17 april 2006

Never the twain shall meet (victa placet mihi causa)

Wat de moord in het Centraal Station betreft, denk ik dat de recuperatiepoging van Verhofstadt ongepast, ongemanierd en zelfs obsceen is. Verhofstadt, een man die wellicht in geen jaren nog een trein, bus of metro van de binnenkant heeft gezien, moet geen woorden in de mond nemen als: ”De talrijke pendelaars die even stil blijven staan in het Centraal Station, de mensen die met hun kinderen een bloem komen neerleggen op de plek waar Joe werd vermoord, sterken mij in de overtuiging dat de solidariteit van alle mensen, jong en oud, Belg of allochtoon, sterker is dan de onverschilligheid die er heerste op het moment van de gruwelijke feiten.”
Lege woorden zijn dat, losse beledigingen. Wat wéét deze meneer over de “onverschilligheid” die er heerste op het moment van de feiten? Wat weet hij tout court over stations tijdens piekuren? Wat hij evident probeert te doen (en Danneels evengoed, maar dat is onbelangrijk), is de aandacht afleiden. Hij probeert om een nevenprobleem voor te stellen als de hoofdzaak.
Het zogenaamde morele falen van de omstanders, hun gebrek aan alertheid of aan fysieke moed dus, is een laf verzinsel van een laffe regering die feiten liever ontkent dan ze onder ogen te zien, laat staan adequate maatregelen te nemen. Wat zou hij trouwens maatregelen hoeven nemen, als al zijn zelfbestelde studies uitwijzen dat de veiligheidssituatie gedurig verbetert?
Nee, maatregelen zijn er niet nodig, die zouden integendeel nog olie op het vuur gieten, en Verhofstadt wacht geen dag te lang om alweer een positieve overtuiging van hem te ventileren. Overtuigingen heeft hij namelijk in overvloed – al willen die wel wisselen.
Feiten en Guy Verhofstadt: dat zijn twee werelden, and never the twain shall meet.

P.S. dat er twee overvallers waren lijkt voor alle journalisten wel vast te staan, maar ik geloof dat niet. Er waren er wellicht vier... zoals elke Brusselse politieman weet.

11 Comments:

At 17/4/06 16:09, Anonymous Anoniem said...

Er bestaat zoiets als burgerplicht, waarbij je geacht bent om mensen in nood assistentie te verlenen. Dat al die mensen niks durfden te doen, of misschien zelfs niet wouden, blijft een wagelijk gegeven, basta. Wacht tot dat jij eens aangevallen wordt, en je geen hulp krijgt. Wie zal je dan beschuldigen: de man die je om hulp vroeg en je de rug toekeerde, of de regering? Het zou al veel zijn, moesten de mensen ophouden met excuses te proberen opdiepen, en aanvaarden dat ze inherent lafaards zijn geworden...

 
At 17/4/06 16:25, Anonymous Anoniem said...

Weet met al die comotie rond burgerzin dat wanneer je zelf een kwetsuur oploop door je tussenkomst en je eventueel door hulpdiensten wordt afgevoerd de rekening van dit alles op je eigen nek valt.
hij die durft schrijven dat een ander geen burgerzin heeft heeft zeker nog nooit voor dergelijke situatie gestaan

 
At 17/4/06 16:31, Anonymous Anoniem said...

Toch beter dat jij geblesseerd bent, dan dat de andere dood is? Of niet soms?

 
At 17/4/06 17:05, Blogger Marc Vanfraechem said...

Beste Soliber
Spreek niet te vlug: ik verwijs je naar twee blogs van maart. Jouw woorden: "Wacht tot dat jij eens aangevallen wordt, en je geen hulp krijgt" waren enigszins onbesuisd. Begin hier te lezen misschien:
http://victacausa.blogspot.com/2006/03/rififi-dans-le-mtro.html

 
At 17/4/06 17:30, Anonymous Anoniem said...

Voor wie niet de hele post door wil nemen: dit is waar het om gaat:
"De Brusselse flikken hebben mij de dag daarop geëxpliceerd, beter dan ik het zelf had gekund, hoe zo'n overval in zijn werk gaat: twee kereltjes van net geen achttien doen het vechtwerk, en twee ouderen staan op de uitkijk, en komen enkel tussen als het hoogstnodig is"

 
At 17/4/06 17:41, Blogger Skender said...

Wie een beetje met psychologie bezig is, weet dat de beste plaats om een misdrijf te plegen een plaats is waar veel volk loopt. De BBC had ooit een tv-reeks waarin ze dergelijke experimenten deden. Hoe meer volk, hoe minder mensen zich geroepen voelen om in te grijpen. Bovendien kan ik me voostellen dat zo'n overval snel gaat. Uit wat ik in de krant las, begon het met een onschuldige babbel. Niets om je als toevallige voorbijganger zorgen over te maken. Tot één van de overvallers naar de mp3-speler greep en een mes trok. Hoe lang zou dat geduurd hebben? 20 seconden? Voor je als omstaander doorhebt waar het geroep vandaan komt, zijn de overvallers al verdwenen.

 
At 18/4/06 10:49, Anonymous Anoniem said...

ik vraag mij af wat er zou gebeurd zijn als het feit andersom was gebeurd : als een autochtoon een allochtoon had vermoord ??
had abu jajah met zijn straatbende de buurt in brand gezet zoals in antwerpen een paar jaar geleden ??
was koning albert II naar het centraal station gekomen en had hij de marokaanse ouders een bezoek gebracht ??
och, heeft het nog zin om te reageren...
is het niet te laat ....

 
At 18/4/06 20:24, Anonymous Anoniem said...

't is toch straf dat diezelfden die kritiek hadden op het 'recht van zelfverdediging' van het Vlaams Belang, nu op de eerste rij staan om te zeggen dat 'de omstaanders toch hadden moeten ingrijpen'. Dit is gewoonweg hypocrisie ten top. Deze moord is het rechtstreeks gevolg van de laksheid en de onverschilligheid van de overheid en de politiek correcte klasse.

"Er bestaat zoiets als burgerplicht, waarbij je geacht bent om mensen in nood assistentie te verlenen. Dat al die mensen niks durfden te doen, of misschien zelfs niet wouden, blijft een wagelijk gegeven,"

Hoe nobel je stelling ook is, ze is volgens mij niet realistisch. Stel dat je die gastjes had kunnen overmeesteren... Wat zou er dan gebeurd zijn? Er zouden er binnen de paar minuten twintig gestaan hebben. Het gevolg zou zijn minstens twee doden. Stel dat die twintig 'jongeren' toch, dankzij de hulp van een aantal omstaanders het onderspit hadden moeten delven, dan stond een uur later heel brussel in lichterlaaie, met nog meer doden en vernielingen als gevolg. De rellen in Frankrijk zijn ook begonnen met enkele 'jongeren' die iets hadden uitgespookt. En achteraf zou je dan voor je moed nog een vervolging van het CGKR aan je been krijgen voor het onnodig ophitsen van de Marokkaanse gemeenschap. De enige oplossing voor dit probleem zou zijn dat de overheid het eindelijk eens serieus neems ipv de mensen te proberen wijs te maken dat er niets aan de hand is. De echte verantwoordelijke is diegene die ooit het woord 'onveiligheidsgevoel' heeft gelanceerd. Die zouden ze eens met een MP3 speler mogen loslaten in het centraal station.

 
At 18/4/06 21:04, Blogger Marc Vanfraechem said...

"zelfs niet wouden" moet vervangen worden door "zelfs niet wilden" mensen.

 
At 19/4/06 12:18, Anonymous Anoniem said...

Men gaat hier voorbij aan het echte probleem, het criminele gedrag van de jongeren. Zolang er geen echte strafwet is voor de minderjarigen zullen deze feiten zich blijven voordoen. Dit omdat deze minderjarigen praktisch straffeloos zulke feiten kunnen plegen. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid bij de politici, voornamelijk de Waalse, die al jaren een ernstige wet blokkeren.

 
At 19/4/06 20:17, Anonymous Anoniem said...

Wat de "onverschilligheid" van de voorbijgangers betreft, daar kan de directe getuigen amper iets verweten worden. Zo'n vechtpartij gaat snel, een paar seconden, en de messteken werden waarschijnlijk niet opzichtig toegebracht, het lijkt eerder op duwen en trekken. Niets alarmerend op het eerste zicht, het is pas achteraf dat de ernst van de ordinaire ruzie zichtbaar wordt. En hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe minder men zich geneigd voelt om tussen te komen, dat is een wetenschappelijk feit. Men gaat ervan uit dat "iemand" wel zal tussenkomen, dat is een normaal, menselijk gedrag. Iemand die denkt dat hij in zo'n situatie meteen de held zou uithangen weet duidelijk niet waarover hij het heeft.
Maar de tussenkomst van omstaanders is niet het hoofdprobleem, er is al juist opgemerkt dat dit slechts een héél ongepaste manier is om de aandacht af te leiden van het echte probleem, namelijk het extreem gewelddadig gedrag van de daders.
Daar durft niemand zich duidelijk over uit te spreken, uit angst beschuldigd te worden van recuperatie, of racisme. Het is echter duidelijk van waar het echte racisme komt: van de migrantenjongeren zelf. Wie dagelijks Brussel in moet met het openbaar vervoer, of te voet, voelt het elke dag: de afgunst, de minachting, de provocatie, de aggressie. We zouden ons bijna schuldig voelen te gaan werken, een mooie auto te hebben, of een betaalde MP3-speler te bezitten. Het echte racisme komt openlijk van diegenen die beschermd worden door allerhande anti-racisme maatregelen, en genieten van positieve discriminatie. Maar dat mag niet gezegd worden...wegens politiek incorrect. Sinds jaren wijzen officiële studies van de Brusselse en Federale Politie uit dat maar liefst 90% van de criminaliteit in de hoofdstad gepleegd wordt door allochtone jongeren. Dat is gewoon een onweerlegbaar feit, dat systematisch weggemoffeld wordt door de Brusselse gemeentebesturen. Een man als Moureaux, PS burgemeester van Molenbeek sinds mensenheugenis, weigert de door hem bestelde studies publiek te maken, en brengt slechts naar buiten wat zijn kiespubliek niet voor de borst stoot. Zijn kiezers, u weet wie dat zijn... Zo wordt een pervers systeem onderhouden, door politici die de waarheid cijfermatig verdraaien, ten gunste van hun kieswinkel. De echte schuldigen zitten in de gemeentebesturen en politieke instellingen. Zij hebben de mogelijkheid de situatie te verbeteren, maar doen dit niet. En daar werd de jonge Joe het slachtoffer van, net als tientallen anderen, dagelijks in Brussel en andere steden.
Waarom nog langer de waarheid verdoezelen, waarom nog langer dit uitschot beschermen? Waarop wachten voor een harde aanpak van de echte oorzaak van de dagelijkse onveiligheid? Het enige wapen van ons, burgers, is onze stem bij de verkiezingen. En als je dat durft gebruiken, uit een reflex van zelfbescherming, wordt je bestempeld als primair racist. Het cordon sanitaire is de messteek die ons allen dagelijks wordt toegebracht, een pure minachting voor honderdduizenden burgers, bestempeld als simplistische "proteststemmen". Wanneer gaat men nu eindelijk eens beseffen dat een stem voor het Vlaams Belang ons letterlijk wordt opgedrongen, en op dit moment echt een héél rationele keuze is, ondanks alles wat er kan verbeterd worden aan hun programma? Misschien moeten de multiculurele utopisten maar eens dagelijks de echte stadssfeer komen opsnuiven, in plaats van te preken vanuit hun veilige villawijken. Het taboe moet doorbroken worden, en het is tijd voor klare taal, dat is de enige weg naar een begin van een oplossing.
Ondertussen kunnen de allochtonen die het echt goed menen beginnen met te bewijzen dat ze het waard zijn in een prachtig land als het onze te wonen: door zich klaar en duidelijk te distantiëren van soortgelijk geweld, door die jongeren uit hun gemeenschap zo snel mogelijk aan te geven, en door in hun eigen rangen veel strenger op te treden. Benieuwd hoeveel allochtonen de komende dagen zullen manifesteren...

Nachos

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>