12 november 2005

Vakbonden «moedigen aan» om in de politiek te stappen (Hoegin)

Het «middenveld» wil leden die geïnteresseerd zijn aanmoedigen om in de politiek te stappen. Ook de vakbonden hebben dat charter ondertekend. Dat is wel op voorwaarde dat die leden niet bij de verkeerde partij aansluiten, want dan vliegen ze buiten.

Vijf jaar geleden nam Alain Kraus deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de derde plaats van de lijst van het Vlaams Blok in Lille. Dit was voldoende voor de Belgische Transportarbeidersbond (BTB), een beroepscentrale van het ABVV, om hem als lid te schorsen. Alain Kraus zal ongetwijfeld wel zo zijn gedacht gehad hebben over het bericht van hierboven.

Dit verhaal gaat echter verder dan enkel maar de schorsing van een lid bij een beroepscentrale van het ABVV. Leden werden niet alleen uit de vakbond gezet, maar bovendien op een lijst geplaatst zodat zwarte schapen niet van de ene vakbond op de andere konden overspringen. En René Stroobant van het ABVV verklaarde zelfs dat militanten van het Vlaams Blok statutair geen lid kunnen zijn van de vakbond. Zou het ABVV ondertussen de statuten gewijzigd hebben, of geldt dit nog altijd? Het had er gerust bij mogen staan in het krantenartikel.

Maar Vlaams Belang en vakbonden, ja zelfs socialistische vakbonden, gaat dat eigenlijk wel samen? Blijkbaar wel, als we een onderzoek van Marc Swyngedouw hiervoer moeten geloven. Volgens dat onderzoek stemden ongeveer 18% van de vakbondsleden, zowel bij het ACV als het ABVV, voor het Vlaams Blok bij de verkiezingen van 1999. Vergeleken met het landelijke gemiddelde van 15% betekent dat dus dat vakbondsleden toen zelfs meer dan gemiddeld voor het Vlaams Blok stemden. En er is vandaag weinig of geen reden om aan te nemen dat dat verleden jaar erg anders was, of volgend jaar anders zal zijn. Het is dus best mogelijk dat ondanks dat charter, de vakbonden ook volgend jaar weer een aantal leden zullen moeten uitsluiten omdat zij doen waartoe de vakbonden oproepen, alleen bij de «verkeerde» partij. Het meest ironische is misschien nog wel dat een aantal van die leden misschien wel zin in een politieke carrière krijgen op één van die infosessies met ambtenaren van het kabinet Gelijke Kansen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>