17 december 2005

Het socialisme en de vrije meningsuiting (Politiek Incorrect)

Groot nieuws vorige woensdag op het VRT-Journaal van 19u 's avonds. Eén hoofdpunt dat het hele nieuws domineerde was andermaal de opduiking van het racisistische spook. Deze keer in Antwerpen. Kop van jut was volgens de VRT de uitbater van een fitnesscentrum in de Antwerpse wijk 'het Kiel', dat stelselmatig allochtonen - met een 'bruin kleurtje' - weerde uit zijn zaak. Dat werd eens zo duidelijk gemaakt aan de hand van een 'verborgen camera' die in het fitnesscentrum: Uit de beelden bleek namelijk dat wanneer de Belgisch-Marokkaanse Mousa - in het mooi Nederlands dan nog wel - vriendelijk een abonnement vroeg om in het fitnesscenter te komen, hem dit werd geweigerd omdat het complex 'volzet' zou zijn. Een uur later nam Mousa de proef op de som door zijn blanke vriend - volgens de VRT Frederik genaamd - ook naar de infobalie van het fitnesscenter te sturen. Dezelde vraag werd aan de uitbater gesteld, namelijk of het mogelijk was een abonnement te nemen. Geen enkel probleem, eensklaps was er plaats genoeg in het fitnesscentrum. Overduidelijk een daad van anti-allochtoon racisme natuurlijk.

Dat de uitbater van het fitnesscentrum dus uitermate geborneerd, kleinzierig en eendenkend is, staat buiten kijf. Alleen is het ronduit beklijvend dat ook nu weer de Gestapo-officieren van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) weer paraat staan om ook de fitnessuitbater met banbliksems te beschieten. Want het CGKR is van plan om ook de fitnessuitbater, na een klacht van een Marokkaanse man, voor de rechtbank te dagen. België glijdt andermaal langzamerhand af naar een ordinaire dictatuur naar Oost-Duits model (van voor 1989), waar het dus zelfs niet meer toegelaten is als eigenaar van een zaak te bepalen wie wel en wie niet binnenkomt. Mocht het tot een veroordeling komen wegens inbreuk op de racismewetgeving, zou ik in de plaats van de geviseerde fitnessuitbater op zijn beurt het CGKR aanklagen wegens een inbreuk op het eigendomsrecht, een recht dat nochtans gewaarborgd wordt door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Want ook de socialistische burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens heeft ondertussen ook al zijn verhelderend licht over deze zaak laten zeggen. In een reactie wist hij koeltjes te melden: "Dit heet racisme en dat is strafbaar in ons land. Ik raad die jongens aan om een klacht in te dienen." Alzo geschiedde.

Iets totaal anders dan. Terzelfdertijd wou namelijk ook de dierenrechtenvereniging GAIA campagne voeren tegen het gebruik van foie-gras, onder de titel 'foie-gras; voer voor sadisten' (zie afbeelding linksboven). Om die campagne op getouw te kunnen zetten, was GAIA dan ook van plan de affiches in de stations van de NMBS te hangen. De NMBS heeft echter laten weten de affiches niet toe te laten, omdat ze shockerend zouden kunnen zijn voor gevoelige personen en kinderen (maak a.d.h.v. hogere afbeelding voor u zelf uit of u de affiche al dan niet shockerend vindt). Dat ook dit regelrechte censuur is, is zonneklaar. Zeker omdat de NMBS een overheidsbedrijf is, en de overheid bijgevolg eigenlijk geen enkel recht zou mogen hebben om zulke censuur toe te laten. En wie werpt zich nu op als ridder de vrije meningsuiting van GAIA? Jawel, de SP.A. In een communiqué stelt de Kamerfractie van de SP.A het volgende: "Mensen zijn heel wat meer gewoon vandaag. Desnoods moeten beiden als grote mensen maar tot een vergelijk komen." Bovendien zal de SP.A staatssecretaris Bruno Tuybens - bevoegd voor de NMBS - hierover interpelleren. Voor die ene keer heeft de SP.A dan ook volkomen gelijk. Maar toch is er iets absoluut niet logisch: In het geval van GAIA moeten de 'grote mensen' maar tot een onderling vergelijk komen over de campagne, maar in het geval van het fitnesscentrum zijn de mensen toch ineens niet 'groot genoeg' om het alleen te doen, en moet de uitbater voor de rechter gedaagd worden. Blijkbaar zijn volgens de SP.A sommige meningen toch iets 'meer toelaatbaar' dan andere. Zoiets heet dan schizofrenie. Rare jongens, die socialisten.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>