14 december 2005

De grote kraak van de pensioenfondsen (Politiek Incorrect)

Minister Freya Van den vierkantswortel van vijfentwintig Van den Bossche is recentelijk nog gecatapulteerd geweest tot federaal minister van Begroting en vice-premier/première. Dit omdat Johan Vande Lanotte de lege socialistische voorzittersstoel diende te vullen nadat diens voorganger zichzelf tot Keizer van Limburg gekroond had.

Minister Van den Bossche is alleszins even budgettair creatief als haar voorganger. In 2003 nam Vande Lanotte nog het pensioenfonds van Belgacom over, dat 5 miljard euro extra in de lade van de federale regering bracht. Terzelfdertijd werden uiteraard de impliciete pensioenlasten verhoogd, maar dat wou Vande Lanotte natuurlijk niet geweten hebben. Nu zitten we weer in een soortgelijke situatie: De regering is zich er blijkbaar van bewust dat haar begrotingskasteel gebouwd is op drijfzand, en afstevent op een tekort dat geschat wordt op 0,4%/BBP voor volgend jaar. Daarom is het weer - het wordt echt wel een kwalijke traditie - alle hens aan dek om de mallemolen van de eenmalige inkomsten op volle kracht te laten draaien.

En weer zijn het de pensioenfondsen die eraan moeten geloven. Er is namelijk zeer recentelijk een amendement in de Kamer goedgekeurd waardoor de overheid pensioenverplichtingen van openbare rechtspersonen met een industriële, commerciële of economische activiteit kan overnemen. Eén van die geviseerde 'openbare rechtspersonen' is nu de NMBS. Maar het probleem is echter dat de NMBS in tegenstelling tot Belgacom niet over een pensioenspaarfonds beschikt, en er dus bijgevolg snel een moet maken, om vervolgens het bedrag aan de overheid te kunnen storten. Een nog ander bijkomstig probleem is dat het toch gaat om een bedrag van ongeveer 320 miljoen euro aan toekomstige pensioenlasten, maar de NMBS beschikt echter nog niet over dat geld. Daarom moet de NMBS dat geld eerst nog gaan lenen alvorens het in het overheidsfonds te kunnen storten. Hoe dit ook maar enigszins compatibel is met de overname van de NMBS-schulden ter waarde van 7,4 miljard euro door de federale overheid is nog maar de vraag. Zowel de NMBS als de federale overheid zagen nu de poten van onder de eigen stoel af, want de NMBS zit met schulden aan de bank, terwijl de federale overheid te kampen zal krijgen met gigantische schulden jegens de tegen dan op pensioen vertrekkende NMBS-werknemers. Ondergetekende is, zoals geweten, zeker geen sympathisant van menig syndicalist, maar deze keer is de reactie van bijvoorbeeld ACV-Transcom meer dan terecht. Deze vond het namelijk ontoelaatbaar dat de regering zonder enig overleg unilateraal beslist heeft aanslag te maken op het pensioengeld. Blijkbaar moet de bodem van de schatkist dan al even goed zichtbaar zijn als de bodem van de jeneverfles van Michel Daerden.

Overigens is de NMBS niet het enige geviseerde bedrijf, maar aast de federale regering ook nog eens op het pensioenfonds van het Antwerpse Havenbedrijf. Bij deze operatie zou dan weer 215 miljoen euro gemoeid zijn. Alleszins zou er in totaal voor een goed half miljard euro aan eenmalige opsmuk gedaan worden om de begroting weer in evenwicht te trekken. Op die manier is het natuurlijk wel heel gemakkelijk te zeggen dat België het enige Europese land is met een begroting in evenwicht. Wacht maar tot de komende generaties de factuur van de kapriolen van deze regering gepresenteerd zal krijgen!

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>