5 maart 2006

Wie Maakt Het Nieuws? An Army of Davids (Law & Justice)

VRT en VMMa zullen in de toekomst hun persberichten enkel nog sturen naar de mainstream media (MSM) en naar websites waar een beroepsjournalist fungeert als verantwoordelijke uitgever. Dat gebeurt onder druk van "RTV-pers", een vereniging van beroepsjournalisten gespecialiseerd in verslaggeving over radio en televisie. De titel van "beroepsjournalist" wordt toegekend door een officiƫle erkenningscommissie. De leden van deze commissie worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Beroepsjournalisten krijgen een "nationale perskaart" uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. (Wet en KB: pdf)

RTV-pers charter

Wie het door RTV-Pers opgestelde charter niet ondertekent, zal geen persmededelingen meer ontvangen van VRT en VMMa, en ook niet meer uitgenodigd worden op hun persconferenties. De kleinere omroepen doen niet mee aan de RTV-boycot tegen de mediawebsites. Leden van de VJV, die mensen verenigt die in bijberoep of als hobby aan journalistiek doen, worden uitgesloten door dit charter van RTV-pers.De volledige tekst van het charter is te vinden op de website van de VJV, die de gedupeerde websites steunt. Naast de reeds vermelde vereiste om een beroepsjournalist als verantwoordelijke uitgever te hebben, valt ook artikel 4 van het charter op. Dit komt erop neer dat niet VRT en VMMa, maar de drukkingsgroep "RTV-pers", die zichzelf de rol van "controle-orgaan" toeƫigent, eigenmachtig beslist wie de persmededelingen van VRT en VMMa ontvangt en wie niet. (Bron: gedeeltelijke overname van LVB.net)

Overwegend negatieve reacties

Dit initiatief van RTV-pers wordt overwegend negatief onthaald. Een greep uit de reacties:

Mediawatcher en hoofdredacteur van AN Achter het Nieuws, Luc van Balberghe op Vrij Van Zegel (nieuwe versie): Roffel nu de trom voor democratie!

Luc Van Braekel (LVB.net): VRT en VTM zwichten voor MSM-lobby

Student journalistiek en blogger Rik Boey : Boycot tegen vrijwillige internetjournalistiek?

Reactie van enkele geviseerde mediasites: Showbizzsite, Radiovisie en Musicitems

Reactie Vlaamse Journalisten Vereniging

Frank Neyrinck, hoofdredacteur van Stadsomroep Brugge: Stadsomroep tegen nieuwe aanslag op onafhankelijke media

Double U

Jurgen Verstrepen: Vrije nieuwsgaring op internet nu ook onder vuur

Radiovisie.be: RTV-pers versus mediawebsites: 1 dag later waar wordt vermeld dat Ben Weyts, Kabinetschef Algemeen Beleid en woordvoerder van minister van Media Geert Bourgeois al liet weten dat de actie van de RTV-pers en het daarin meestappen van de VMMa en de VRT, is besproken met de minister en dat de initiatiefnemers worden uitgenodigd om te bekijken of er enigszins kan worden bemiddeld en/of de standpunten kunnen worden gemilderd.

RTV-pers: shooting from the hip...only to hit your foot ?

Enerzijds moet men er ook niet meer van maken dan het is: volgens de tekst van het RTV-pers charter is het RTV-pers initiatief beperkt tot persberichten en uitnodigingen voor persconferenties die de persdiensten (in casu dus VRT en VTM) versturen. De omvang daarvan is me op het eerste gezicht niet zo duidelijk, maar als het inderdaad enkel gaat over persberichten en persconferenties over radio-en TV programmas, lijkt me dat toch eerder beperkt.

Anderzijds kan men zich inderdaad wel vragen stellen bij dit initiatief:

- Het is toch precies de bedoeling van persberichten en persconferenties, van wie ze ook afkomstig zijn, dat ze een zo ruim mogelijke weerklank krijgen, dus ook via niet-beroepsjournalisten?

- Is het juridisch toelaatbaar dat een openbare omroep meewerkt aan dergelijk initiatief?

- Het statuut van "beroepsjournalist" betekent niet dat deze journalist een juridisch afdwingbaar monopolie of voorrecht met betrekking tot nieuwsgaring mag hebben ten opzichte van niet-beroepsjournalisten.

- Is dit initiatief tegenstrijdig met door sommigen omroepen zelf gelanceerde initiatieven, bv. "4040 u maakt het nieuws"? Nu geeft men minstens een andere indruk.

- Het door RTV-pers aangehaalde argument dat sommigen "ongeoorloofd berichten, in al dan niet bewerkte vorm, over [nemen] van andere media (kranten, weekbladen, websites, persagentschappen, enzovoort) die hiervoor zware investeringen gedaan hebben." lijkt niet echt ter zake. Indien op onrechtmatige wijze berichten worden overgenomen, kan beroep worden gedaan op het auteursrecht. Bovendien kan elke lezer die het nieuws op internet en van de persagentschappen een beetje volgt, met eigen ogen vaststellen dat het knip/plak overnemen van berichten ook vaak door de mainstream media gebeurt. Bovendien worden ook soms berichten van blogs als bron gebruikt. Via internet en blogs verneemt men trouwens vaak veel meer en minder PC-gekleurd, en bovendien veel eerder dan via de mainstream media, maar dat is een andere discussie.

- Gaat dit initiatief in tegen de trend dat de klassieke mainstream media en de internetmedia, met name de bloggers die geen beroepsjournalist zijn, elk hun plaats hebben in het hedendaagse medialandschap? Zie: CEO Reuters (persagentschap!): journalist en blogger moeten samenwerken.

- Is het de bedoeling van RTV-pers dit initiatief als een schot voor de boeg te zien en als een precedent te gebruiken om later uit te breiden?

Alvast een cadeautip voor RTV-pers: "An Army of Davids," van Instapundit blogger Glenn Reynolds.

Misschien wordt het voor RTV-pers shooting from the hip...only to hit your foot ?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>