3 maart 2006

Bush onterecht onder vuur - alweer (update) (De andere kijk)

U hebt misschien over de video gehoord (gisteren te zien op Eén) waarop Bush op de hoogte wordt gebracht van de risico's van de orkaan Katrina?

Vandaag titelde de Tijd:

Bush gewaarschuwd voor dijkbreuk in New Orleans
Andere kranten namen het verhaal even gretig over (De Morgen, GVA,...)

De waarheid is wel eventjes anders. (hat tip: LGF)

- Bush werd niet gewaarschuwd voor een dijkbreuk

- New Orleans werd uiteindelijk slechts getroffen door een orkaan van categorie 1, terwijl de dijken een orkaan van categorie 3 moesten kunnen weerstaan.

- Een dijkbreuk was in die omstandigheden dan ook niet te verwachten.

Toen Bush zei:

I don't think anybody anticipated the breach of the levees.
had hij voor alle duidelijkheid moeten zeggen:

I don't think anybody anticipated the breach of the levees in New Orleans from a Category 1 hurricane, since the levees were built to withstand the storm surge from a Category 3 hurricane.
Wat was dan de oorzaak van de ramp:

monumental incompetence, generations of corruptions, and shoddy engineering
Daarnaast publiceert de Tijd ook ijverig het verhaal over een paar onnozelaars uit San Francisco die de afzetting van Bush en Cheney willen. Benieuwd of de pers morgen ook de goedkeuring door de Senaat van een verlenging van de Patriot Act - een politieke overwinning voor Bush - even uitvoerig zal vermelden.

(Update 04/03/06: het was de Tijd vandaag een klein kolommetje op blz. 8 waard; daaronder een kolommetje over peilingen die de impopulariteit van Bush bevestigen)

De incompetentie en/of vooringenomenheid van journalisten in hun berichtgeving ten aanzien van de Amerikaanse president is werkelijk wraakroepend. Katrina is het laatste voorbeeld in een lange reeks van non-verhalen. Gingen vooraf: Saddam en Al Qaeda, Irak's massavernietigingswapens, Guantanamo, Abu Ghraib, Kyoto, de benoemingen in het Amerikaanse hooggerechtshof, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>