13 februari 2006

Mishandeling door Britse soldaten

Het is nog niet duidelijk of de mishandelingsvideo met Britse soldaten die een aantal Iraakse tienerjongens in elkaar slaan, echt is. Dat de praktijken zelf voorkomen is echter een publiek geheim.

Ben ik de enige die verbaasd is? Begin nu niet over: “oh wat een schande”. Vraag u liever af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat de publieke opinie jarenlang doet alsof ze niet wéét dat dit gebeurt.

De reden daarvoor is dat men in Irak soldaten gebruikt om de orde te handhaven, gevangen te bewaken e.d. Soldaten. Getrainde militairen. Zijn die getraind om de mensenrechten te handhaven? Of zelfs maar te kennen? Neen, ze zijn getraind om andere soldaten te doden en om te intimideren. Maar in Irak worden ze ingezet als hulpverleners, politieagenten, penitentiare beambten. Daar zijn ze gewoon niet meer toe in staat. Soldaten zijn geen politiemacht. Zodra je militairen als politie wil inzetten, zullen ze hun eigen logica toepassen. De militaire logica is het vernietigen van de vijand, het onderdrukken van tegenstand door middel van geweld, de strikte hiërarchie. De ene dag verondersteld worden om de tegenstander te doden, en de andere dag volledig verantwoordelijk zijn voor zijn welzijn…

Soldaten zijn niet geschikt om om te gaan met burgers. De wisselwerking tussen burger en politieman is dat van de beschermde en de beschermer. De wisselwerking tussen soldaten en burgers die van onderdrukte en repressie. Natuurlijk hebben de soldaten in kwestie een individuele verantwoordelijkheid, maar degene die hen aanstelde als politiemacht en hulpverlener is een idioot indien hij dit niet zag aankomen.

Politionele bevoegdheid draait niet om repressie maar om het uitdragen en beschermen van normen. Militairen zijn getraind om die norm te overtreden, terwijl politiemensen die norm net moeten beschermen.

Overigens doet dit denken aan de Belgische para's in Somalië...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>