15 oktober 2005

Vandela en de discriminatie van laaggeschoolden (LVB)

Zonet zag ik op het VTM-nieuws Johan Vande Lanotte, de kersverse SP.A-voorzitter, die het congres van zijn partij toesprak. "Hoelang nog zullen de werkgevers allochtone jongeren en ongeschoolde jongeren blijven discrimineren?", riep de politicus vanop het podium.

De discriminatie van allochtonen is inderdaad een punt waarover de discussie al jaren woedt. Maar "discriminatie van ongeschoolden", hallo? Ik dacht dat de scholing, het opleidingsniveau, de aangeleerde skills, dat dit objectieve criteria waren die een rechtstreeks verband hebben met de geschiktheid voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Volgens de antidiscriminatiewetgeving komt het maken van een onderscheid tussen personen of groepen op basis van een objectieve verantwoording niet neer op discriminatie.
Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.
Als een verschil in diploma geen objectieve grondslag meer mag zijn bij de aanwerving, dan weet ik het ook niet meer. Het is alvast niet verwonderlijk dat "discriminatie van ongeschoolden" momenteel in Google nul "hits" geeft. Is dit een slip of the tongue van Vande Lanotte, een staaltje van platte demagogie, of wordt het publiceren van een personeelsadvertentie voor een schoonmaakster waarbij minstens een diploma hoger secundair onderwijs vereist wordt, straks ook strafbaar?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>