13 november 2005

Pfizer allitereert niet op Puurs... (Politiek Incorrect)

Op deze webstek werd een maand geleden eerder al melding gemaakt van het feit dat minister Rudy Demotte met vuur speelt wanneer deze de beslissing trof een extra heffing aan de farmaceutische sector op te leggen, om het tekort in de gehele sociale zekerheid te dichten. Die heffing, volledig door de farmaceutische sector op te hoesten, zou zo'n 190 miljoen euro moeten opleveren.

Dit onheilsbericht dat uw nederige publicist van dienst heeft gepost, is jammer genoeg ook waarheid geworden. Eergisteren nam de Amerikaanse farmagroep Pfizer de beslissing om geen verdere investering meer over te maken in de te Puurs gevestigde vestiging. Die investering zou normaliter 185 miljoen euro bedragen, en 100 jobs opleveren. Als niet te miskennen hoofdargument wist de Amerikaanse directie van Pfizer te melden dat de hoge belastingen voor de farmasector en het wanbeleid van de Belgische regering hen tot deze beslissing noopten. En daarom zal de investering niet doorgaan in het Antwerpse Puurs, maar wel in de regio rond New York. En dat is natuurlijk een zeer jammere zaak, want de Vlaamse vestiging van Pfizer is na de vestiging van de VSA de grootste ter wereld.

Het dus hoog tijd voor ingrijpende maatregelen: Het recente verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven stelt dat de particuliere investeringen in O&O dalen, maar dat desondanks de farmaceutische sector in België juist goed is voor maar liefst 60% van alle privé-investeringen in O&O. Dat het dan juist die sector is die de Belgische regering met Demotte op kop wegpest, is dan ook totaal onbegrijpelijk. Zo zal Verhofstadt niet snel aan zijn gehoopte 200.000 jobs komen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>