4 maart 2006

The battle for Antwerp (3) (De andere kijk)

Vandaag publiceerde de GVA haar peiling - afgenomen i.s.m. de VRT - naar de intenties van de Antwerpenaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Hierna volgen de opvallendste resultaten:

- Het kartel VB/Vlott haalt 34,2% van de stemmen, 1,2% meer dan het VB bij de verkiezingen in 2000 en 1,9% beter dan het VB bij de vorige peiling die dateert van oktober 2005. Uitgedrukt in zetels betekent dit een winst van 1 zetel.

Deze peiling is de eerste die de score van het kartel meet. In deel 2 van deze serie schreef ik:

Voorlopig is het gissen naar de score van dit kartel. De kopmannen doen het individueel alvast goed, maar dan rest de vraag of 1+1= of zelfs > 2.

Persoonlijk denk ik dat de trouw van de VB-kiezer, gekoppeld aan de figuur van Coveliers die de voorlopig aarzelende 'gezond' rechtse kiezer het laatste duwtje richting VB kan geven, samen wel eens voor een meerwaarde zou kunnen zorgen.
Mijn voorspelling lijkt uit te komen. De meerwaarde lijkt nog groter te zijn indien we rekening houden met de chronische onderschatting van de score van het VB in peilingen (de andere kartels (SP.A-Spirit, VLD-Vivant en CD&V-NV-A) lijken veel minder resultaat op te leveren).

De kopmannen Dewinter en Coveliers blijven het ondertussen goed doen in de pop-poll voor de burgemeestersjerp (respectievelijk tweede (16%) en derde (8%) na burgemeester Janssens (SP.A) (33%) die van een burgemeestersbonus geniet).

- De huidige coalitie (Groen!, SP.A., VLD en CD&V) kan, indien de peiling bewaarheid wordt, verder regeren zonder Groen! (30 op 55 zetels, winst van 2). Het kartel SP.A-Spirit blijft veruit de grootste formatie van de coalitie; VLD-Vivant en CD&V-NV-A liggen nek-aan-nek voor de tweede plaats. Groen! verliest twee zetels.

- In de Antwerpse gemeenteraad zal er op de keper beschouwd niet veel veranderen (buiten de verwijdering van Groen!, maar dat zou eerder de bevestiging zijn van een reeds bestaande situatie, want de groene fractie gedraagt zich nu al als een oppositie binnen de meerderheid). Maar wat met de districten? Hoewel niet expliciet is gepeild naar de uitslag van de verkiezing van de districtsraden, worden de resultaten van de peiling opgesplitst naar district. Dit levert vaak enorme schommelingen op, waardoor de resultaten toch met de nodige omzichtigheid moeten worden benaderd.

Volgens de peiling zou het kartel VB-Vlott in Hoboken 48% (+7%) en in Deurne 41% (+ 7%) halen. De resultaten van de andere districten: Merksem 39% (-2%), Ekeren 36% (verschil onbekend), Antwerpen-stad 31% (+5%), Wilrijk 31% (-4%), Borgerhout 30% (-3%), Berchem 22% (-6%).

De kans is dus groot dat het kartel VB-Vlott in één of zelfs meerdere districten een absolute meerderheid haalt, maar enige terughoudendheid is toch op zijn plaats.

- Een aantal andere opvallende resultaten van de peiling:

68% (+ 3%) is van mening dat de spanningen in Antwerpen tussen de verschillende culturen toenemen. In Hoboken, Deurne, Merksem en Ekeren bedraagt dit zelfs 73 tot 77%. 21% (-4%) is het daar niet mee eens.

58% vindt dat het VB deel mag uitmaken van het gemeentebestuur, een stijging van 4% t.o.v. oktober 2005 en van 10% t.o.v. februari 2000. De tegenstanders zijn van 47% over 38% tot 35% gezakt.

De volgende peiling vindt plaats in september. Stay tuned.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>