22 oktober 2005

Zeg nee tegen de algemene staking (LVB)

De drie grote vakbonden pakken volgende week vrijdag uit met een algemene staking. Alleen de treinen zullen blijven rijden, zodat de vakbondsmilitanten naar Brussel kunnen sporen waar een grote betoging is gepland. Maar niet iedereen is gelukkig met deze acties. Een overzicht:
 • Een Gents advocatenkantoor pakt uit met een originele stunt. Voor en tijdens de stakingsactie bieden De Schrijver, Van de Gehuchte en Partners een 48-urenpermanentie aan. Werkgevers die een kortgeding willen aanspannen tegen stakingspiketten die werkwilligen hinderen, kunnen dag en nacht beroep doen op het kantoor, van donderdagochtend tot vrijdagavond. "De nodige voorzieningen werden getroffen om eventuele procedures zonder tijdsverlies te kunnen inleiden, en met een netwerk van deurwaarders zijn afspraken gemaakt in verband met hun beschikbaarheid zowel overdag als 's nachts op 27 en 28 oktober", aldus de nieuwsbrief van deze Gentse advocatenassociatie. Pittig detail: één van de vennoten van het kantoor, Dirk Van de Gehuchte, was enkele decennia geleden geassocieerd met de huidige premier in het advocatenkantoor Verhofstadt & Van de Gehuchte.

 • De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka - Vlaams Economisch Verbond, die de staking als economisch terrorisme bestempelt, heeft intussen een juridisch draaiboek van 13 pagina's verspreid onder zijn leden. Voka verwijst daarbij naar een uniek juridisch precedent dat zich twee weken geleden in Haasrode voordeed, toen een stakingspiket aan werkwilligen de toegang tot een industrieterrein ontzegde. Een Leuvense rechter legde daarop een dwangsom van 1000 euro per uur op aan wie de toegang tot het terrein belette. Een uittreksel uit het vonnis:

  1. Wordt gezegd voor recht dat eenieder verboden wordt om op welke wijze dan ook de vrije toegang tot de gebouwen en terreinen van verzoeksters nl. fysiek te belemmeren, te verhinderen of onmogelijk te maken, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op straffe van een dwangsom van 1000,00 EUR per uur per persoon die de vrije toegang fysiek belemmert, verhindert of onmogelijk maakt na de betekening van de tussen te komen beschikking en dit vanaf de betekening van deze beschikking.

  2. De door verzoeksters te kiezen gerechtsdeurwaarder voor de uitvoering van deze beschikking wordt gemachtigd:
   • om de identiteit te eisen van elke persoon aan wie hij de beschikking zou wensen te betekenen en van elke persoon die zich zou gedragen in strijd met de tussen te komen beschikking;
   • om beroep te doen op bijstand van de openbare macht om de identiteitsbewijzen te vorderen van elke persoon aan wie hij de beschikking zou wensen te betekenen en van elke persoon die zich zou gedragen in strijd met de tussen te komen beschikking, op straffe van een dwangsom van 1000,00 EUR per persoon die zou weigeren zijn identiteit bekend te maken na de betekening van de tussen te komen beschikking

  Het Voka-draaiboek bevat flowcharts, typebrieven en gedetailleerde informatie over de rol van burgemeester, politie en justitie bij het vrijwaren van de rechten van de werkwilligen.

 • Volksvertegenwoordiger Rik Daems heeft intussen een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van de werkwilligen bij stakingen beter moet beschermen. Niet alleen het recht om te gaan werken, maar ook het recht om zich vrij te verplaatsen wordt in het wetsvoorstel beschermd. LVB.net lanceert binnenkort in samenwerking met het Brusselse Institut Hayek een internetpetitie om het wetsvoorstel van Daems een duwtje in de rug te geven.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>