17 maart 2006

Dichter bij Lissabon? (Politiek Incorrect)

Naar jaarlijkse traditie publiceerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) haar 'Focus Lissabon', waarbij ze indiceert in hoeverre dit land de roemruchte Lissabondoelstellingen - tegen 2010 van Europa de meest competitieve economie ter wereld maken - haalt. Dit doet zij aan de hand van onderzoek van diverse entiteiten - zoals de concurrentiekracht, de werkgelegenheidsgraad, de belastingdruk e.d. - om zo, in vergelijking met de andere EU-lidstaten, aan te tonen naar welke richting België zoal evolueert. Nieuw in dit rapport is echter dat het VBO nu ook over voldoende gegevens beschikt om ook de indices van de tien nieuwe EU-lidstaten in op te nemen. Tot voor vorig jaar waren de Belgische resultaten steeds in vergelijking gebracht met die het Europa van de vijftien.

En het rapport begint met goed nieuws: De globale Lissabonindex (weergegeven met een percentage van 0 (negatief) tot 100 (positief)) is van 40,9 % vorig jaar, naar 45,2 % dit jaar gestegen. Hiermee bekleedt België de 15de plaats op de lijst. Doch, laat de champagnekurken nog maar niet knallen, want van de oude vijftien lidstaten, doen alleen Italië, Griekenland en Duitsland het nog slechter. Nieuwe lidstaten als Tsjechië en Estland steken dit land gewoonweg voorbij. Het EU-land met de hoogste index is het Verenigd Koninkrijk (ongeveer 69 %). De indicator "concurrentiekracht" geeft een nog pessimistischer beeld: Hiervoor bedraagt het indexcijfer 42,8 %. De hoge loonkosten zijn natuurlijk de grote boosdoener. Ondanks dat lage cijfer, komt België wel op de 14de plaats te staan, gezien ook de nieuwe EU-lidstaten hier relatief zwak op scoren. De index "werkgelegenheid" is dan wel gestegen van 39,5 naar 45,7 %, hiermee bekleedt België slechts een schamele 19de plaats. Van de oude 15 EU-lidstaten presteren alleen Italië en Griekenland nog meer 'ondermaats'. De werkgelegenheidsgraad bedraagt thans 60,3 %, wat nog steeds beneden het EU-gemiddelde van 63,3 % ligt. Inzake werkgelegenheid voor 55-plussers is de situatie nog schreinender: In die ranking komt België pas 21ste binnen, met een povere arbeidsgraad van 30 %.

Is er dan niets waar België echt wel in uitblinkt? Toch wel. België staat zowaar eerste in de categorie... "belastingvoet op lage inkomsten", met een gemiddeld belastingtarief van 46,4 %. Het EU-gemiddelde bedraagt slechts 36,4 %. Niet meteen een fraai resultaat dus. Ook inzake O&O-uitgaven, de beschikbaarheid van risicokapitaal en ondernemingsinvesteringen scoort België relatief lage cijfers. Ten slotte valt ook nog op te merken dat er nog een categorie is waar België goed in scoort, en dat zijn de elektriciteitsprijzen voor de industriële gebruikers. Deze bedragen ongeveer 0,07 euro per kWh, voornamelijk te wijten aan de verschillende heffingen vanwege de diverse overheden. Daarom juicht het VBO dan ook de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf 2007 de gewraakte Elia-heffing af te schaffen.

De algemene conclusie is dus dat België het gemiddeld ietsje beter doet dan vorig jaar. Maar daarmee is de uiteindelijke groeistrategie verre van bereikt. Bovendien is ook de internationale conjunctuurremonte die kenmerkend is voor 2006 in grote mate verantwoordelijk voor dit (tijdelijke?) herstel. Want of de intenties van het Generatiepact zullen volstaan om tot betere resultaten inzake werkgelegenheid en dergelijke meer te komen, valt zeker nog te bezien.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>