20 november 2005

P.S.I. destroy your economy

De PS is het eens geworden over haar partijprogramma, dixit de Standaard eisen ze daarin: “verhoging van het minimumloon, exportheffingen voor de gehele EU en beperking van het ontslagrecht voor winstmakende ondernemingen.”

… Lees ik dat goed? Onze minimumlonen zijn op dit moment al hoog genoeg om te zorgen dat iemand die er full time voor werkt een zeer menswaardig leven kan leiden. Dit omhoog halen zorgt ervoor dat werken DUURDER wordt voor bedrijven. De duurte van een werknemer (die er zelf zoveel niet aan over houdt maar enorm duur is voor zijn werkgever) is een van de meest fundamentele redenen om iemand niet aan te nemen of om mensen te ontslaan! We hebben al een te hoog minimumloon. Ik kan niet beslissen om ergens een makkelijk baantje te gaan doen voor 5 euro per uur. Wie geeft de overheid het recht om dat te beslissen? Ik ken heel wat situaties waar er wel werk is, dat helemaal niet zwaar is en wat ik best zou willen doen voor 5 euro per uur of zoiets. Bovendien zijn er heel wat mensen op zoek naar werk en heel wat van die mensen willen wel ergens beginnen werken aan 50 cent of een euro minder per uur dan het minimumloon, zolang ze maar werk hebben. En wat met oud-asielzoekers of niet-opgeleide allochtonen die de taal niet spreken? Wat met mensen die geen enkele opleiding of ervaring hebben? Velen van hen zouden maar al te graag IETS van werk hebben, al was het maar om hun eigenwaarde te behouden. Desnoods aan een lager loon. Dat is nu al heel moeilijk door het hoge minimumloon en dat wil de PS nog verhogen? Daarmee zorgt ze ervoor dat meer mensen in kwetsbare situaties géén werk zullen vinden of het zullen kwijtspelen. Zo is hun enige uitweg dan OFWEL “den dop” of het zwart circuit. Dit zou dus neerkomen op een heel slechte zaak voor de zwaksten in onze samenleving… (Socialisme gaat kennelijk niet meer om wat het beste is voor de arbeider)

Beperking van het ontslagrecht van winstgevende ondernemingen dan. Belachelijk. Een onderneming is een privé-initiatief. Het is eigendom van iemand en die iemand mag toch met zijn eigendom doen wat hij wil? Als hij wil herstructureren of inkrimpen, dan is dat zijn recht. Wat als hij iemand wil ontslaan? Nu is het al zo dat je een reden moet opgeven. Dat is an sich al slecht omdat iedereen wil weten waarom je uit je vorige baan bent weggegaan en als dan blijkt dat je wegens ‘dringende redenen’ bent ontslagen… Heel wat bedrijven gaan dan een zeer negatieve reden opgeven om je toch maar te kunnen ontslaan. Bovendien, als je minder makkelijk werknemers kan ontslaan, dan denk je wel twee keer na voor je iemand nieuw in dienst neemt. Je moet het immers echt héél zeker zijn voor je beslist. Heel wat bedrijven zullen daarom minder mensen aanvaarden, of minder snel een keuze maken. Stel je voor dat je een ex-gedetineerde bent, of iemand die wat zwakker is qua gestel of kennis. Stel je voor dat je een langdurig werkloze bent of al iets ouder. Stel je voor dat je niet zo goed Frans kan, stel je voor dat je niet het perfécte profiel voor die job hebt. Het bedrijf zal niet bereid zijn om een risico te nemen en je de kans geven om jezelf te bewijzen. Als er iets misgaat kunnen ze je immers niet even snel aan de deur zetten. Van de kant van de werkgevers is het sowieso nu al heel duur om iemand aan te nemen of te ontslaan.

Exportheffingen voor de hele EU zijn nog zoiets waardoor ik bijna ontplof! De EU is op dit moment een wankel fort. De as van de welvaart is aan het verschuiven, als we niet opletten zitten we over 50 jaar in Europa in een verpauperd gebied dat nog altijd teert op vroegere rijkdom. Wallonië was 50 jaar geleden OOK een rijk en dynamisch gebied. Essentieel is het dus dat in Europa een nieuwe dynamiek komt van productie, handel en diensten zodat we onze welvaart kunnen behouden en zelfs uitbreiden. Daarvoor moet je concurrentie laten spelen, belastingen verlagen en import- en exportheffingen afschaffen. De PS wil nu exportheffingen. Het resultaat is dat Europese producten heel duur worden en dus minder gekocht worden op de wereldmarkt. Als je producten hebt, en die kan je niet verkopen aan een concurrentiële prijs, dan koopt je mogelijke klant bij een ander. Daarom subsidieert de Europese Unie onze voedselproducten ENORM om ze toch maar kwijt te raken. Dumping. Terwijl die hoge prijzen veroorzaakt worden door excessieve subsidies die voor een overaanbod zorgen en tonnen belastingsgeld eisen. Kortom: men wil de Europese economie TOTAAL kapotmaken.

Wat wil de PS? Van Europa een oud has-been gebied maken? Ze zijn ofwel dom ofwel kwaadaardig.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>