19 november 2005

Een Grote Prijs aan grote prijs (Politiek Incorrect)

Jean-Claude Van Cauwenberghe is nog maar net van het politieke toneel in Wallonië afgetreden, en vervangen door de 'verlichtende geest' Elio Di Rupo; of het is wederom diezelfde Waalse regering die andermaal in opspraak komt. Deze keer staat Wallonië in rep en roer over de jaarlijkse Grote Prijs/Grand Prix van Francorchamps. Want de Waalse regering wilde blijkbaar met alle geweld deze autorace in Wallonië houden, kwestie van de regio naar de buitenwereld toe toch ook nog eens op positieve wijze onder de aandacht te brengen.

En om die 'Grand Prix' in Francorchamps door te laten gaan, werd niet alleen de wetgeving ter regeling van de tabaksreclame gewijzigd; maar werd er eveneens een contract getekend met de Brit Bernie Ecclestone van de Formula One Administration (FOA), die de Formule 1 in Francorchams organiseert. In dat contract stonden toch wel enkele 'kleine lettertjes' die zeker lezenswaardig zijn. Zo zou de Waalse regering mee moeten financieren voor de organisatie van de Grand Prix door de firma van Ecclestone een vergoeding te betalen, zelfs als die Grand Prix niet georganiseerd zou worden. Het contract - dat geldig is tot 2010 - voorziet terzake in sommen van 13.888.867 euro voor dit jaar, en zelfs 17.766.387 euro tegen 2010. Op te hoesten door de Waalse regering, om de 'Grote Prijs' mee 'mogelijk' te maken. Bovendien staat in het contract dat de FOA de geldigheidsduur unilateraal kan verlengen met een periode van vijf jaar, vanaf 2010. Eveneens is het alleen de FOA die eveneens unilateraal het contract kan opzeggen.

Geen enkele privé-investeerder ter wereld die zich door zulke chantage vanwege Ecclestone zou laten misleiden; laat staan een overheid die met het belastinggeld van haar burgers eens zo zuinig moet omspringen. Behalve in Wallonië dan. Want desondanks deze toch wel zeer markante clausules, heeft de Waalse overheid het contract... getekend! Dat tekenen van het contract gebeurde op 31 oktober 2003 door de Waalse parlementsvoorzitter Jean-Marie Happart (PS). Hij ondertekende het contract in naam van de parastatale intercommunale Meusinvest, waar Happart ondervoorzitter van is. En dus ook, indirect, in naam van de Waalse regering. Doch, het spreekt voor zich dat Happart hiervoor de toestemming moet hebben gekregen van hogerhand. En die hogere hand gaat uit in richting van Begrotingsminister Michel Daerden (PS), die destijds het fiat zou hebben gegeven aan Happart om het contract te ondertekenen. Nochtans is het diezelfde Daerden die amper drie weken voordien een nota opstelde voor de Waalse gewestregering met de 'waarschuwing' dat het contract met Ecclestone de Waalse regering wel eens financieel zuur zou kunnen opbreken. Afgelopen donderdag lekte die nota echter binnen bij de Waalse RTBF, dat op haar beurt zorgde voor een kettingreactie aan artikels en vragen bij de Waalse media. Opvallend is echter dat vandaag de dag minister Daerden van geen nota weet. En als klap op de vuurpijl zei Daerden er doodleuk bij dat hij 'van die bijzondere bepalingen' in het contract niets afwist, omwille van de simpele reden dat hij geen Engels begreep, de taal waarin het contract werd opgesteld. Natuurlijk zijn dit allemaal flauwe excuses, en de vraag die nu rijst is dan ook wat de rol van Daerden terzake dan zoal is. Of beter gezegd: Heeft Daerden al dan niet persoonlijk profijt kunnen halen uit het contract met Ecclestone? Dit laatste is en blijft vooralsnog een open vraag, maar over één ding is toch al wel enige zekerheid: Zijnde dat de Waalse excellenties andermaal uit de bocht zijn gegaan.

Of het zou natuurlijk moeten zijn dat de 'Grand Prix' van Francorchamps tot een van de vele 'concurrentiepolen' zijn, zoals nader beschreven in Elio's Marshallplan, en bijgevolg rijkelijk kan delen in de jackpot van de Waalse regering.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>