8 mei 2006

CD&V-N-VA boven niveau juni 2004 (Hoegin)

Deze morgen publiceerden Le Soir en RTBf hun vijfde opiniepeiling sedert de vorige verkiezingen. Hun vorige peiling dateert van precies een half jaar geleden.

In totaal zijn er nu al 26 opiniepeilingen verschenen sedert de laatste verkiezingen, 17 ervan van de drie klassieke peilers. Le Soir en RTBf publiceerden tot vorige keer een nieuwe opiniepeiling om de vier maanden, maar nu lijkt de frequentie gedaald te zijn tot één peiling om de zes maanden. Houden ze die frequentie aan, komt hun volgende peiling vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van deze herfst, en die daarna vlak voor de volgende federale verkiezingen.

«CD&V/N-VA loopt verder uit,» kopte De Standaard, en het kartel haalt inderdaad een procent winst sedert verleden jaar. Het gemiddelde over de drie peilingen wordt daarmee boven de 29% getrokken, en dat is marginaal boven het gemiddelde van de laatste peilingen van voor de laatste verkiezingen. Het Vlaams Kartel gaat er lichtjes op achteruit, en het verschil van de gemiddelden tussen de twee formaties komt voor de eerste keer net boven de 5% uit. Dit zou ook betekenen dat CD&V zonder N-VA als partij stilaan terug zicht op de eerste plaats in Vlaanderen begint te krijgen.

sp.a/SPIRIT stijgt sterk tegenover de peiling van een half jaar geleden, terwijl de VLD pluimen laat. Globaal betekent dit dat de trend van sp.a/SPIRIT nu lichtjes stijgend is, terwijl die voor de VLD eerder stabiel is. Het verschil tussen de twee partijen bedraagt voor het eerst in meer dan een half jaar weer meer dan 1%, en het gemiddelde van sp.a/SPIRIT benadert terug de verkiezingsuitslag van 2004.

Groen! ten slotte boekt een kleine winst, maar het gemiddelde van de partij blijft nog steeds stabiel rond de 7% hangen, maar onder de laatste verkiezingsuitslag. Op zich geen uitslag om over naar huis te schrijven, maar het brengt de partij waarschijnlijk wel weer in het federale parlement.
Wat de gemiddelden betreft valt op dat de verschillen tussen CD&V-N-VA en Vlaams Belang en sp.a/SPIRIT en VLD iets groter worden. De score van Groen! blijft op hetzelfde niveau hangen: boven de kiesdrempel, maar ver achter op de VLD. sp.a/SPIRIT lijkt opnieuw wat afstand in te halen op het Vlaams Belang, maar het verschil bedraagt nog altijd meer dan 4%, en beide partijen halen scores die vergelijkbaar zijn met hun verkiezingsuitslagen. Herinner echter dat de laatste peilingen voor de verkiezingen van 2004 sp.a/SPIRIT geen achterstand van 4% maar een licht voordeel gaven.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>