanstalte maakt om deze situatie op te lossen. De duizenden Grieks-Cypriotische verdrevenen ten spijt, houdt de EU vast aan haar pro-Turkse politiek. Daarom hoort dit Cypriotisch verhaal thuis op mijn weblog, al was het maar om het cynisme te illustreren waarmee de EU haar eigen principes verloochent om toch maar haar geheime pro-Turkse agenda te kunnen afwerken.

16 Comments:

At 9/5/06 14:33, Anonymous Anoniem said...

- Waren de kuisvaarders uit de diepste hoeken van europa gekomen om aan de Turken bloemetjes te geven??
- Als de Ottomanen niet moslims hebben uitgemoord in Balkan, waarom spreekt niemand Turks daar of waarom zijn de moslims (altijd) de minderheid (geweest) en meest achtergestelde volken??
-Het feit is dat in 1974 de Grieks-Cyprioten door een staatsgreep met als doel aansluiting van Cyprus bij Griekenland hebben geprobeerd en dit tot hevige en bloedige (aan beide kanten) oorlog heeft geleid. En Europa en de Wereld heeft net als toen in Balkan (want de moslim worden gedood, dus alleen maar goed) heeft toegekeken met een verschil: Turkije heeft wel ingegrepen zodat dit 17% -tje nog levend gebleven. Kijk naar wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyprus#Geschiedenis
-En nog iets: Turkse-Cyprioten hebben een paar jaar geleden ja gestemd op een plan van 'Annan' waarmee de hereiniging van het eiland weer in gang zou treden, terwijl de Grieks-Cyprioten door hun op aangeven van hun minister president tegen hebben gestemd.
Als laatste: is Turks Imperalisme niet anders dan de Westerse of die van Romeinen of Amerikanen van nu.
Ik vind dit erg eenzijdig geschreven...

 
At 9/5/06 18:15, Anonymous Anoniem said...

Je schrijft hier in je verhaal dat Turkije genocide heeft gepleegd op Joden enz. (Nederland zeker niet???Duitsland zeker niet???) Ook wil ik even kort stilstaan op de Armeense genocide die er volgens de Turken niet is geweest, en volgens heel Europa wel. Turkije zegt al jaren tegen de Armenen laten we samen de archieven induiken om verheldering te krijgen, waarom willen de Armenen dit niet? Of waarom durven zij dit niet? Misschien omdat dit er niet is geweest en Turkije toch gelijk heeft.
Ook zeg je dat de Turken de Koerden uitmoorden, dat doen ze niet ze voeren oorlog tegen het terrorisme dat gevoerd wordt door de PKK. Wat zou jij doen als de allochtonen in Nederland een stuk van Nederland op zouden eisen om er een nieuw land voorhunzelf op te bouwen?

Ook zie vind ik je betoog geheel eenzijdig en niet goed beargumenteerd, en vraag ik me af wat je bronnen zijn?

 
At 9/5/06 20:20, Anonymous Anoniem said...

[SIZE="5"][B]Vincent De Leugenaar[/B][/SIZE]
Het aantal weglatingen, verdraaiingen,... is zo talrijk dat ik niet anders kan dan dit leugens te noemen !

[QUOTE](...) Noord-Afrika in Turkse handen. Ook hier werden alle Koptische en Orthodoxe Christenen vervolgd en uitgemoord[/QUOTE] -> als [B]alle[/B] Koptische Christenen in Noord-Afrika werden uitgemoord in de 16e eeuw hoe verklaar je dan vandaag Egypte nog 5,9 % Kopten telt ? De Egyptische volkstellingen tonen aan dat na het einde van het Mamelukse bewind er nog 7 % Kopten waren (1570-90) maar in 1914 hadden de Osmanen dankzij hun [I]millet[/]-systeem gezorgd voor een aandeel van niet minder dan 20 % Kopten ! In 1986 was hun aandeel verschrompeld tot een schrale 5,9 % of hoe 400 jaar christelijke bloei dankzij de Turken teniet werd gedaan door 60 jaar Arabische overheersing...

 
At 9/5/06 23:34, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Kijk, over de Kopten daar kan ik mee in komen, dat die gegevens niet kloppen. Bovendien was het Ottomaanse rijk een multicultureel rijk avant la lettre, zoals Oostenrijk-Hongarije dat er één was. Het nationalisme (en WOI) heeft het rijk echter om zeep geholpen. Het zijn dan ook de nationalisten geweest die de armenen hebben uitgemoord en niet de Ottomanen.

De kruistochten boven halen vind ik altijd zo een vreemd feit. Ik ben er zeker geen voorstander van maar het is wel al ruwweg 1000 jaar geleden. In die tijd hadden Moslims en CHristenen een veel wredere ingesteldheid. Er zijn toen fouten van beiden kanten gepleegd. Net zoals de holecaust een smet op Europa is, is de Armeense een smet op Turkije.

Maar dat één van de posters hier de armeense genocide in twijfel trekt daar ga ik niet mee akkoord. Er zijn genoeg ziekelijke mensen in Europa die de holecaust ontkennen en die zijn ook vol van zichzelf. De armeense genocide heeft bestaan en er zijn daar voldoende wetenschappelijke studies voor. Ik kan u niet onmiddellijk de namen geven maar ze zijn er wel. Maar om een praktisch voorbeeld te geven: waarom leven er nu veel minder Armenen in Turkije dan vroeger, ondanks het feit dat historische domeinen zoals de berg Aratat nu in Turkije liggen.

Over Cyprus: het is idd zo dat Cyprus wilde aansluiten bij de toenmalige Griekse dictatuur. Het lot van de Turkse Cyprioten zou er zeker niet op vooruitgaan. Maar dit zijn niet de enigste redenen. Turkije heeft altijd een oog gehad op Cyprus en bovendien nadat Griekenland en Cyprus democratiën zijn geworden is de bezetting doorgegaan, samen met het trekken van een soort Berlijnse muur (of die zoals in Israël nu) die onmenselijk is. Daarnaast hebben de Turken toen ook aan ethnic zuivering gedaan, misschien net zoals de Grieks Cyprioten van plan waren. Massaal zijn Turken ingeweken en zijn Grieks Cyrioten uit hun huizen verdreven. Tot de dag van vandaag worden er nog rechtszaken gevoerd voor het EHRM over de kwestie.

Om maar te zeggen: je mag het nooit zwart-wit zien.

 
At 10/5/06 01:14, Anonymous Anoniem said...

Haha,

Toen 1 miljoen joden werden vermoord in Spanje, mochten ze van de Ssultan naar Istanbul komen om in vrije te leven. Waarom denk je dat joden goeie banden hebben met Turkije

 
At 10/5/06 08:46, Anonymous Anoniem said...

Oh, wat eenzijdig geschreven zeg.. ik neem dit niet serieus..

Jammer dat Google nieuws hiernaartoe linkt..

 
At 10/5/06 17:09, Anonymous Anoniem said...

Misschien interessant als "Wat als"-hypothese :

Wat als zowel Griekenland als Turkije in 1974 lid waren geweest van de EEG ?

Hoe zou Cyprus er dan vandaag hebben uitgezien ?

 
At 10/5/06 17:22, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Moeilijke "Wat is" want de EU aanvaardt geen dictaturen, wat die twee landen waren in die tijd.

 
At 10/5/06 17:36, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Bovendien: Er zijn geen 1 miljoen Joden uitgemoord in Spanje. De Spaanse Koningen eisten wel in 1492 dat de Joden zich bekeerden of wel immigreerden. Dat is natuurlijk ook erg maar genocide was er niet. En inderdaad, veel Joden zijn naar Noord-Afrika gegaan maar ook heelwat naar Amsterdam. Zo is de filosoof Spinoza een sefardische Jood.

Wat me wel ergert, is dat iedereen zijn boemannen zoekt. Voor de één is Turkije de boeman, de slechterik die Joden en Armenen uitmoordt, voor de andere is dat Europa die Turken, Joden en weet ik wie nog uitmoordt. Zwartwitkijken is echt uit den boze!

Bovendien is ieder artikel de PERSOONLIJKE mening van de auteur. Het is niet dat ik me achter dit bovenstaande artikel steun. Maar degene die de Armeense Genocide erkennen dat vind ik walgelijk. Het was misschien niet zo efficiënt geregeld als de Holecaust maar het is toch even walgelijk. De beelden en foto's die ik zie zijn vreselijk.

Het is niet zo van: wij hebben iets vreselijk gedaan, maar jullie ook en zo willen we geen kritiek meer horen. Dat is pas flauw.

 
At 11/5/06 00:29, Blogger Marc Vanfraechem said...

wat me nogal opvalt: er is hier op deze plek een duidelijk verschil van mening tussen de mensen die met hun naam tekenen, en anderzijds diegenen die graag anoniem willen blijven...

 
At 11/5/06 01:25, Blogger Nicolas Raemdonck said...

In mijn bovenstaande Post moet dat zijn:

Degene die de Armeense Holecaust NIET erkennen zijn ziekelijk.

 
At 12/5/06 10:55, Anonymous Anoniem said...

Dit artikel is inderdaad een schandelijk eenzijdige voorstelling van zaken. Om maar een paar feiten te noemen :

Het was EOKA, de Griekse verzetsbeweging, die als eerste een terroristische bommencampagne begon. Het waren de Grieken die de grondwettelijke bescherming van het Turkse deel wilden opheffen na de onafhankelijkheid. En toen dat niet lukte was het weer het Griekse deel dat via een staatsgreep eenheid met de militaire dictatuur van Griekenland zocht.

Zoals je ziet is het eenvoudig om een eenzijdige voorstelling van zaken te maken die de schuld van het conflict in de schoenen van 1 partij steekt.

De enige mogelijke conclusie is dan ook dat dit artikel niet wil bijdragen tot debat en oplossing maar louter als agit prop bedoeld is. Het zou interessant zijn om te weten wat de beweegredenen van de auteur hiervoor zijn.

 
At 12/5/06 13:01, Blogger Vincent De Roeck said...

Om even wat spreekwoordelijke olie op het vuur te gooien, zal ik even reageren op de afgelopen - veelal anonieme - reacties, iets wat nochtans nooit mijn gewoonte is.

Ik zou enkel anti-Turkse argumenten gebruiken?

Kan iemand mij misschien dan eens een pro-Turks argument geven omtrent Cyprus? Kan iemand mij een grond van rechtvaardiging geven waarom Turkije vandaag de dag nog steeds Cyprus deels bezet? Kan iemand mij het niet erkennen van EU-deelstaat Cyprus door Turkije verklaren? Kan iemand de internationale aanvaardbaarheid van de deportaties van Grieks-Cyprioten naar zuid-Cyprus door de Turken onderschrijven?

Ik denk het alvast niet. Turkije is in mijn ogen een onbetrouwbare staat wiens imperialisme niet in de Europese Unie thuis kan horen.

Misschien wel in de verre toekomst, maar ook daar heb ik sterk mijn twijfels bij.

En wat het "Plan Annan" betreft, het is maar goed dat de Grieks-Cyprioten dit afgeschoten hebben. Het is ook niet meer dan logisch dat de Turkse minderheid wel voorstander was van dit plan omdat het de Turken boven de anderen stelde. Ook het feit dat alle Turkse inwijkelingen op Cyprus (zij die na de Turkse annexatie naar Cyprus emigreerden) als volwaardige Cyprioten mee mochten stemmen voor het Annan-referendum speelde de goedkeuring zeker in de hand.

De kwestie Cyprus is één grote farse geworden. Turkije wil tot de EU behoren maar weigert zijn leger uit een andere EU-staat terug te trekken en die staat te erkennen!

Hier kan maar één conclusie uit getrokken worden : Turkije is niet klaar voor toetreding tot de Westerse waardengemeenschap die we EU noemen.

Jammer voor de pro-Turkse "anoniemen", maar zo staan de zaken er nu eenmaal voor.

 
At 17/5/06 22:22, Anonymous Anoniem said...

AHAHAHAHHAH Ik wil graag weten hoe die persoon er uitziet die deze verhaaltje bij elkaar heeft verzonen. Ik lach me echt kapot hahahahahah klopt gewoon helemaal niets van jonge man jij moet echt beter die geschiedenis boeken door lezen.KLOOTZAK die je bent HOERENJONG.

 
At 25/5/06 01:40, Anonymous Anoniem said...

ik kan duidelijk waarnemen dat dit verhaaltje niet neutraal geschreven is , je moet met feiten aankomen , en niet met dingen wat je zelf denkt ,
begin eerst over je de geschiedenis van je eigen land , want over de geschiedenis van turkije heb je niks opgestoken ,
kijk ik ben zelf turk , of ik er trot ben of niet , ik weet hoe de geschiedenis van me land inelkaar steekt, wat jij schrijft zijn leugens.

ik weet wel een leuke artikeltje voor jou, schrijf is over de nederlanders , hoe ze omgingen met hun kolonies .. of over de NSBers (kontelikkers van SSers )

even voor de mensen die dit hebben gelezen , het beste is natuurlijk om informatie te winnen van onzijdige bronnen ,

 
At 12/6/06 14:22, Anonymous Anoniem said...

Turkije heeft een reden om in Cyprus te zitten.
Laten we kijken wat de westerse media over wandaden Grieken tegen Turks-Cypriotische burgers op dat eiland schreven:
*31 December 1963 -The Guardian:
“Het is absurd te beweren, zoals de Grieks-Cyprioten doen, dat alle slachtoffers vielen door onderlinge strijd.
Op kerstmisavond werden veel Turks-Cyprioten aangevallen en op beestachtige wijze vermoord in hun huizen aan de voorsteden, waaronder de vrouw en kinderen van een dokter –naar men zegt door een groep van 40 man, velen met legerlaarzen en overjassen.”


*Op 14 Januari 1964 berichtte The Daily Telegraph dat de Turks-Cypriotische inwoners van Ayios Vassilios waren afgeslacht op 26 december 1963 en dat de opgraving van hun massagraf plaatsvond onder toezicht van het Rode Kruis.


*Op 16 februari 1964 berichtte The Observer over verdere slachtingen op Turkse-Cyprioten in Limasol.


*14 januari 1964 -IL Giorno:
“In Cyprus duurt de terreur voort. We zijn nu getuige van de exodus van Turken uit hun dorpen. Duizenden mensen verlaten hun huizen, grond en vee: het Grieks terrorisme is meedogenloos. Deze keer is de rhetoriek van de Hellenen en de bustes van Plato niet voldoende om hun barbaarse en woeste gedrag te verhullen. Om 16 uur is de avondklok ingesteld in de Turkse dorpen. Dreigementen, schietpartijen en pogingen tot brandstichting begonnen nadat het donker inviel. Na de slachtingen van afgelopen kerst waarbij vrouwen noch kinderen werden gespaard, is het moeilijk om enig verzet te bieden..”


*2 april 1988 berichtte The Guardian een verslag van commandant Packard die in 1963-64 een hooggeplaatste Britse officier in Cyprus was:
”Een van Packards taken was om uit te zoeken wat er met de Turkse ziekenhuispatiënten was gebeurd. Geheime besprekingen vonden plaats met een Griekse minister van de gevallen regering. Na een korte ondervraging bevestigde hij de lokale geruchten. Het bleek dat het Griekse medische staf de kelen van de patiënten die in hun bed lagen had doorgesneden. Hun lichamen werden geladen in een vrachtwagen en gereden naar een boerderij in het noorden van de stad waar ze in mechanische snijders/hakkers werden gegooid en daarna over de aarde geworpen.”

*22 juli 1974 -The London Times:
“Op het eiland werden duizenden Turken als gijzelaars vastgehouden. Turkse vrouwen werden verkracht en Turkse kinderen vermoord in de straten. De Turkse wijk in Limasol is platgebrand. Deze voorvallen zijn bevestigd door Grieks-Cyprioten.”


*23 juli 1974 -United Press International:
“…de Grieken vermoordden vele vrouwen en kinderen in Limasol. Ik heb de lichamen van 20 kinderen op de weg gezien…sommige waren gewond en huilden…Griekse soldaten wachten op hun beurt om Turkse huizen binnen te vallen en de vrouwen te vermoorden…”


*29 juli 1974 -NBC:
“…In het Turkse dorp Aleminio werden de Turken bijeengedreven voor een muur en het Griekse leger schoot ze allen en doodde ze zonder onderscheid…”

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>