17 november 2005

Registratie Etniciteit bij Huiselijk Geweld (Law & Justice)

Twee Nederlandse politiekorpsen gaan vanaf januari 2006 de etnische afkomst van daders en slachtoffers van huiselijk geweld registreren. Daarmee wil CDA-minister Piet Hein Donner (Nederlandse Minister van Justitie) inzicht krijgen in de mate van huiselijk geweld onder allochtonen van de tweede en derde generatie.

Donner schrijft in een brief (.doc) aan de Tweede Kamer dat de registratie bij wijze van proef zal gebeuren in de regio's Zuid-Holland Zuid en Twente.

De registratie heeft een dubbel doel:

- een vollediger beeld geven van de aard en omvang van huiselijk geweld onder minderhedengroepen, met name bij allochtonen van de tweede en derde generatie.
- nagaan wat dit betekent voor specifieke en gerichte interventiescenario’s voor de politie en hulpverlening.

Nu registreert de politie alleen het land van geboorte en de nationaliteit. Dit geeft onvoldoende inzicht in de omvang van huiselijk geweld onder allochtonen, met name bij de tweede en derde generatie, en bemoeilijkt het zicht op omstandigheden die een rol spelen bij het voorkomen van huiselijk geweld onder allochtonen. Tijdens de proef, die na een half jaar zal worden geëvalueerd, zal de politie de afkomst van zowel daders als slachtoffers bijhouden en de geboortelanden van ouders en grootouders registeren.
Elsevier bericht dat eerder onderzoek uitwijst dat een kwart van de allochtonen ervaring heeft met huiselijk geweld.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>