26 november 2005

Wint Leterme werkelijk op alle fronten? (Hoegin)

Gisteren publiceerde de krant De Standaard samen met de openbare omroep VRT de resultaten van een nieuwe opiniepeiling. Opvallendste resultaat, volgens hen, is de stijging van het Vlaams Kartel.

Sedert mijn vorig artikel over de opiniepeilingen zijn er ook twee maandelijkse opiniepeilingen van De Stemmenkampioen verschenen, en dus beschikken we ondertussen al over achttien meetpunten per partij sedert de verkiezingen van verleden jaar. Aan de grafieken hieronder werd wel een wijziging doorgevoerd: de lijnen per peiler en voor het gemiddelde vertrekken niet meer vanuit de uitslag van de vorige verkiezingen, maar gebruiken gewoon de laatste resultaten van voor de verkiezingen, en dat relativeert toch wel het belang van de opiniepeilingen, om het zacht uit te drukken.

De twee grootste formaties van Vlaanderen zitten allebei in de lift, maar het is duidelijk dat die twee formaties zich ook totaal verschillend gedragen in de peilingen. Zoals De Standaard zelf opmerkt, voor het Vlaams Kartel kan men eerder stellen dat die formatie terug op haar niveau van voor de verkiezingen is gekomen. Voor de verkiezingen bedroeg het gemiddelde resultaat voor de formatie 29,3%, te vergelijken met 29,0% vandaag en een verkiezingsuitslag van 26,1%. Voor het Vlaams Belang liggen de zaken helemaal anders: voor de verkiezingen lag het gemiddelde resultaat op 21,6%, met als verkiezingsresultaat 24,1%. Het gemiddelde resultaat bedraagt vandaag 24,9%. Merkwaardig is de vallende trend van het Vlaams Belang bij De Stemmenkampioen, terwijl de drie andere peiler een lichte stijging geven.

Bij sp.a/SPIRIT zit duidelijk de mot erin. Gemiddeld zakt het kartel nu onder de 19%, vergeleken met meer dan 22% van voor de verkiezingen, en de daling is te merken bij alle peilers. Ook tegenover de verkiezingen daalt het kartel, zij het veel minder. De VLD is dan weer aan een herstel bezig na de rampzalige peilingen van deze zomer, maar de resultaten bij De Stemmenkampioen zijn toch nog altijd bijzonder laag. Voor de drie andere peilers valt er eigenlijk alleen een niet-significante daling te noteren. De partij moet wel nog altijd sp.a/SPIRIT voor laten gaan in de opiniepeilingen.

Groen! kabbelt inderdaad rustig verder. Bij De Standaard viel er deze keer zelfs geen verschil te noteren in de uitslag voor die partij, en ook bij de andere peilers zijn de bewegingen voor deze kleine partij eerder miniem. Waarschijnlijk kan men er bij Groen! wel mee leven.

In de grafiek met het overzicht van de vlottende gemiddelden voor de vijf partijen valt op hoe de resultaten van de opiniepeilingen zich in de loop van de eerste drie maanden na de verkiezingen conformeerden aan de verkiezingsuitslag, en daarna terug hun eigen weg gingen. Wie herinnert zich trouwens nog dat sp.a/SPIRIT met 22,7% groter ging zijn dan het toenmalige Vlaams Blok met amper 21,6%, ook al was het verschil niet-significant? Wie de oefening maakt door het gemiddelde resultaat van vandaag te Ā«corrigerenĀ» met de verschillen tussen het gemiddelde resultaat en de uitslag van juni 2004, bekomt dan ook heel andere resultaten dan wat de peilers ons gewoonlijk voorschotelen:
Partij ToenJuni 2004VandaagGecorrigeerd
Vlaams Belang21,6%24,1%24,9%27,4%
Vlaams Kartel29,3%26,1%29,0%25,8%
VLD19,4%19,8%18,5%18,9%
sp.a/SPIRIT22,7%19,7%18,8%15,7%
Groen!5,5%7,6%6,8%8,9%
Elke verkiezing is natuurlijk anders, maar het geeft toch een idee over hoe het ook zou kunnen lopen indien het vandaag verkiezingen zouden zijn.

Tot slot nog iets over het vertrouwen in de federale regering, dat rond de 50% zou liggen. Wie even naar de uitslagen van sp.a/SPIRIT en VLD kijkt, merkt dat de twee formaties samen nog geen 40% van de stemmen haalden in Vlaanderen, en ook vandaag haalt geen van de twee bij welke peiler dan ook meer dan 20% van de stemmen. De som voor de twee partijen ligt trouwens sedert een maand dichter bij de 35% dan bij de 40%. Men kan zich dan ook afvragen waar Verhofstadt II vandaag een meerderheid haalt in Vlaanderen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>