4 maart 2006

Manifest voor een zelfstandiger Wallonië (Law & Justice)

Interessant opiniestuk van Eric Verhulst en Willy De Wit, respectievelijk voorzitter en medewerker van de onafhankelijke denktank 'Workforall', in De Standaard van 3 maart.


"Het "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa" dat vorig jaar in november verscheen heeft voor nogal wat beroering gezorgd. Zelfs onze koning was er blijkbaar sterk door aangegrepen en verslikte zich zelfs tijdens zijn toespraak voor de gestelde lichamen in een aanval op het separatisme, wat dan weer een keten van reacties op gang bracht.

Maar is het wel terecht dat bovenstaande publicatie haast uitsluitend vanuit een separatistische hoek bekeken wordt? Los daarvan zijn er toch heel wat zuiver economische motieven die pleiten voor een ver doorgedreven regionale aanpak, zonder dat onze politieke eenheid (volledig) moet verdwijnen. Vandaag kan elke regio immers economisch en cultureel een succesvolle speler zijn op de wereldmarkt.

Dat stond al te lezen in het baanbrekende werk van E.F. Schumacher Small is Beautiful: Economics as if People Mattered (1973). Daarin verdedigt Schumacher de stelling dat een hogere macht telkens maximaal moet delegeren en zich alleen moet bezighouden met die dingen die het lagere niveau niet aankan. Die stelling sluit trouwens naadloos aan bij de recentere publicatie The Size of Nations (2003) van de Italiaanse professoren Enrico Spolaore en Alberto Salesina, waarin wordt aangetoond dat hoe kleiner een staat is, des te meer kans er is tot grotere welvaart.

Toch denken wij dat het voor ons land realistischer is niet te pleiten voor een volledige onafhankelijkheid van de regio's, maar eerder voor een verregaande socio-economische autonomie van de Belgische deelstaten: Wallonië, Vlaanderen en Brussel. Eigenlijk zou het initiatief daarvoor best uitgaan van Wallonië, eenvoudigweg omdat zij er het meest bij te winnen hebben. Zij zitten op dit moment immers het diepst in de put. (...)

De twee voornaamste pijnpunten in onze huidige structuur zijn zonder twijfel onze hopeloos ingewikkelde staatsstructuur en een fundamenteel verschillende economische ideologie in Vlaanderen en Wallonië. (...)

Een grotere economische autonomie voor Wallonië kan een oplossing brengen. De afhankelijkheid van financiële transfers zal geleidelijk wegvallen, en dat is noodzakelijk. Want zij zijn de belangrijkste hinderpaal tot zelfontplooiing van onze Waalse vrienden. (...)"

Lees het volledige artikel hier.


Wie is WorkForAll?

WorkForAll is een onafhankelijke sociaal-economische denktank (zie FAQ). WorkForAll onderzoekt maatschappelijke modellen en structuren die zowel totale werkgelegenheid als individuele vrijheid in alle verantwoordelijkheid realiseren voor alle mensen. Opdat het individu van zijn vrijheid, lees zijn recht op zelfbeschikking, zou kunnen genieten moet hij kunnen produceren in de economische zin van het woord. Er is geen welzijn zonder welvaart en daarom kan het recht op arbeid niet afgesplitst worden van het recht op zelfbeschikking. Doel van WorkForAll is de gemeenschap en de haar regerende politici de argumenten te geven om zichzelf te veranderen en een omgeving te scheppen waarin iedereen een gelukkig mens kan zijn in volle verantwoordelijkheid.

Verwante artikels

WorkForAll organiseert werkgelegenheidsconferentie (interview met Eric Verhulst, Paul Vreymans en Willy De Wit van WorkForAll, op LVB.net, 27 februari 2005)
Veel Gestelde Vragen (FAQ) op website WorkForAll
Vijf procent welvaartsgroei is geen utopie, (interview met Eric Verhulst op website Liberales)
A-Sociale Belastingen (tekst van Eric Verhulst in Het Nieuwsblad)

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>