20 januari 2006

Hommeles in Brussel (Politiek Incorrect)

Het feit dat men van Brussel in 1989 met de stemming van de zogenaamde 'Brusselwet' deze stad met aansluitend nog eens 18 andere gemeenten een constitutioneel statuut heeft gegeven, is een flater van formaat. Dat hoeft gezien de verdere oprukking van de verfransing van onze Vlaamse hoofdstad, de huiverachtige houding van Franstalig-Brusselse politici de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen, de niet gerespecteerde tweetaligheid van het Brusselse overheidswezen en dergelijke meer geen verder betoog. Het probleem Brussel/Bruxelles begint overigens ernstig te escaleren. En de katalysator van deze escalatie heeft slechts twee lettertjes als naam: PS.

Blijkbaar doen de Italiaanse invloeden van voorzitter Di Rupo de partij weinig goeds. Tegenwoordig heeft deze partij trouwens ook nog bewondering voor een andere Italiaan: Niccolo Machiavelli. Want in haar strijd om de MR electoraal van de kaart te vegen zijn, zeker in Brussel, blijkbaar alle middelen toegelaten. De Franstalig-liberale MR is in feite een kartel van de (Waalse) liberale 'Parti Libéral Réformateur' (PRL) en de (Brusselse) neonazistische, Vlaminghatende FDF. Het is blijkbaar dat kartel dat de PS nu probeert te breken, teneinde de MR finaal te kunnen verzwakken. Hoe zij dat doet in het Brusselse? Zeer simpel: Door zich nog franskiljoner en Vlaminghatend op te stellen dan het FDF...

Een eerste provocatie aan het adres van de Brusselse Vlamingen was natuurlijk de vervanging van PS-burgemeester van Brussel Freddy Thielemans, die wegens medische redenen voor onbepaalde periode van het politieke strijdtoneel is verdwenen. Hij werd vervangen door een andere PS'er, deze keer een dame, met de exotische naam Faouzia Hariche. Wat bleek echter al snel? Dat deze dame absoluut geen kennis, actief nog passief, van de Nederlandse taal heeft. En bijgevolg volgens de strikte letter der (grond)wet haar mandaat niet zou mogen opnemen. Dit leidde dus, terecht, tot groot protest bij zowat alle Vlaamse partijen in Brussel. Na zulk een flater zou je dan toch denken dat de PS dan toch wel op zijn minst een mandataris die wel het Nederlands machtig is in de plaats zet? Neen hoor; wel integendeel. Na de reactie van de Vlaamse partijen, kwam de Brusselse PS-voorzitter Philippe Moureaux nog eens aandraven met de waanzinnige insinuatie dat de Vlamingen mevrouw Hariche niet als burgemeester lusten omdat ze van allochtone origine is. Op die manier probeert Moureaux dus de Vlaamse gemeenschap in Brussel tegen de allochtone gemeenschap op te zetten, want van die insinuatie is uiteraard niets waar.

Andere voorbeelden van de perfide PS-strategie zijn bijvoorbeeld de uitspraken van Freddy Thielemans - ondertussen terug burgemeester - zelf die beweert dat hij meer angst heeft van Vlaamse gettovorming in de Dansaertstraat (rond de grens met Sint-Jans-Molenbeek...) dan van de Brusselse kanslozen en allochtonen. Toch wel sterk dat de Vlamingen in Brussel, nota bene hun eigen hoofdstad, al bijeen moeten kruipen in een heus 'getto' is maar al te gek. Van 'Warschau 1939' naar 'Brussel/Bruxelles 2006'; het is voor de PS blijkbaar maar een kleine stap... En dan heb je nog Henri Tineur, de kabinetschef van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) die in het staatsblad nog wel liet weten dat eventueel NMBS-personeel voor de regio Schaarbeek-Brussel-Oudergem zich bij hem PERSOONLIJK dient aan te melden. Van cliëntelisme gesproken...

Alleszins, al deze Franstalige PS-pesterijen tegen de Vlamingen in Brussel hebben er toe geleid dat de drie vertegenwoordigde Vlaamse ministers in de Brusselse Gewestregering Guy Vanhengel (VLD), Brigitte Grouwels (CD&V) en Pascal Smet (SP.A) een gezamenlijk communiqué de wereld in hebben gestuurd waarin ze "diegenen die nog steeds pogen de Vlaamse gemeenschap van Brussel in een kwalijk dag licht te plaatsen" oproepen te stoppen met hun pestgedrag. Ach, zo'n communiqué is natuurlijk nog een zeer milde tegenreactie. Om goed te zijn zouden de Vlaamse partijen in Brussel met een klacht naar het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en Racismebestrijding moeten trekken. Want uitspraken zoals die van Thielemans en Moureaux; hoe heet dat ook alweer? Racisme of zoiets?...

Overigens kunnen bij dat communiqué ook nog enkele vraagtekens geplaatst worden. Want een van de ondertekenaars, Pascal Smet, verklaarde enkele dagen geleden nog in de Franstalige versie van het Brusselse blad 'Zone 02' dat Brussel onomstotelijk een Franstalige stad is. Meer nog, Smet vond dat de Nederlandstaligen (!) in de Brusselse instellingen oververtegenwoordigd (!!) zijn, en dat dit een efficiënte werking van de Brusselse instituten belemmert. Dat zo iemand dan enkele dagen later ongegeneerd mee een 'strijvaardig' communiqué ondertekent, is echt wel totaal ongeloofwaardig. Maar ja, blijkbaar draait de SP.A toch nog altijd liever mee met de rode honden van de PS danwel het belang van de Vlamingen in Brussel (en daarbuiten...) te dienen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>