27 november 2005

Als Rechter Stakingswapen Aantast Leg Ik Dat Naast Mij Neer (Law & Justice)

De Juristenkrant (23/11/05) interviewde Xavier Verboven, secretaris-generaal van het ABVV, over het stakingsrecht, rechtspersoonlijkheid van vakbonden, over recht en vakbond en de moeilijke relatie daartussen.

Over de discussie of de rechtbank mag tussenkomen n.a.v. een staking antwoordt Xavier Verboven dat het stakingsrecht het “enige middel [is] waarover de arbeiders beschikken” en dat “het stakingsrecht absoluut overeind [moet] blijven”.

Mijn commentaar: is dat werkelijk het "enige middel"? En ik die dacht dat er een alom geprezen model van sociaal overleg was, dat weliswaar in de toekomst moet aangepast worden, maar dat dus alleszins een staking zeker niet "het enige middel" is waarover men vandaag beschikt.

Juristenkrant: “Ook als de rechtstaat U daarin niet volgt?”
Verboven: “Als het er echt op aankomt, spreek ik in termen van macht en niet in juridische termen. Dat wil ik toegeven. Vakbondswerk vereist dat. Ik respecteer de democratie en alle democratische machten in dit land. Maar het kan niet zijn dat de rol die aan iedereen is toegewezen, niet correct wordt ingevuld.”

Mijn commentaar: aha? Een mooie illustratie hiervan is dan zeker het volgende. Enkele organisaties uit het zgn. middenveld wil leden die geïnteresseerd zijn aanmoedigen om in de politiek te stappen. Ook de vakbonden hebben dat charter ondertekend. De politiek geïnteresseerde leden van het ABVV mogen zich echter niet bij eender welke partij aansluiten, want dan worden ze uit de vakbond geschopt en komen op een zwarte lijst (een soort 'werkmansboekje' zoals vroeger?) zodat de andere vakbonden weten wat ze op hun kerfstok hebben.

Juristenkrant: “Hoe bedoelt U?”
Verboven: “Als de rol van de rechter wordt ingevuld op een manier dat het stakingswapen wordt aangetast, dan leg ik dat naast mij neer, ja. Een rechter kan perfect zijn rol spelen wanneer het gaat om individuele geschillen. Maar als het gaat om de oplossing van collectieve geschillen, dan zeggen we dat het niet aan de politiek, noch de rechter is om daarin tussen te komen. Zij moeten zich daarbuiten houden.”

Commentaar overbodig.

Juristenkrant: “Maar hoe rijmt U deze uitspraken met Uw respect voor de politiek en het gerecht?”
Verboven: “Ik vraag gewoon aan de anderen om respect te hebben voor mij. Wij zijn een drukkingsgroep in het maatschappelijke middenveld. Wij hoeven niet in het parlement te zitten, noch in de regering noch in de rechtbanken. Maar omgekeerd vragen we respect voor de rol die wij te spelen hebben. Als onderhandelingen niet lukken, moeten we naar het stakingswapen kunnen grijpen. En van dat laatste moeten ze afblijven.”

Mijn commentaar: de socialistische vakbond is sinds jaar en dag in het PS en SP-A partijbureau vertegenwoordigd. Beiden zitten in parlement en regering.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>