25 oktober 2005

Omgekeerde solidariteit? (Politiek Incorrect)

De kersverse minister van Begroting Freya Vandenbossche - die ondertussen hopelijk wel zal weten wat de vierkantswortel van 25 is... - begint haar werk goed door de tricolore loftrompet vanuit haar begrotingsdepartement luidkeels te laten schallen. Ja hoor, die azijngehumeurde Vlaamse separatisten hebben het ongelijk aan hun kant: De transfers beginnen eindelijk van zuid naar noord te vloeien!

Zo moge toch blijken uit cijfers vrijgegeven door de FOD Begroting. Hieruit blijkt namelijk dat Wallonië - voor het eerst sinds 1966!! - een stijging van haar aandeel in de personenbelasting laat optekenen. In 2004 (aanslagjaar 2003) - dus vorig jaar - was Wallonië goed voor een aandeel van 28,1% in de personenbelasting, tegenover 63,2% voor Vlaanderen en 8,7% in Brussel. Vandaag de dag, anno 2005, is dit aandeel in Wallonië gestegen tot maar liefst het buitensporige percentage van 28,2%!! Dat is dus een stijging van... jawel... 0,1%!!! Vlaanderen, is dit jaar goed voor een karige 63,1% (dus een daling van 0,1%) en Brussel 8,7%.

Meteen werden alle registers opengetrokken om deze heuglijke gebeurtenis - voor het eerst sinds 1966... - uitgebreid in de bloemetjes te zetten. Men spreekt nu zelfs van de "eindelijke heropleving van de Waalse economie" en een "gestage daling van de transfer naar Wallonië via de financieringswet". Helaas voor de feestvierders moet er echter toch wel op gewezen worden dat zulk een marginaal kleine stijging van het Waalse aandeel in de opbrengsten van de personenbelasting - amper 0,1%... - toch maar weinig kan getuigen van een echt structurele verandering. Bovendien zijn de transfers via de financieringswet - de regeling die de gewest- en gemeenschapsregeringen financiert - slechts goed voor 19,9% ofte 1,32 miljard euro van de totale transfers. De grote 'aandeelhouders' in het totaalpakket aan transfers blijven nog steeds de sociale zekerheid (56,6%) en de federale begroting (23,5%). Om het dan nog even niet te hebben over de supplementaire transfer van ongeveer 5 miljard euro via de afbetaling van de staatsschuld. En in deze twee 'transfertakken' blijft de situatie jammer genoeg onveranderd.

Neen, de plotse stijging van 0,1% is veeleer een statistische toevaligheid. Het bewijst absoluut niet een mentaliteitswijziging of dergelijke in het zuiden des lands. Bovendien blijkt uit de berekeningen en simulaties van ABAFIM - de Vlaamse administratie die de meest recente publicatie over de financiële transfers vrijgaf - dat de totale geldtransfer van Vlaanderen naar Wallonië, zelfs rekening houdend met de demografische evoluties (dus ook met de sneller toenemende vergrijzing in Vlaanderen!), tegen 2030 tot 7,4 miljard euro zal oplopen.

Alle Belgische krokodillen in dit land kunnen gerust zijn: België zal wel degelijk blijven bestaan, gezien de 'solidariteit' voor immer en altijd uit het noorden zal komen. Pas wanneer die situatie op het totale saldoplaatje mocht omkeren, pas dan zal België barsten. Als het van de Belgische machthebbers afhangt natuurlijk.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>