17 november 2005

Franse Rellen en het Minimumloon (Law & Justice)

In de Trends van 17 november staat een interessant artikel van Alain Mouton over de mogelijke invloed van de gebrekkige werking van de Franse arbeidsmarkt op de recente rellen, hetgeen overigens het oorzakelijk verband met andere elementen zoals migratie, religie, cultuur, onderwijs enz. natuurlijk niet uitsluit.

Volgens de OESO zijn de te hoge minimumlonen in Frankrijk nefast voor de werkgelegenheid van jongeren (hier gebruikt in de oorspronkelijk betekenis van het woord; niet de “jongeren” in de PC-betekenis). De werkloosheidsval wordt alleen maar groter. De analyse kan mutatis mutandis ook op België worden toegepast.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>