20 maart 2006

Vlaams Belang wint 10% (Hoegin)

Het cordon sanitaire stond vorige week in het centrum van de belangstelling, waarbij deze keer vooral bij de CD&V een tegenstelling tussen het centrale partijbestuur enerzijds en de burgemeesters en hun lokale partijafdelingen anderzijds aan het licht kwam. Het is daarbij nuttig even na te kijken met welke realiteit de burgemeesters op 8 okober geconfronteerd zullen worden.

Traditioneel doet de CD&V het in de gemeenteraadsverkiezingen veel beter dan in de nationale of regionale verkiezingen, en het is daarom moeilijk om aan de hand van regionale opiniepeilingen een voorspelling te doen over de gemeenteraadsverkiezingen. Het is echter wel redelijk aan te nemen dat de trend van de provincieraadsverkiezingen op de gemiddelde gemeente in Vlaanderen geprojecteerd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien zijn er de regionale verkiezingen van 2004 die ongetwijfeld ook al aangeven welke richting het deze herfst zal uitgaan.

Onderstaande tabel en bovenstaande figuur vergelijken de uitslag van de provincieraadsverkiezingen van 2004 met de verkiezingsuitslag van 2004, de gemiddelde voorspelling van de drie krantenopiniepeilingen (2006[3]), een correctie van dat gemiddelde met de afwijkingen van 2004 (2006[3']), en de laatste resultaten van De Stemmenkampioen (2006[SK]). De waarden voor 2006[3'] werden berekend door de fout die de drie krantenopiniepeilingen gemiddeld in hun laatste peiling maakten toe te voegen aan de laatste gepubliceerde opiniepeilingen. Beschouw die kolom dus als een illustratie van hoe het ook zou kunnen gaan als de opiniepeilingen van vandaag evenveel waard zijn als in 2004. Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de resultaten van VU-ID van 2000 gelijk verdeeld werden over N-VA en SPIRIT.

Partij 2000 2004 2006[3] 2006[3'] 2006[SK]
CD&V-N-VA 29,9% 26,1% (-3,8%) 29% (-1%) 25% (-5%) 32% (+2%)
VLD-Vivant 24,0% 19,8% (-4,2%) 19% (-5%) 19% (-5%) 15% (-9%)
sp.a-SPIRIT 19,6% 19,7% (+0,1%) 19% (0%) 16% (-4%) 17% (-2%)
Vlaams Belang 15,0% 24,1% (+9,1%) 24% (+9%) 27% (+12%) 28% (+12%)
Groen! 9,2% 7,6% (-1,6%) 7% (-2%) 9% (0%) 6% (-3%)

Wat onmiddellijk opvalt is de sterke vooruitgang van het Vlaams Belang. Indien de partij het deze herfst even goed doet als in 2004, gaat ze meer dan 9% vooruit. Een winst van 10% of meer is voor die partij dus absoluut niet ondenkbaar. Een ander opvallend feit is dat alle andere partijen alleen maar verliezen laten optekenen, behalve CD&V-N-VA die volgens De Stemmenkampioen 2% zou stijgen. Dit in de veronderstelling dus dat de uitslag van VU-ID van 2000 gelijk verdeeld mag worden over N-VA en SPIRIT, wat vrijwel zeker een onderschatting van de aanhang van de N-VA is. Grootste verliezer is de VLD-Vivant, met een verlies gaande van 5% tot 9%. Als we Guy Verhofstadt en zijn ploeg ook daarop mogen afrekenen, is zijn prestatie werkelijk fenomenaal: het Vlaams Belang is vandaag groter dan zijn partij was in 2000, en zijn partij riskeert morgen zo klein te worden als het Vlaams Belang in 2000 was.

Wanneer men deze cijfers bekijkt, kan de conclusie niets anders zijn dan dat het Vlaams Belang op een stevige winst afstevent, en CD&-V-N-VA als enige andere partij misschien geen verlies zal kennen. Het is dan niet verbazingwekkend dat 16 burgemeesters wél willen praten met het Vlaams Belang, wel dat 292 burgemeesters dat niét willen doen. Anderzijds denkt Walter Vandenbossche, fractievoorzitter van de CD&V in het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement het correcte antwoord op de vooruitgang van het Vlaams Belang al gevonden te hebben: een dialoog met de allochtone gemeenschap. Het is nu wachten op een grote winst voor de AEL van Dyab Abou Jahjah, en dan kan hij misschien ook eens gaan luisteren naar wat die één miljoen kiezers van het Vlaams Belang op hun lever hebben.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>