16 december 2005

Shame on you! (De andere kijk)

De verkiezingen in Irak zijn een groot succes geworden: een hoge opkomst, nauwelijks geweld. Het feit dat ook de soennieten, ondanks de bedreigingen van Zarqawi, massaal zijn gaan stemmen, wijst erop dat zij gekozen hebben voor de democratische weg om hun belangen in het nieuwe Irak te verdedigen en zich op die manier distantiëren van de dood en verderf die Zarqawi en zijn acolieten zaaien onder de Irakezen.

De resultaten worden pas binnen enkele weken verwacht, maar de volgende trends worden verwacht:
- de religieuze sjiitische alliantie (die het deze keer moest stellen zonder de expliciete steun van de clerus en ayatollah Sistani) verliest van haar pluimen aan o.m. seculiere sjiitische partijen zoals die van Achmad Chalabi, de vroegere "lieveling van de neo-conservatieven", die de alliantie voor de verkiezingen hadden verlaten;
- de Koerdische partijen houden stand;
- de soennitische partijen vergroten hun vertegenwoordiging;
en misschien wel de meest betekenisvolle ontwikkeling:
- de niet-religieuze, niet-sectarische partijen, zoals die van ex-premier Allawi, doen het zeer behoorlijk.

Eens de definitieve resultaten bekend zijn, kan begonnen worden met de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering die de volgende 4 jaar het land zal besturen. Zij zal de meest legitieme zijn van de ganse regio. Wie had dat kunnen denken na decennia van dictatuur.

De sporen die de tyrannie van Saddam Hoessein hebben nagelaten in het land, zijn niet te onderschatten. Het zal dan ook tijd vergen om die wonden te laten helen. De verkiezingen zijn dan ook maar een, weliswaar succesvolle, stap in een lang proces, maar niettemin kan de verkiezingsdag terecht als historisch bestempeld worden voor de Irakezen én voor de regio en de rest van de wereld.

Het is dan ook ontzettend teleurstellend te noemen dat de vaderlandse media de verkiezingen nauwelijks een prominente plaats gunden. Enkele voorbeelden:
- tijdens het 15-minuten durende 19u-nieuwsbulletin op Radio 1 kwamen de verkiezingen slechts als één van de allerlaatste punten aan bod.
- de Tijd wijdt slechts twee korte kolommen onderaan bladzijde 4 aan de verkiezingen.
- in GVA: slechts een halve kolom (!) (plus weliswaar een foto van dame met purperen vinger) op bladzijde 13.

Ik kan niet verifiëren hoe de verslaggeving van de andere kranten en zenders was (misschien dat mijn lezers kunnen aanvullen), maar als ik me enkel baseer op mijn persoonlijke waarnemingen, dan vind ik dit werkelijk triestig.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>