25 januari 2006

Verontrustende VOKA-enquête (Politiek Incorrect)

Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA) heeft midden vorige week de resultaten van een interne enquête geopenbaard omtrent het investeringsgedrag van ondernemers in activiteiten gelinkt aan de luchthaven van Zaventem. Zoals geweten is er namelijk nog steeds geen politiek akkoord over de toekomst deze luchthaven tussen de drie bevoegde instanties (Vlaamse, Brusselse en federale regering), en is het nog steeds de Brusselse regering - onder francofone dirigentie - die de tweede grootste economische poort van Vlaanderen poogt te saboteren.

Die perfide Franstalig-Brusselse strategie werpt langzamerhand haar (voor Vlaanderen zure) vruchten af. Want uit de VOKA-enquête, die door 284 respondenten werd ingevuld, blijkt nu dat 46,3% van de ondernemers de huidige onzekerheid rond de toekomst van de Zaventemse luchthaven als 'belangrijk' beschouwt voor eventuele verdere investeringsplannen aldaar. Voor 13,8% is die onzekerheid zelfs een 'zeer belangrijke' factor.

Dit op zich is natuurlijk al zeer spijtig nieuws, maar daarmee stopt het nog niet. Want tenslotte willen minderinvesteringen in de luchthaven van Zaventem toch nog niet per definitie betekenen dat dit de Vlaamse economie slecht uitkomt? Tenslotte heeft Vlaanderen toch nog andere luchthavens, zoals die van Oostende en Deurne. Helaas, slechts 36,5% van de ondervraagden denkt in dat geval een andere Vlaamse luchthaven te zullen gebruiken als logistiek centrum. Daar staat dan wel tegenover dat eveneens amper 30,9% denkt van een Waalse regionale luchthaven (Charleroi, Bièrset) gebruik te zullen maken. Op dat punt is de strategie van 'Wallo-Bruxelles' dus falikant mislukt.

Meer zelfs: De investeringen die niet in Zaventem kunnen plaatsgrijpen, zullen zelfs niet in België op alternatieve wijze voorzetten. Want 62,1% van de ondervraagden denkt er dan veeleer aan de logistieke activiteiten te verhuizen naar een andere Europese grote luchthaven, zoals Schiphol, Frankfurt of Parijs.

De conclusie is dan ook dat indien de twisten omtrent Zaventem blijven duren, de luchthaven - en hiermee een van Vlaanderens grootste economische en logistieke troeven - ten dode is opgeschreven. Met dank aan een Fransdol establishment uit de regio Brussel.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>