10 oktober 2005

Nieuwe kansen voor vrijhandel? (Politiek Incorrect)

Deze week vindt in het Zwitserse Genève de top van de aldaar gevestigde Wereldhandelsorganisatie (WHO) plaats. De WHO is zich terdege bewust dat meer vrijhandel in de wereld meer dan ooit noodzakelijk is om tot collectieve verrijking te komen, alleen zijn duistere krachten die mee aan de onderhandelingstafel van de WHO zitten zich daar blijkbaar niet van bewust.

En om die 'duistere krachten' te vinden, hoeven we niet zo ver van Genève te zoeken: Het zijn namelijk de bureaucratische bonzen van de Europese Unie die blijkbaar vechten tegen meer vrije handel. De WHO eist namelijk dat Europa eens dringend afstapt van haar protectionistische landbouwsubsidies (zo'n 54 miljard euro per jaar), alsook haar invoertarieven op landbouwproducten drastisch te verminderen. Het is namelijk door een mix van beide ronduit perverse maatregelen dat landbouwproducten uit ontwikkelingslanden onmogelijk de Europese markt op kunnen aan een concurrentiële prijs. Doch, veel lijkt er in het Europese huis niet te bewegen. De Deense eurocommissaris bevoegd voor landbouwbeleid Mariann Fischer Boel - nochtans lid van de Deense liberale (?) partij Venstre - lijkt namelijk niet van zinnes echt veel aan de besognes van de WHO tegemoet te komen. Vreemd, want haar aantreden als Commissaris deed de hoop nochtans hoog oplopen destijds, gezien zij vond dat de Europese landbouwsubsidies volledig afgeschaft dienden te worden. Helaas zijn de tijden veranderd, en is deze idealistische dame blijkbaar volledig geassimileerd in het systeem van de Europese bureaucratie en gegijzeld door de Europese landbouwlobby (en haar echtgenoot, die drie landbouwbedrijven in Denemarken bezit...) Want het feit alleen al dat niemand minder dan Dominique Bussereau, de Franse minister van Landbouw, een brief heeft gestuurd naar de Europese Commissie waarin het hele systeem van de landbouwsubsidies wordt opgehemeld.

Fischer Boel wijst echter met de beschuldigdende vinger steevast over de Grote Plas heen. Volgens haar moeten de Verenigde Staten eerst hun landbouwbeleid aanpassen vooraleer Europa maatregelen zal treffen. Volgens haar, of beter gezegd, door de Europese lobbyisten, heeft Europa reeds genoeg inspanningen gedaan om de landbouwsubsidies af te bouwen (Is dit zo? Nochtans is het budget voor landbouwbeleid met 10,2% gestegen tegenover vorig jaar!!) Het zijn dus de VSA - die jaarlijks omgerekend een goede 48 miljard euro aan hun 'farmers' verlenen - nu de hete kastanjes uit het vuur zullen moeten halen. De Amerikaanse autoriteiten hebben reeds laten verstaan de landbouwsubsidies met zestig procent terug te doen schroeven, maar de vraag is nog maar of dit niet meer een spelletje blufpoker zal verworden. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat zelfs president Bush voor de ook in Amerika machtig staande landbouwlobby door de knieën moet.

Hoe het dus nu verder moet is nog maar de vraag. Echter, het feit dat Europa en de VS een politiek spelletje met elkaar spelen ten koste van de ontwikkelingslanden is een botte schande. Indien er echter geen akkoord zal worden gevonden op de WHO-top, zal dit leiden tot een gigantische catastrofe. Bovendien voegt Pacal Lamy - de directeur-generaal van de WHO - er nog aan toe dat meer vrijhandel de mondiale economie 200 tot 500 miljard euro extra soelaas zou kunnen opleveren. Als dat geen mooie doelstelling is.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>