15 december 2005

De Tijd vs. De Standaard (vrijhaven)

Vergelijk eens de volgende extracten uit de volgende kranten:

DE TIJD

Op 28 november hield de kring van de rechtsstudenten in Leuven zijn jaarlijks Welsprekendheidstornooi. Een van de deelnemers, Michael Schellekens, begon wat een pleidooi tegen de marginalisering van allochtonen had moeten worden met een klassieke retorische truc: een overtuigend gebrachte opsomming van alle vooroordelen tegen migranten. Nog voor hij zijn omslag naar het eigenlijke pleidooi had kunnen beginnen, was er boegeroep in de zaal, stapten de juryleden Kristien Hemmerechts en Ivan De Vadder protesterend op en snoerde de voorzitter van de wedstrijd hem de mond. Schellekens kreeg nadien geen kans meer om zijn betoog af te maken.

Ralf Falter: Heksenjacht in Vlaanderen

DE STANDAARD

Student moet zwijgen na racistische taal

Het Welsprekendheidtornooi is stilgelegd na vermeend racisme van een deelnemende student.
Het Welsprekendheidtornooi voor Leuvense studenten is op een beschamende vertoning uitgedraaid. De vermeende racistische ondertoon in de toespraak van een van de kandidaten veroorzaakte opschudding. Jurylid en VRT-journalist Ivan De Vadder verliet het toneel, terwijl professor Mart Buekers de spreker in kwestie het zwijgen moest opleggen.

Kop van Jut was een student in de rechten en kandidaat van studentenkring VRG, dat het jaarlijkse tornooi organiseert. Zijn tekst droeg de veelzeggende titel ,,Donkerbruin''. Toen hij aanhief met een rist clich├ęs over allochtonen, keek het publiek raar op. Hij had het over schoenenpoetsende en hoofddeksels stelende vreemdelingen.

Door het aanzwellende boegeroep en de afkeer van de juryleden, zat er voor Buekers niets anders op dan de spreker het zwijgen op te leggen.

,,Ik wilde de marginalisering van allochtonen hekelen'', biechtte de student achteraf op aan het studentenblad Veto . ,,Het was mijn opzet om het publiek te provoceren zodat ze nadien de ontknoping konden beleven.''

Hij geeft toe dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt: ,,Maar als de juryleden hun gezond verstand hadden gebruikt, hadden ze toch geweten wat ik wilde bereiken?''De standaard blijkt de laatste jaren een ruk naar links te hebben gemaakt, terwijl De Tijd nog steeds diverse meningen aan het woord laat.

De hier boven beschreven gebeurtenis kan het best benaderd worden vanuit het artikel van de Tijd. Zowel in VETO, als het overgrote deel van de studenten namen het op voor de spreker die helemaal niet kan beschuldigd worden van racisme. De toespraak was een aanklacht tegen racisme en gelukkig geen verheerlijking. Helaas moest het weereens verkeerd aflopen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>