5 maart 2006

Houd de dief! (Politiek Incorrect)

De titel van dit artikeltje zou menig agent bekend in de oren moeten klinken. Maar wat als het nu de agent zelf is die de dief blijkt te zijn? In de Belgische modelstaat is dit mogelijk. Wat nog opvallender is: De kleptomane agent woont in het Zuidelijke landsgedeelte van België, dat ook wel eens Wallonië genoemd wordt.

Een korte schets: Na de ontsnapping van de internationaal beruchte Marc Dutroux in 1998 werd het zogenaamde Octopusakkoord ontworpen ; dat onder andere inhield dat de verschillende politiediensten hervormd werden. Zo werd de fameuze 'rijkswacht' naar de geschiedenisboeken verwezen, en kwam er een 'eenheidspolitie' in de plaats; dat opgesplitst werd in enerzijds de lokale, en anderzijds de federale politie. In gans België zijn er 196 verschillende politiezones. Er werd beslist om de (federale) dotaties voor die lokale politiezones door middel van objectieve parameters te verdelen. Maar reeds na enkele jaren ging het mis: De gemeenten leden financieel nogal zwaar onder de politiehervorming, omdat zij geacht werden meer in politie te investeren. Daarop kwam er een akkoord met de federale regering waarbij beslist werd dat deze meer geld voor de lokale politie ter beschikking zou stellen. Er werd dus afgestapt van het gelijkheidsbeginsel, en bepaalde gemeenten mochten op die manier meer federaal geld in de wacht slepen.

Wat bleek echter? Dat het voornamelijk de landelijke gemeenten waren die leden onder de politiehervorming. En waar ligt zoal het gros van die landelijke gemeenten? Jazeker, in Wallonië (de bevolkingsdichtheid in Wallonië bedraagt 201 inw./km² t.o.v. 447 inw./km² in Vlaanderen). De situatie is dus nu zo dat de landelijke gemeenten 65,3 euro per inwoner van de federale overheid ontvangen wordt; waarbij de gemeentelijke overheid nog eens 66 euro investeert. In de (groot)steden deelt de federale overheid per inwoner 112,1 euro per inwoner uit; maar dan staat daar wel tegenover dat het stadsbestuur er nog eens 287,9 euro bovenop doet. Meer dan het dubbele dus. Bijgevolg ontvangt Vlaanderen nu 48,2 % van alle federale politiedotaties, Wallonië 36,64 % en Brussel 15,15 %. Dat geeft, omgerekend per hoofd van de bevolking, 129 euro voor Vlaanderen; 175 euro voor Wallonië en 244 euro voor Brussel*. Mocht men de verdelingssleutel van vlak na 1998 erbij nemen; dan zou Vlaanderen nu ongeveer 155 miljoen euro extra in ontvangst moeten kunnen nemen voor de periode 2002-2004. Samengeteld met het andere 'transferdossier' van het Verkeersveiligheidsfonds, maakt dit een totale geldtransfer van 66 miljoen euro per jaar naar Brussel en Wallonië. Of hoe de 'Belgische administratieve indeling' toch steeds weer in het voordeel speelt van de ware machthebbers van dit land.

(*) Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest allesbehalve een 'landelijke gemeente' is; zijn ook de gemeenten van dit gewest meerontvangers van 's lands financiën. Dit komt omdat Brussel, wegens haar huisvesting van allerlei internationale en nationale instelling, kan rekenen op bijkomende financiële middelen waar andere Vlaamse steden geen aanspraak op kunnen maken.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>